Delia Mircea, Mihai Precup și Sorin Georgescu – invitații Săptămânii Financiare, ediția 1 iulie 2022

0
1321

În cadrul emisiunii Săptămâna Financiară de la Profit News TV din această vineri:

BIO Delia Mircea

Cu o experiență de peste 19 ani în zona financiar – contabilă, în companii precum Nokia România sau Banca Transilvania, Delia este coordonatorul editorial și fondatorul Contzilla.ro – sursa preferată de informare în domeniul contabil a peste 4,5 milioane de profesioniști anual.

A urmat cursurile universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, specializarea Bănci și Burse de Valori, un master în Finanțe, absolvind și cursurile internaționale de pregătire în domeniul contabil, ACCA, în prezent fiind membru FCCA.

Despre Contzilla.ro

Contzilla este liderul informației financiar – contabile, cu peste 4,5 milioane de vizitatori în 2021 și 23.000 de abonați la newsletterul zilnic.

Oferă gratuit informație contabilă, actualizată în real time, precum și analize și ghiduri detaliate, oferind informații de calitate și știri economice.

Figures:

·         peste 4,5 milioane de vizitatori în 2021 

·         23.000 de abonați la newsletterul zilnic 

·         peste 17.000 de articole publicate pe site 

·     libraria on-line Contzilla cu peste 30 de lucrări pe tematică financiar-contabilă

 BIO Mihai Precup

Mihai Precup ocupă în prezent funcția de Secretar de Stat în cadrul Ministerului de Finanțe.

Anterior acesta a deținut poziția de Partener şi Membru în Comitetul de Investiții al unui fond de Private Equity cu filiale în Luxembourg şi Bucureşti.

Mihai este un bancher experimentat în domeniul investițiilor și al dezvoltării, cu o carieră de excepție în Luxemburg și Franța.

Pentru 5 ani, el a fost cadru didactic la Universitatea Sorbona în Paris unde a predat un curs de Politici Monetare şi un curs de Private Equity.

Mihai Precup a absolvit un program de doctorat în Private Equity care a fost desfăşurat în cotutelă între Universitatea Paris 1 Panthéon Sorbonne şi Universitatea din Timișoara.

De asemenea, Mihai a absolvit programul de licență al Academiei de Studii Economice din Bucureşti şi a urmat un masterat în inginerie financiară la Universitatea Paris 1 Panthéon Sorbonne.

Timp de câțiva ani, a fost consilier al vicepreședintelui Băncii Europene de Investiții, responsabilitățile sale fiind legate de Europa de Sud-Est (Grecia, Cipru, Bulgaria, România și FYROM).

În această calitate, a sprijinit finanțări în valoare de peste 10 miliarde de euro pentru dezvoltarea proiectelor publice şi a companiilor locale.

Mihai Precup are legături extinse cu lumea financiară și de afaceri la nivelul UE și nu numai, și este pasionat de dezvoltarea pe termen lung a României.

Despre Ministerul de Finanțe

Ministerul Finanțelor Publice este un minister cu rol de sinteză, care aplică Programul de guvernare și contribuie la elaborarea și implementarea strategiei în domeniul finanțelor publice, în exercitarea administrării generale a finanțelor publice, asigurând utilizarea pârghiilor financiare, în concordanță cu cerințele economiei de piață și pentru stimularea inițiativei operatorilor economici.

 Ministerul Finanțelor Publice îndeplinește următoarele funcții:

 1. de strategie, prin care se asigură, în conformitate cu politica financiară a Guvernului și cu normele Uniunii Europene, elaborarea strategiei în domeniile de activitate specifice ministerului: fiscal, bugetar, contabilitate publică, reglementări contabile, datorie publică, audit public intern, managementul investițiilor publice, domenii reglementate specific;
 2. de reglementare și sinteză, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ și instituțional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice în domeniul finanțelor publice;
 1. de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului român și al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern și extern în domeniul său de activitate și în limitele stabilite prin actele normative în vigoare;
 2. de concepție bugetară și fiscală;
 1. de administrare a veniturilor statului;
 1. de administrare a resurselor derulate prin Trezoreria Statului;
 1. de administrare a datoriei publice;
 1. de implementare a prevederilor Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană pentru domeniul financiar și fiscal;
 2. de administrare financiară a fondurilor PHARE, ISPA și SAPARD, Facilitatea de tranziție, a instrumentelor structurale și a instrumentului de asistență pentru preaderare, pentru perioada de programare 2007- 2013, a fondului european de dezvoltare regională, fondului Social european, fondului de coeziune, fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, pentru perioada de programare 2014 – 2020, acordate de Uniunea Europeană, inclusiv a asistenței financiare acordate de statele membre ale Asociației Europene a Liberului Schimb prin Mecanismul financiar al Spațiului Economic European și Mecanismul financiar norvegian;
 1. de monitorizare împreună cu celelalte ministere/autorități competente potrivit legii a asistenței tehnice oferite acestora de instituțiile financiare internaționale și băncile guvernamentale de dezvoltare/cooperare internațională;
 2. de coordonare a relațiilor bugetare cu Uniunea Europeană, precum și a contactelor cu structurile comunitare, din punct de vedere administrativ, în acest domeniu;
 1. de coordonare ți reglementare a controlului financiar preventiv cu privire la utilizarea fondurilor publice și administrarea patrimoniului public;
 2. de organizare și exercitare a auditului intern în entitățile publice, inclusiv în Ministerul Finanțelor Publice;
 3. de evidență a bunurilor ce constituie domeniul public al statului;
 1. de combatere a evaziunii fiscale, exercitată prin Agenția Națională de Administrare Fiscală și unitățile subordonate;
 2. de control al aplicării unitare și respectării reglementărilor legale în domeniul său de activitate, precum și al funcționării instituțiilor care își desfășoară activitatea în subordinea sau sub autoritatea sa;
 3. de autoritate cu competențe în domeniul politicii și legislației vamale, coordonare, îndrumare și control în acest domeniu;
 4. de suport, respectiv de management al resurselor umane, financiare și materiale, de susținere a activităților specifice prin intermediul tehnologiei informațiilor și comunicațiilor, de consultanță juridică, precum și de promovare a unui cadru de lucru comunicațional;
 5. de autoritate cu atribuții în evaluarea încadrării măsurilor susceptibile de a constitui ajutor de stat în politicile economico-bugetare și financiare ale statului român;
 6. de administrare a schemelor de ajutor de stat al căror furnizor este desemnat conform prevederilor legale în vigoare;
 7. de implementare a politicilor de eficientizare a managementului investițiilor publice;
 8. de evaluare a oportunității implementării proiectelor de investiții publice ca parteneriate între sectorul public și unul sau mai mulți

