Încrederea în economie în creștere în aprilie, spre nivelul pre-pandemie

0
1040

Comisia Europeană a comunicat datele privind dinamica indicatorilor de încredere în economie în țările membre ale Uniunii Europene în luna aprilie și perioada ianuarie – aprilie 2022. Statisticile indică continuarea procesului de ameliorare a indicatorului de încredere în economia națională pentru a treia lună consecutiv în aprilie (spre cel mai ridicat nivel din perioada pre-pandemie), evoluție care exprimă rezistența la intensificarea presiunilor inflaționiste (spre maximul din 2004) și la evenimentele din Ucraina și consecințele acestora.

Astfel, indicatorul de încredere în economie calculat de Comisia Europeană s-a ameliorat pentru a treia lună consecutiv în aprilie, cu un ritm lunar de 0,6 puncte la 104,3 puncte, cel mai ridicat nivel din ianuarie 2020, după cum se poate observa în primul grafic din partea dreaptă.

Pe de altă parte, în Zona Euro (principalul partener economic al României) indicatorul de încredere în economie a scăzut pentru a doua lună consecutiv în aprilie, cu o dinamică lunară de 1,7 puncte, la 105 puncte, minimul din martie 2021. Se evidențiază ameliorarea indicatorului de încredere în sectorul de servicii (cel mai afectat de incidența crizei sanitare și de restricții) – majorare cu un ritm lunar de 1,5 puncte la 10,4 puncte în aprilie, nivelul maxim din noiembrie 2019, aspect evidențiat în al doilea grafic din partea dreaptă.

• Această evoluție a fost influențată de eliminarea restricțiilor sanitare și susținută de nivelul redus al costurilor reale de finanțare.
• Pe de altă parte, indicatorul de încredere din sfera serviciilor din Zona Euro a scăzut cu 0,1 puncte lună/lună la 13,5 puncte în aprilie, cel mai redus nivel din ianuarie.
• De asemenea, indicatorul de încredere în industrie s-a ameliorat pentru a doua lună consecutiv în România în aprilie, cu o dinamică lunară de 1,1 puncte la 1,2 puncte, nivelul maxim din martie 2019, după cum se poate observa în al treilea grafic.

• În Zona Euro indicatorul de încredere în industrie a scăzut pentru a doua lună consecutiv în aprilie, cu un ritm lunar de 1,1 puncte la 7,9 puncte, nivelul minim din aprilie 2021.
• Pe de altă parte, indicatorul de încredere în sectorul de construcții (intensiv în capital și forță de muncă) a scăzut pentru a treia lună consecutiv în aprilie, cu un ritm lunar de 0,3 puncte, la -9,7 puncte, nivelul minim din iulie.
• La nivelul Zonei Euro indicatorul de încredere în construcții s-a deteriorat pentru a doua lună consecutiv în aprilie, cu o dinamică lunară de 1,8 puncte la 7,1 puncte, cel mai redus nivel din august.
• De asemenea, indicatorul de încredere în comerțul cu amănuntul a scăzut pentru a treia lună la rând în aprilie, cu o rată lunară de 1,3 puncte la 0,2 puncte, cel mai redus nivel din septembrie 2020.
• În Zona Euro indicatorul de încredere în comerțul cu amănuntul s-a diminuat cu 1,9 puncte lună/lună la -4,3 puncte în aprilie, minimul din aprilie 2021.
• În scenariul macroeconomic central BT economia României ar putea crește cu dinamici anuale de 3,2% în 2022, 4,3% în 2023, respectiv 4,5% în 2024.
• Pe de altă parte, cele mai recente previziuni macroeconomice agregate de Bloomberg indică perspectiva creșterii economiei Zonei Euro cu ritmuri anuale în decelerare de la 5,3% în 2021 la 2,8% în 2022, 2,4% în 2023, respectiv 1,9% în 2024. dr. Andrei Rădulescu Director Analiză Macroeconomică, Banca Transilvania [email protected]

Limitarea răspunderii

Acest raport este publicat în România de Banca Transilvania/subsidiarele sale, o instituție financiar-bancară ale cărei activități sunt reglementate și supravegheate consolidat de Banca Națională a României (BNR) și Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). Rapoartele de analiză emise de Banca Transilvania și/sau subsidiarele sale au un caracter pur informativ, nefiind concepute/prevăzute cu scopul utilizării ca instrumente auxiliare în procesul de luare a deciziilor de investiții și nici cu scopul utilizării acestora în orice etapă a prestării unor servicii sau activități de investiții.

Orice persoană care înțelege să folosească aceste rapoarte de analiză în procesul de luare a deciziilor de investiții, precum și folosirea acestora în orice etapă a prestării unor servicii sau activități de investiții își asumă în mod expres toate riscurile aferente, Banca Transilvania neavând nici o obligație legală sau de orice altă natură față de persoana în discuție care ar deriva din publicarea acestor rapoarte de analiză.

