Articolul 50 – Scrisoarea adresată de prim-ministrul Marii Britanii, Theresa May, președintelui Consiliului UE, Donald Tusk, prin care a fost declanşat Brexit-ul

0
1665
Brexit

La 23 iunie anul trecut, cetăţenii Regatului Unit al Marii Britanii au votat părăsirea Uniunii Europene. Așa cum am spus anterior, această decizie nu a reprezentat o respingere a valorilor pe care le împărtășesc colegii europeni şi nici o încercare de a face rău Uniunii Europene, în întregul său, sau vreunuia dintre statele membre rămase. Dimpotrivă, Regatul Unit dorește ca proiectul Uniunii Europene să reușească și să prospere. Referendumul a reprezentat un vot pentru restabilirea auto-determinarii noastre naționale. Noi părăsim Uniunea Europeană, dar nu părăsim Europa și dorim să rămânem un partener angajat și un aliat al prietenilor noștri de pe întregul continent.

La începutul acestei luni, Parlamentul Regatului Unit a confirmat rezultatul referendumului realizat prin vot, cu majorități clare și convingătoare, în ambele camere. Proiectul de lege a fost adoptat de Parlament, la data de 13 martie și a primit Aprobarea regală, de la Majestatea Sa Regina, devenind lege a Parlamentului, la data de 16 martie.

Din acest motiv, scrisoarea pe care o adresez astăzi reprezintă efectul deciziei democratice a poporului Regatului Unit. Prin prezenta, în conformitate cu articolul 50, alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană, notific Consiliul European, cu privire la intenția Regatului Unit de a se retrage din Uniunea Europeană. În plus, în conformitate cu același articol 50, alineatul (2), aşa cum acesta este aplicat prin articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, notificăm prin prezenta, Consiliul European cu privire la intenția Regatului Unit de a se retrage din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice. Prin urmare, această scrisoare către Uniunea Europeană include referinţe care vor trebui să fie transmise şi către Comunitatea Europeană a Energiei Atomice.

Această scrisoare stabilește abordarea pe care guvernul Majestății Sale o va avea la discuțiile privind ieşirea Regatului Unit din Uniunea Europeană și parteneriatul profund și special de care speram să ne bucurăm împreună, în calitate de vecini şi prieteni apropiaţi, odată ce procesul se va fi încheiat. Noi credem că aceste obiective sunt nu numai în interesul Regatului Unit şi al Uniunii Europene ci al întregii lumi.

Este atât în interesul Regatului Unit cât și al Uniunii Europene să folosim procesul viitor pentru a realiza aceste obiective, într-o manieră corectă și ordonată, cu cât mai puține întreruperi. Vrem să ne asigurăm că Europa va rămâne puternică, prosperă, capabilă să-şi promoveze valorile și să se apere împotriva amenințărilor de securitate. Dorim ca Marea Britanie, printr-un nou parteneriat profund și special, încheiat cu o Uniune Europeană puternică, să joace un rol deplin în realizarea acestor obiective. De aceea, considerăm că este necesar să avem un acord asupra termenilor parteneriatului nostru viitor, pe lângă cel ai retragerii noastre din Uniunea Europeană.

Guvernul își propune să abordeze discuțiile cu ambiție, pentru a oferi cetățenilor și companiilor din Regatul Unit, din Uniunea Europeană și din țări terțe, din întreaga lume, cât mai multă certitudine, în cel mai scurt timp posibil.

Aş dori să vă propun câteva principii care pot ajuta la modelarea discuțiilor noastre viitoare, dar înainte de a face acest lucru, vreau să vă aduc la cunoştinţă procesul pe care îl vom întreprinde, la noi acasă, în Regatul Unit.

Procesul în Regatul Unit

Așa cum am anunțat deja, Guvernul va continua demersul legislativ menit să abroge Legea Parlamentului privind Comunitățile Europene 1972, cea care pune în aplicare legislația UE în țara noastră. Noua lege va transpune cadrul legal al Uniunii Europene („acquis-ul “) în cel al Regatului Unit. Acest lucru va reprezenta o certitudine pentru toţi cetățenii, atât ai Regatului Unit cât și ai Uniunii Europene, care îşi desfăşoară activitatea în ţara noastră.

Guvernul se va consulta cu privire la modul în care va fi proiectată și pusă în aplicare această legislație și vom publica o carte albă. De asemenea, ne propunem să prezentăm o serie de alte acte legislative care vor aborda problemele specifice legate de plecarea noastră din Uniunea Europeană, în vederea asigurării continuității și securității, în special pentru companii.

Vom continua, desigur, să ne îndeplinim toate responsabilitățile ca stat membru atâta timp cât vom mai rămâne membru al Uniunii Europene, iar noua legislație nu va intra în vigoare decât după ce vom pleca.

