LEGAL VERSUS MORAL – Cristian Nicolae, director general în cadrul ANAF, are legături cu avocaţii companiei Zdrovit, aflată în mijlocul unor acuzaţii de publicitate comparativă înşelătoare și care a fost cercetată de oamenii din direcţia pe care acesta o conduce

2
6610
Cristian Nicolae, director general în cadrul ANAF,

Legătura imorală dintre Cristian Nicolae, director general în cadrul ANAF şi avocaţii companiei Zdrovit, aflată în mijlocul unor acuzaţii de publicitate comparativă înşelătoare, care a fost cercetată de oamenii din direcţia pe care acesta o conduce.

După 6 luni, în ediţia cu numărul 14 a revistei Sănătatea A-Z, găsim un nou articol despre magneziu, intitulat “Magneziul şi beneficiile sale”.

Dincolo de limba română aproximativă în care a fost publicat acest articol, ca şi precedentul de altfel, nu pot să nu remarc câteva lucruri, unele dintre ele îmbucurătoare altele care îmi stârnesc noi nedumeriri.

Această revistă independentă atât de S.C. Zdrovit România S.R.L. cât şi de Natur Product Pharma, după cum declară cele două mari companii, chiar dacă este în totalitate dedicată produselor lor şi are tirajul de 200.000 de exemplare, conform contractului, cumpărat în întregime şi distribuit gratuit în România de prima dintre ele, este redactată şi tipărită sub autoritatea editorului Jerzy Jarski şi a editurii Wydawnictwo Literka. Cel puţin aşa reiese din dreptul la replică publicat în întregime de Săptămâna Financiară. Nu mică mi-a fost mirarea să constat că numărul 14 al revistei Sănătatea A-Z este redactat şi tipărit sub autoritatea aceluiaşi editor, Jerzy Jarski dar la o altă editură, Lemondim. Dacă în nr. 11 adresa de email publicată era redakja@literka.com.pl, în numărul 14 această este jjarski@lemondim.pl.

Este drept că noul articol nu mai are acea tentă făţişă de împingere în faţă a produsului MaxiMag. Nu a mai apărut niciun tabel comparativ al produselor pe bază de magneziu, fie ele medicamente sau suplimente alimentare, iar Zdrovit a renunţat, ca şi în toate celelalte reclame publicitare, la sloganul “Înlocuieşte magneziul tău cu MaxiMag!”, pe care l-a schimbat cu “Încearcă MaxiMag!”. Ne-am bucurat şi am considerat acest lucru ca fiind o însuşire a observaţiilor noastre din precedentele articole şi ca un prim-pas făcut pentru închiderea litigiului pe care domniile lor îl au cu publicaţia Săptămâna Financiară.

Ei bine, se pare că lucrurile nu stau deloc aşa… Deunăzi, am primit la redacţie un document prin care Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Regională a Finanţelor Publice – Bucureşti, Serviciul Ajutor de Stat, Practici Neloiale şi Preţuri Reglementate, răspunde unui competitor al Zdrovit care sesizase exact ceea ce vă aduceam noi la cunoştinţă în precedentele articole. În conţinutul răspunsului redactat şi semnat de directorul general al organismului sesizat, dl. Nicolae Cristian şi de şeful de serviciu, Elena Florescu, se spune:

“Din informaţiile obţinute pe parcursul cercetării şi din analiza documentelor puse la dispoziţie de dumneavoastră şi de către societatea parată, pe parcursul derulării cercetării efectuate, rezultă că S.C. ZDROVIT ROMÂNIA S.R.L. nu este autoarea articolului “Importanţa magneziului pentru sănătate” publicat în revista “Sănătatea A-Z”, No. 11, septembrie-octombrie 2016, pag. 13 şi nici a “studiului de piaţă al produselor pe bază de magneziu din România efectuat la data de 10.06.2015” şi care face parte din acelaşi articol.

Din documente rezultă că revista “Sănătatea A-Z” este redactată și tipărită sub autoritatea editorului Jerzy Jarski şi a editurii Wydawnictwo Literka, fiind o publicaţie independenţa atât de S.C. ZDROVIT ROMÂNIA S.R.L. cât şi de Natur Product Pharma (producătorul MaxiMag 375 mg. Magneziu ionic).

