Anuntul privind selectia a 3 pozitii de administratori neexecutivi, membrii ai Consiliului de Administratie pentru societatea Satul Nou Gradistea SRL

0
384

Societatea Satul Nou Gradistea SRL si-a inceput activitatea in anul 2013 si are drept principal obiect de activitate prestarea de servicii de interes public privind domeniul public si privat al Comunei Gradistea Calarasi.

Primaria Comunei Gradistea a desemnat firma de recrutare George Butunoiu pentru a furniza asistenţa de specialitate in procesul de recrutare şi selecţie conform prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Criterii obligatorii de calificare care vor sta la baza listei lungi de candidati sunt:

-Absolvent(a) de studii superioare cu diploma de licenta a unei institutii de invatamant superior (profil economic, juridic, altele);

-Minimum 5 ani experienţa profesionala totala, dintre care minimum 2 ani in functii de conducere relevante (Director, Membru CA, Sef Serviciu, Manager de departament, etc) in companii/institutii publice din segmentul utilitati publice sau servicii catre firme sau populatie sau in conducerea de proiecte cu cifra de afaceri/buget alocat de minimum 25.000 Ron;

-Fluenta in limba romana si cel putin o alta limba de circulatie internationala;

-Reputatie ireprosabila din punct de vedere profesional.

Criteriile de selectie care constituie avantaje sunt:

-Cunostinte de guvernanta corporativa;

-Studii postunversitare/pregatire profesionala/certificari suplimentare relevante;

Modul de depunere a candidaturii:

-CV-urile candidatilor vor fi trimise până cel târziu în data de 11.08.2021,  pe suport hârtie, în plic închis şi sigilat, pe care se va menţiona: „Procedura de selecţie pentru Membru CA – Satul Nou Gradistea SRL, Nume si Prenume Candidat”, la adresa de corespondenţă a Primăriei comunei Grădiștea : Sat Cunești, str. Calea Călărași, nr. 54, comuna Grădiștea, județul Călărași.

-Opis;

-Curriculum Vitae in limba romana;

-Cazier Judiciar;

-Două scrisori de recomandare, care sa contina numele si datele de contact ale persoanelor care ofera referintele;

-Copie a actului de identitate;

-Copii conforme cu originalul ale actelor de studii;

-Copii dupa cartea de munca/contractele de munca care sa faca dovada experientei de minimum 5 ani experienta profesionala companii/insitutii publice din domeniul utilitati publice sau servicii catre firme sau populatie, dintre care minimum 2 ani pe pozitii de conducere relevante (Director/membru CA/Sef Serviciu, Manager de departament, etc);

-Declaraţie pe propria răspundere privind neîncadrarea în situaţia de conflict de interese;

-Declaraţie privind neincadrarea intr-una dintre situatiile de revocare a mandatului din motive imputabile siesi;

-Declaratie pe proprie raspundere privind autenticitatea diplomelor de studii prezentate in copie;

-Adeverinta medicala

Prin transmiterea aplicaţiei, candidaţii îşi dau acordul implicit ca datele lor personale să fie procesate în scopul procedurii de recrutare şi selecţie.

Nota: acest anunt a fost publicat in presa centrala din Romania si pe site-urile consultantului (www.georgebutunoiu.com) si pe cel al Primariei Comunei Gradistea Calarasi (https://www.primariagradistea.ro/index.php/en/)

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here