Pusculita fratelui Laurei Codruta Kovesi si a tovarasului Florian Coldea, pierde procesul cu Curtea de Conturi si trebuie sa plateasca un prejudiciu de 200 milioane de lei

0
1046
Curtea de Conturi : Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz

Într-un comunicat de presă emis de Romgaz, este anunţată decizia Curţii de Apel Alba Iulia prin care cel mai mare producător şi principal furnizor de gaze naturale din România, pierde procesul cu Curtea de Conturi a României – Camera de Conturi Sibiu. Pe rolul instanţei s-au aflat rezultatele unui control efectuat la Romgaz în anul 2016 în urma căruia s-au constatat grave abateri în desfăşurarea activităţii, prejudiciul înregistrat ridicându-se la o valoare de peste 200 de milioane de lei.

 „Litigiul Romgaz cu Curtea de Conturi a României – Camera de Conturi Sibiu, a fost soluţionat definitiv la data de 19.02.2019 de către Curtea de Apel Alba Iulia. În cursul anului 2016, SNGN Romgaz SA a fost supusă unui control din partea Curţii de Conturi a României – Camera de Conturi Sibiu. Ca urmare a controlului, a fost emisă o Decizie de către Curtea de Conturi care instituie în sarcina Romgaz anumite măsuri legate de presupuse abateri constatate în activitatea societăţii. Romgaz a uzitat de toate căile legale de atac a deciziei Curţii de Conturi. În prima instanţă, a fost admisă în parte cererea societăţii şi pe cale de consecinţă s-a dispus anularea parţială a măsurilor dispuse de Curtea de Conturi, inclusiv presupusa abatere privind activitatea de comercializare a gazelor. Ulterior însă, în calea de atac, deşi Romgaz şi-a menţinut poziţia de respectare a tuturor obligaţiilor legale, instanţa a decis anularea parţială a sentinţei primei instanţe, reiterând în sarcina societăţii obligativitatea respectării deciziei Curţii de Conturi în privinţa recuperării presupusului prejudiciu izvorât din presupusa activitate defectuoasă de comercializare a gazelor naturale”, se arată în comunicatul Romgaz.

În urma controlului efectuat la SNGN Romgaz SA în perioada 14.03.2016 – 06.05.2016, au fost constatate următoarele nereguli majore:

 a) „SNGN Romgaz nu a repartizat pe seama rezultatului contravaloarea unor ieșiri din evidență reprezentând cheltuieli cu abandonarea unor lucrări de investiții aferente unor sonde de exploatare pentru care nu s-au confirmat rezerve exploatabile și care au fost realizate din cota de dezvoltare” (pct. 2.1 din Raportul de control);

b) „În perioada 2013-2015, Romgaz a livrat pe piața reglementată o cantitate cu 8.087.054,924 MWH, gaz din producția internă necesară pentru acoperirea consumului CPET, mai mare decât era obligat să o facă și la un preț mai mic decât cel de piața liberă” (pct. 2.2. din Raportul de control);

c) „În anul 2015, SNGN Romgaz a decontat nejustificat cota parte din contravaloarea biletelor de avion incluse în costul total al unor bilete de odihnă și/sau tratament” (pct. 2.3. din Raportul de control);

d) „Deși din verificările efectuate s-a constatat faptul că în perioada 2013-2015 SNGN Romgaz a avut în structura sa de organizare un Serviciu juridic format în medie din nouă juriști, acesta a contractat și plătit nelegal servicii de asistență juridică cu prestatori externi, contrar prevederilor O.U.G. nr. 26/2012” ( pct. 2.4. din Raportul de control);

e) „SNGN Romgaz a acceptat la plată situații de lucrări pentru investiții contractate cu S.C. Foraj Sonde S.A. Craiova, în care au fost cuprinse în mod incorect cote de cheltuieli directe aferente angajatorului reprezentând contribuții de asigurări sociale, asigurări de sănătate, șomaj, fond garantare salarii, fond risc și accidente, fond persoane cu handicap și fond concedii și indemnizații, la articolele de deviz „utilaj” și „transport” (pct. 2.5. din Raportul de control);

f) „S-a acordat persoanelor cu funcții de conducere din cadrul SNGN Romgaz S.A. Mediaș un spor de lucru sistematic peste programul normal de lucru, fără ca acest timp să fie demonstrat prin documentele legale de evidență” (pct. 2.6. din Raportul de control).

In temeiul dispoziţiilor art. 204 din Regulamentul CC, Romgaz a formulat contestația nr. 16419/17.06.2016, care a fost respinsă prin Încheierea nr. 94/17.08.2016 emisă de către Comisia de soluționare a contestațiilor din cadrul Curții de Conturi . Romgaz SA a formulat la Tribunalul Sibiu acțiune în anulare, care a format obiectul dosarului nr. 2375/85/2016 prin care a fost solicitată anularea Încheierii nr. 94/2016, a Deciziei nr. 26/2016 și a Raportului de Control emis de CCS. Prin sentința civilă nr. 527/06.07.2018 Tribunalul Sibiu a admis în parte acțiunea formulată de reclamanta SNGN „ROMGAZ” SA, în contradictoriu cu pârâtele Curtea de Conturi a României și Camera de Conturi Sibiu, și în consecință: a anulat parțial Încheierea nr. 94 emisă la data de 17.08.2016 de către pârâta Curtea de Conturi a României, Decizia nr. 26 emisă la data de 01.06.2016 de către pârâta Camera de Conturi Sibiu, precum și Raportul de control nr. 12443 întocmit la data de 06.05.2016, în ceea ce privește măsurile stabilite la pct. I a, pct. II a și parțial măsura de la pct. II e, respectiv referitor la suma de 1.818.636 lei, reprezentând suma inclusă în salariul aferent sporului pentru lucru sistematic peste program în perioada 01.08.2014 – 31.12.2014.

Atât SNGN Romgaz SA cât și Curtea de Conturi au atacat cu recurs această hotărâre pronunțată de Tribunalul Sibiu.

La data de 19.02.2019, litigiul a fost soluționat definitiv de către Curtea de Apel Alba Iulia, care „Admite recursul declarat de pârâta Curtea de Conturi a României în nume propriu şi pentru Camera de Conturi Sibiu împotriva sentinței administrative nr. 527/2018, pronunțate de Tribunalul Sibiu – Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal în dosar nr. 2375/85/2016. Casează în parte sentința atacată şi rejudecând în limitele casării: Respinge acțiunea reclamantei Societatea Naţională de Gaze Naturală ”ROMGAZ” S.A. şi în ceea ce privește anularea măsurii stabilite la pct. II a în actele administrative contestate. Menține celelalte dispoziții ale sentinței atacate. Respinge ca nefondat recursul declarat de reclamanta Societate”.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here