S.C. ZDROVIT ROMÂNIA S.R.L. precizează că legătura cu revista “Sănătatea A-Z” este strict limitată la domeniul publicităţii, respectiv la achiziţionarea de către aceasta a spaţiului publicitar din cadrul publicaţiei.

Analizând pagina 13 a Revistei se observă că nu sunt prezentate elemente privind autorul articolului “Importanţa magneziului pentru sănătate” iar la pagina 3 sunt prezentate date despre editor şi despre editură fără să fie menţionat numele S.C. ZDROVIT ROMÂNIA S.R.L., fapt precizat şi de dumneavoastră de altfel în adresa de răspuns nr. MBR-REG 797/09.01.2017.

Având în vedere cele prezentate, apreciem că nu sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege pentru admiterea săvârşirii de către S.C. ZDROVIT ROMÂNIA S.R.L. a faptelor încriminate în sesizare privind încălcarea prevederilor Legii nr. 158/2008 privind publicitatea înşelătoare şi publicitatea comparativă, republicată, prin afirmaţiile şi datele prezentate în articolul “Importanţa magneziului pentru sănătate” şi în tabelul privind “studiul de piaţă al produselor pe bază de magneziu din România efectuat la data de 10.06.2015” şi publicate în revista “Sănătatea A-Z”, no. 11, septembrie – octombrie 2016”

Deci, ce să înţelegem din acest răspuns? Faptele există dar S.C. Zdrovit S.R.L. nu are nici în clin nici în mânecă cu acestea? Cercetarea să fi constat doar în analiza paginilor 13 şi 3 ale revistei “Sănătatea A-Z”? În cadrul cercetărilor întreprinse, oare s-a solicitat contractul de publicitate dintre S.C. Zdrovit România S.R.L. şi editura Wydawnictwo Literka? Dacă da, s-a constatat că Zdrovit s-a obligat prin contract să cumpere şi să distribuie, în România, gratuit, întregul tiraj de 200.000 de exemplare? S-a constatat că revista are articole şi bannere publicitare exclusive, doar pentru produsele distribuite de Zdrovit în România?

Este limpede că fapta de publicitate înşelătoare s-a petrecut în favoarea Zdrovit, prin afirmaţiile conţinute în articol şi prin publicarea tabelului comparativ, însă vina cine o poartă? Oare organul de cercetare nu ar fi trebuit să identifice şi vinovatul? Oare cel care distribuie un material, care îl favorizează în mod vădit, nu are nicio implicare? Dacă aceste articole, nesemnate şi publicate în numerele revistei “Sănătatea A-Z”, i-ar fi fost nefavorabile, Zdrovit ar mai fi cumpărat tot tirajul de 200.000 de exemplare şi l-ar mai fi distribuit gratuit, în România? Oare aşa arată independentă în viziunea Zdrovit şi a celor care au făcut cercetarea? Am cumpărat tot tirajul şi l-am distribuit gratuit dar ne spălăm pe mâini şi nu ne interesează ce este scris între coperţile publicaţiei? Până la urmă ce ni se sugerează? Că vina aparţine editurii Wydawnictwo Literka şi editorului Jerzy Jarski? Dar unde este în această poveste colectivul redacţional, cel care a scris aceste articole şi a “uitat” să le semneze? Zdrovit chiar nu-i cunoaşte pe cei care scriu despre produsele sale?

Şirul întrebărilor ar putea continua la nesfârşit… Nouă ni se pare că toate sunt de bun-simţ şi că ar trebui să-şi primească, fiecare, răspunsul, fie de la Zdrovit, fie de la Natur Pharma ale cărei produse sunt distribuite de Zdrovit în România, fie de la autorităţi sau, de ce nu, de la editor şi editură. Noi nu putem face acest lucru dar organele statului, îndrituite să verifice toate aceste lucruri, DA. Nu cred că este normal ca într-o ţară a Uniunii Europene, cineva să arunce pe piaţă informaţii eronate şi neverificate, în 200.000 de exemplare, iar noi doar să constatăm şi să nu întreprindem nimic.