De la început, pe tot parcursul discuțiilor, vom negocia pentru Regatul Unit al Marii Britanii, în întregul său, ținând seamă, în mod corespunzător, de interesele specifice ale fiecărei națiuni și regiuni. Când se va pune problema reluării întregii puteri în Regatul Unit, ne vom consulta şi vom stabili exact care va fi competența Palatului Westminster și cât va reveni, prin transfer, Scoției, Țarii Galilor și Irlandei de Nord. Guvernul speră că rezultatul acestui proces va reprezenta, pentru fiecare administraţie descentralizată, o creștere semnificativă a puterii de luare a deciziilor.

Negocierile dintre Regatul Unit și Uniunea Europeană

Regatul Unit dorește să încheie cu Uniunea Europeană un parteneriat profund și special, în privinţa cooperării economice și de securitate.

Pentru a realiza acest lucru, considerăm că este necesar să punem în deplin acord termenii parteneriatului nostru viitor alături de cei ai retragerii noastre din UE.

În cazul în care, vom părăsi Uniunea Europeană fără acest acord poziția implicită va fi că toate tranzacțiile viitoare vor respecta termenii Organizației Mondiale a Comerțului. În privinţa securităţii, un viitor eșec în semnarea unui acord, va duce la slăbirea cooperării în lupta împotriva criminalității și a terorismului.

În acest nedorit scenariu, atât Regatul Unit cât și Uniunea Europeană, cu siguranţă că ar face față schimbării, dar nu acesta este rezultatul cu care ar trebui să se mulţumească, cele două parti. Prin urmare, va trebui să muncim impreuna din greu, pentru a evita acest rezultat.

Din aceste motive dorim să convenim asupra unui parteneriat, profund și special, pe cooperare economică și securitate, pentru că vrem să ne asigurăm că Europa va rămâne puternică, prosperă, capabilă să îşi promoveze valorile și să se apere împotriva amenințărilor de securitate. Dorim ca Regatul Unit să joace un rol deplin în realizarea acestei viziuni pentru continentul nostru.

Principii propuse pentru a fi discutate

Privind în perspectivă la discuțiile pe care le vom începe în curând, aș dori să sugerez câteva principii asupra cărora am putea fi de acord, pentru a ajuta ca procesul să se deruleze corect şi cu succes.