Cu alte cuvinte, analizele publicate de Banca Transilvania sau oricare dintre subsidiarele sale nu trebuie interpretate ca:

a) Ofertă de vânzare/subscriere sau orice alt serviciu sau activitate de investiții cu privire la instrumente financiare menționate în rapoarte;

b) Element de reclamă pentru instrumentele financiare menționate în rapoarte.

Pentru a evita orice confuzie, persoanele care se abonează prin introducerea e-mailului pe BT Research în vederea abonării la aceste rapoarte nu sunt considerate ca fiind clienți ai Băncii Transilvania și/sau ai subsidiarelor sale, iar abonarea nu reprezintă un contract de orice natură (inclusiv de prestare de servicii financiare).

În acest sens subliniem că Banca Transilvania și/sau subsidiarele sale nu solicită informații de natura datelor cu caracter personal de la persoanele menționate mai sus, în afara e-mail-ului care va fi folosit pentru comunicarea acestor rapoarte.
Informațiile care stau la baza acestor rapoarte au fost obținute din surse publice, considerate, în limita datelor disponibile publice, relevante și de încredere cum ar fi: institute de statistică, Bănci Centrale, agenții financiare & organizații interne și internaționale etc. Lista menționată nu este exhaustivă, Banca Transilvania având dreptul să modifice în orice moment și fără un preaviz prealabil sursele publice utilizate.

Atragem însă atenția cu privire la faptul că acuratețea/corectitudinea acestor informații din surse publice nu poate fi verificată, atestată și/sau contestată de instituția noastră. Opiniile analitice exprimate în rapoarte reflectă punctul de vedere al analiștilor la momentul publicării, rezultat prin raționament independent cu metode analitice specifice. Rapoartele emise pot să nu coincidă cu poziția tuturor societăților din Grupul Financiar Banca Transilvania. Opiniile au fost exprimate cu bună-credință, fără omisiuni intenționate și în condiții limitate de acces la informații: a existat acces doar la datele și informațiile făcute publice de către organisme și organizații naționale și internaționale.

Rapoartele de analiză nu conțin și/sau nu sunt fundamentate pe date care pot să fie considerate informații privilegiate în sensul legii aplicabile, Banca Transilvania respectând în totalitate cerințele legale privind gestiunea informației privilegiate și cele privind prevenirea abuzului de piață.
Atragem atenția cu privire la faptul că rapoartele de analiză prezente nu sunt servicii sau activități de investiții în sensul pachetului legislativ european Mifid II/Mifir, astfel încât subliniem că persoanele care folosesc informațiile din prezentele rapoarte nu beneficiază de protecția oferită de cadrul de reglementare menționat mai sus, fiind singurii răspunzători pentru orice potențial prejudiciu rezultat din utilizarea acestei informații.

Rapoartele de analiză ale Băncii Transilvania sau ale subsidiarelor sale ar putea fi nepotrivite pentru unii investitori (în funcție de situația financiară, orizontul și obiectivele investiționale). Subliniem că rapoartele de analiză nu reprezintă recomandări individuale și/sau personalizate unei anumite persoane sau grup de persoane de orice natură. Aceste rapoarte nu au fost emise la solicitarea unei terțe părți față de Banca Transilvania și/sau în legătură cu realizarea uneia sau mai multor tranzacții cu instrumente financiare. Valoarea instrumentelor financiare la care se face referire în analizele elaborate fluctuează în timp, iar performanța trecută nu constituie sub nicio formă un indicator pentru performanța viitoare.

Totodată, subliniem faptul că investițiilor le sunt asociate factori de risc, care nu sunt totalmente explicitați în rapoarte. Altfel spus, Banca Transilvania și/sau subsidiarele sale sau orice colaborator nu sunt responsabili pentru niciun fel de pierdere directă și/sau potențială rezultată din utilizarea elementelor publicate în raport.
Rapoartele de analiză emise pot fi modificate oricând fără o notificare prealabilă, Banca Transilvania și/sau subsidiarele sale rezervându-și dreptul de a întrerupe publicarea fără aviz prealabil.

Remunerația autorilor rapoartelor de analiză nu este în niciun fel influențată de opiniile exprimate în cadrul acestora. Banca Transilvania, angajații sau colaboratorii săi sau ai subsidiarelor sale pot avea expunere pe orice instrument financiar analizat în raport. Reproducerea totală sau parțială a acestui raport este permisă doar prin menționarea sursei.
Arhiva rapoartelor de analiză emise de Banca Transilvania/subsidiarele sale poate fi consultată accesând BT Research.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here