În continuarea aceluiaşi răspuns Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Regională a Finanţelor Publice – Bucureşti, Serviciul Ajutor de Stat, Practici Neloiale şi Preţuri Reglementate constată:

“Totodată vă facem cunoscut că în urma analizei documentelor puse la dispoziţie de dumneavoastră, în sesizarea formulată împotriva S.C. ZDROVIT ROMÂNIA S.R.L. personalul împuternicit din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice – Bucureşti, Serviciul Ajutor de Stat, Practici Neloiale şi Preţuri Reglementate, în temeiul art 7, alin. (3) din Legea nr. 158/2008 privind publicitatea înşelătoare şi publicitatea comparativă, republicate, s-a autosesizat cu privire la mesajul publicitar “Înlocuieşte magneziul tău cu MaxiMag!” folosit de S.C. ZDROVIT S.R.L. pentru promovarea produsului MaxiMag 375 mg magneziu ionic şi postat pe pagina 13 a revistei Sănătatea A-Z, No. 11, septembrie-octombrie 2016, alături de articolul “Importanţa magneziului pentru sănătate”, fiind declanşată cercetarea privind săvârşirea unor posibile fapte de publicitate incriminate de Legea nr. 158/2008, de către S.C. ZDROVIT ROMÂNIA S.R.L.

Din analiza probelor aflate la dosar, apreciem că, prin folosirea mesajului “Înlocuieşte magneziul tău cu MaxiMag!” societatea ZDROVIT ROMÂNIA S.R.L. a încălcat prevederile art. 4 coroborat cu art. 5, lit. a) din Legea nr. 158/2008 şi a fost sancţionată contravenţional cu amendă, fiind totodată dispusă şi măsura complementară prevăzută de art.11 alin (1) coroborat cu alin (3) din lege.”

Este exact răspunsul la tot ceea ce am arătat noi în precedentele articole. Fiind propriul slogan, Zdrovit nu a mai putut să se delimiteze şi de acesta.

Legea nr. 158/2008 prevede la Articolele. 4, 5 lit. a) şi 11 alin (1) şi Alin (3), la care se face referire în răspuns, următoarele:

„Art. 4
Publicitatea înşelătoare este interzisă.

Art. 5
Pentru a determina dacă publicitatea este înşelătoare trebuie să se ia în considerare toate aspectele acesteia, în special orice informaţie conţinută de aceasta cu privire la:
A) caracteristicile bunurilor sau serviciilor, cum sunt: disponibilitatea, natura, modul de execuţie, compoziţia, metoda şi data fabricaţiei bunurilor ori a prestării serviciilor, dacă acestea corespund scopului lor, destinaţia, cantitatea, parametrii tehnico-funcţionali, originea geografică sau comercială, rezultatele aşteptate ca urmare a utilizării lor ori rezultatele şi caracteristicile esenţiale ale testelor sau ale controalelor efectuate asupra bunurilor ori a serviciilor;

 Art. 11
(1) În cazul în care se constată încălcarea de către comerciantul care îşi face publicitate a dispoziţiilor prevăzute la art. 4 şi 6, ţinând cont de toate interesele implicate în cauza şi, în special, de interesul public, Ministerul Economiei şi Finanţelor poate dispune, odată cu aplicarea sancţiunii contravenţionale prevăzute la art. 10 alin. (1), următoarele măsuri complementare:
A) încetarea publicităţii înşelătoare sau a publicităţii comparative ilegale;
B) interzicerea publicităţii înşelătoare sau a publicităţii comparative care contravine prevederilor prezentei legi, în cazul în care nu a fost încă adusă la cunoştinţa publicului, însă acest lucru este iminent.
(2) Măsurile prevăzute la alin. (1) se aplică fără a fi necesar să existe o dovadă a unui prejudiciu real, a intenţiei ori a neglijenţei celui care îşi face publicitate.
(3) Măsurile prevăzute la alin. (1) vor fi luate prin intermediul unei proceduri accelerate, în sensul că acestea vor fi îndeplinite de comerciantul contravenient în termen de 5 zile de la data înmânării sau a comunicării procesului-verbal de constatare şi de sancţionare a contravenţiei prin care măsurile au fost dispuse