parteneri privați, în vederea transmiterii spre aprobare Guvernului;

 1. de autoritate de audit pentru Mecanismul financiar SEE, Mecanismul financiar norvegian și Programul de cooperare elvețiano-român, conform regulamentelor proprii aferente fiecărui mecanism;
 2. de unitate de achiziții centralizate realizate prin Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate;
 3. de administrare a monopolului de stat privind organizarea și exploatarea activității de jocuri de noroc pe teritoriul României, exercitată prin Oficiul Național pentru Jocuri.

BIO Sorin Georgescu

Sorin Georgescu este în prezent Președintele RomSlotAsociația Organizatorilor de Sloturi.

În urmă cu 11 ani, Sorin Georgescu a contribuit la constituirea ROMSLOT, ca reprezentant al unei alte companii de profil.

Acesta a intrat în industria jocurilor de noroc în 2004, ca angajat al unui operator care pe vremea aceea avea 2 săli de jocuri.

Zece ani mai tarziu, compania MaxBet Group România ajunsese la 80 de săli, iar Sorin Georgescu decidea atunci să ia drumul antreprenoriatului și să își deschidă propria companie în domeniu.

Faptul că printre atribuțiile pe care le-a avut în compania la care a activat 10 ani s-a numărat și deschiderea operațiunilor din Italia, acest lucru a cântărit semnificativ în experiența pe care a dobândit-o în domeniu și a reprezentat un avantaj în momentul în care a luat drumul antreprenoriatului.

Cardinal Entertaiment, compania fondata în 2014 de către Sorin Georgescu, a apărut pe piață chiar inainte ca industria să fie lovită de o serie de reglementări care au adus schimbări importante în peisaj la aceea vreme.

Despre RomSlot

ROMSLOT reprezintă o asociație a operatorilor și producătorilor din industria jocurilor de noroc de tip slot-machine.

Asociația a fost înființată din nevoia existenței unei structuri organizaționale care să reprezinte și să militeze pentru interesele industriei.

Încă de la înființare, continuă să fie cea mai puternică voce în dialogul cu autoritățile și care derulează acțiuni pentru o imagine corectă a industriei.

Principalele obiective ale ROMSLOT sunt eficientizarea modului de reglementare a jocurilor de tip slot-machine, îmbunătățirea reputației industriei, dar și rezolvarea problemelor punctuale ale membrilor.

 Demersurile asociației ROMSLOT sunt îndreptate spre protejarea industriei și a membrilor săi.

Acțiunile ROMSLOT sunt ancorate permanent atât la dinamica schimbărilor din industrie și din mediul legislativ, cât și la exigențele consumatorului și reputația industriei.

Asociația deschide dialogul cu autoritățile și a construit un parteneriat solid cu asociațiile de business din România și din Europa, pentru a răspunde provocărilor constante cu care se confruntă industria sloturilor.

ROMSLOT este, încă din anul 2011, membru oficial al EUROMAT – European Gaming and Amusement Federation, ce reunește asociații profesionale similare din 20 țări ale Europei.

De asemenea, Romslot este membru al UGIR – Uniunea Generală a Industriașilor din România, care își aduce permanent aportul la dezvoltarea economică a țării, impunând prin politica sa numeroase măsuri legislative și administrative favorabile consolidării industriei României.

De altfel, ROMSLOT beneficiază de sprijinul și experiența tuturor membrilor EUROMAT, are acces la ultimele informații despre tendințele de pe piața mondială și este susținută la nivel european în apararea intereselor membrilor săi, prin promovarea unui cadru legislativ coerent, aplicabil și în conformitate cu normele Uniunii Europene.

Totodata, ROMSLOT a fost prima asociație care a adus în România concepte utilizate la nivel internațional și care a implementat un cod de etică în rândul membrilor săi, cod inspirat din valorile europene, dar și o serie de angajamente care asigură integrarea practicilor de responsabilitate socială agreate la nivelul EUROMAT în activitatea membrilor săi.

Conform cu principalele valori care ghidează activitatea Asociației, ROMSLOT este singura asociație de profil care s-a înscris în Registrul Român de Transparență.

Pentru a construi o industrie responsabilă, fidelă valorilor sale, înscrierea în Registru a însemnat pentru ROMSLOT un pas natural în viziunea pe termen lung pe care o promovează.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here