Iată de ce şi-a schimbat Zdrovit sloganul Nu pentru că ar fi luat în considerare cele semnalate de noi ci pentru că au fost obligaţi printr-o decizie a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Direcţia Regională a Finanţelor Publice – Bucureşti, Serviciul Ajutor de Stat, Practici Neloiale şi Preţuri Reglementate. De conţinutul revistei, în mod pur formal, au reuşit cumva să se delimiteze, beneficiind şi de îngăduinţă autorităţilor, dar de propriul slogan tipărit şi îndelung trâmbiţat pe toate canalele mass-media, nu. Până la urmă această sancţiune arată că demersul nostru a fost unul îndreptăţit.

Zilele trecute, am găsit o informaţie foarte interesantă pe site-ul www.universuljuridic.ro. Este vorba despre o invitaţie la conferința organizată de Societatea Civilă de Avocați “Grecu și Asociații” în parteneriat cu Wolters Kluwer România, care abordează tema „2 + 1 GRATIS – Publicitatea înșelătoare în campaniile promoționale”.

https://www.universuljuridic.ro/invitatie-la-conferinta-publicitatea-inselatoare-campaniile-promotionale/

De ce spun că este foarte interesantă această informaţie? Pentru că Societatea Civilă de Avocați “Grecu și Asociații” este cea care reprezintă, din punct de vedere juridic, S.C. Zdrovit România S.R.L. şi mai mult decât atât, în cuprinsul acestei invitaţii, dl Cristian Nicolae, director general al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Direcţia Regională a Finanţelor Publice – Bucureşti, Serviciul Ajutor de Stat, Practici Neloiale şi Preţuri Reglementate, apare ca speaker, este drept, în curs de confirmare.

Suntem extrem de curioși să aflam dacă dl Nicolae Cristian va da curs invitaţiei primite şi mai ales ce va comunica auditoriului, la o conferinţă organizată de avocaţii celor pe care pe jumătate i-a iertat şi pe cealaltă  jumătate i-a sancţionat. Mă întreb oare cât de corectă, de morală este prezenţa unui director general al unui organ de control la o astfel de conferinţă organizată de avocaţii celor pe care tocmai i-a sancţionat. Ca şi în cazul Zdrovit avem de-a face cu situaţii care îmbracă două aspecte: unul juridic, rece, tăios care se bazează doar pe argumente legale şi un al doilea, moral, logic, evident dar pe care, din păcate, legea nu îl sancţionează. Cu toţii ştim că există lucruri care nu sunt în regulă, le simţim, sunt evidente dar rămânem cu frustrarea că nimeni nu poate face nimic. Din păcate, trăim într-o lume în care nu tot ce este legal este şi moral, în egală măsură.

Vom vedea, la termenul pe care îl avem pe data de 5 mai 2017, în procesul cu S.C. Zdrovit România S.R.L., asistaţa de avocaţii “Grecu şi Asociaţii”, cât de mult vor lua judecătorii în considerare latura morală, evidentă, a litigiului pe care îl avem cu această companie, deja sancţionată pentru publicitate înşelătoare şi publicitate comparativă de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Regională a Finanţelor Publice – Bucureşti, Serviciul Ajutor de Stat, Practici Neloiale şi Preţuri Reglementate, al cărui director general este invitat ca speaker la un seminar, atât de sugestiv, intitulat “2 + 1 GRATIS – Publicitatea înșelătoare în campaniile promoționale”.

Pate că ar fi fost mult mai bine ca Societatea Civilă de Avocaţi „Grecu şi Asociaţii” să fi intitulat această conferință „Înlocuieşte magneziul tău cu MaxiMag! – Publicitatea înşelătoare în campaniile promoţionale”. Cred că astfel, ar fi avut la îndemână un studiu de caz proaspăt şi plin de informaţii concrete, utile pentru toţi participanţii.

Vă urăm să aveţi succes, la această conferinţă, domnilor avocaţi „Grecu şi Asociaţii”!

2017-04-11_adresă soluționare MFP