  1. Ar trebui ca ambele părţi să se angajeze constructiv și cu respect, într-un spirit de cooperare loială. Din momentul în care am devenit prim-ministru al Regatului Unit, am ascultat cu atenție poporul, şefii UE, colegii de guvernare, președinții Comisiei Europene și ai Parlamentului. Acesta este motivul pentru care Regatul Unit nu urmărește doar calitatea de membru al pieței unice. Înțelegem și respectăm poziția dumneavoastră că cele patru libertăți ale pieței unice sunt indivizibile. De asemenea, înțelegem că vor exista consecințe pentru Marea Britanie din momentul în care va părăsi UE. Ştim că vom pierde influența pe care o avem asupra regulilor care afectează economia europeană. Stim că societățile britanice vor trebui să se alinieze la norme stabilite de către instituții la care noi nu vom mai fi parte, aşa cum se întâmplă pe alte piețe.
  2. Noi trebuie să punem, întotdeauna, interesul cetățenilor noștri pe primul plan. Există o complexitate evidentă în discuțiile pe care suntem pe cale să le întreprindem, dar trebuie să ne amintim că în centrul discuțiilor sunt interesele tuturor cetățenilor. Există mulți cetățeni ai statelor membre care vor rămâne să trăiască în Regatul Unit și cetățeni ai Regatului Unit care vor trăi în Uniunea Europeană, iar noi va trebui să ajungem rapid, la un acord in privința drepturilor lor.
  3. Va trebui să depunem eforturi susţinute în vederea asigurării unui acord cuprinzător. Dorim să avem un acord şi un parteneriat profund și special între Marea Britanie și UE, atât în privinţa cooperării economice cât și în privinţa securităţii. Va fi nevoie să discutăm modul în care vom găsi o soluționare corectă a drepturilor și obligațiilor Marii Britanii ca stat membru care pleacă, în conformitate cu legea și în spiritul parteneriatului viitor al Regatului Unit cu UE. Noi credem că este necesar să existe un acord cu privire la termenii parteneriatului viitor, alături de cei ai retragerii noastre din UE.
  4. Va trebui să lucrăm împreună pentru a reduce la minimum perturbările și pentru a oferi cât mai multă certitudine. Investitorii, companiile și cetățenii, atât din ​​Marea Britanie cât și din cele 27 de state membre rămase sau cele din țări terțe, din întreaga lume, doresc să aibă predictibilitate pentru aşi putea întocmi planurile viitoare. Pentru a evita orice derapaj, pe parcursul trecerii de la relația actuală la viitorul parteneriat, atât populația cât şi companiile vor beneficia de perioade de punere în aplicare pentru a se adapta într-un mod lin și ordonat, la noile aranjamente. Aceasta va ajuta ambele părți să reducă perturbările inutile, dacă vom ajunge la un acord pe acest principiu, cât mai devreme.
  5. În special, va trebui să acordăm atenție sporită relației unice dintre Marea Britanie şi Republica Irlanda și să acordăm o importanța deosebită procesului de pace în Irlanda de Nord. Republica Irlanda este singurul stat membru al UE, care are frontieră terestră cu Regatul Unit. Dorim să evităm revenirea la o graniță între cele două țări, pentru a fi în măsură să menținem zona comună de călătorie şi pentru a ne asigura că retragerea Marii Britanii din UE nu va dăuna Republicii Irlanda. Pe de altă parte avem o responsabilitate importantă în privinţa asigurării că nimic nu va pune în pericol procesul de pace din Irlanda de Nord și vom continua să susținem Belfast Agreement.
  6. Va trebui să începem cât mai curând posibil, discuții tehnice detaliate cu privire la domeniile de politică şi sa prioritizăm cele mai mari provocări. Convenirea, la nivel înalt, asupra abordării problemelor care decurg din retragerea noastră va fi una dintre primele noastre priorităţi. Propunem un acord îndrăzneț și ambițios, de liber schimb, între Regatul Unit și Uniunea Europeană. Acest lucru ar trebui să reprezinte cel mai mare şi mai ambiţios domeniu de aplicare al unui astfel de acord, astfel încât să acoperim sectoare cruciale ale economiilor noastre, cum ar fi serviciile financiare și industriile conexe. Acest lucru va necesita discuții tehnice detaliate, însă Marea Britanie încă este stat membru al Uniunii Europene şi ambele părți au cadre legislative și standarde care deja se potrivesc din punctul de vedere al reglementării. Prin urmare, va trebui să acordăm prioritate modului în care vom gestiona evoluția cadrelor legislative de menținere a unui mediu comercial, echitabil și deschis, precum și modul în care vom rezolva disputele. În domeniul aplicării parteneriatelor dintre noi, atât pe problemele economice cât și pe cele de securitate, funcționarii noştri vor înainta propuneri detaliate privind cooperarea profundă, extinsă și dinamică.
  7. Va trebui să continuăm să lucrăm împreună pentru a avansa și pentru a ne proteja valorile europene comune. Poate că acum, mai mult decât oricând, lumea are nevoie de valorile liberale, democratice ale Europei. Vrem să ne asigurăm că Europa rămâne puternică și prosperă, capabilă să promoveze valorile sale în întreaga lume și că se va putea apăra împotriva amenințărilor de securitate.

Sarcini pe care le avem de îndeplinit

Aşa cum am afirmat anterior, Guvernul Regatului Unit dorește să stabilească un parteneriat profund și special între Marea Britanie și UE, atât în planul cooperării economice cât și în cel de securitate. Într-un moment în care creșterea comerțului global este încetinita și există semne că instinctele protecționiste sunt în creștere în multe părți ale lumii, Europa are responsabilitatea de a promova comerțul liber, în interesul tuturor cetăţenilor. Astăzi, de la sfârșitul Războiului Rece, securitatea în Europa este mai fragilă ca niciodată. Slăbirea cooperării pentru prosperitatea și protecția cetățenilor noștri ar fi o greșeală costisitoare. Obiectivele Regatului Unit pentru un parteneriat viitor rămân cele stabilite în cuprinsul discursului meu din 17 ianuarie, ţinut la Lancaster House și publicate ulterior, pe 2 februarie în Cartea Albă.

Eu recunosc faptul că ajungerea la un acord global privind retragerea din tratat, în termen de doi ani, va fi o provocare si cred că este necesar să avem un acord pe termenii parteneriatului nostru viitor odată cu cei de retragere din Uniunea Europeană.

Abordăm aceste discuţii dintr-o poziţie unică pentru că legislaţia este aliniată şi strâns reglementată, avem încredere reciprocă în instituții și o tradiţie de cooperare care se întinde pe multe decenii în urmă. Din aceste motive, viitorul parteneriat dintre Marea Britanie și UE are o importanță foarte mare pentru ambele părți iar eu sunt sigură că poate fi convenit într-un interval de timp rezonabil.

Sarcina pe care o avem de îndeplinit este extrem de importantă, dar nu ar trebui să ne depăşească. La urma urmei, instituțiile și liderii Uniunii Europene au reușit să transforme un continent devastat de război într-o uniune a națiunilor pașnice sprijinind tranziția fostelor dictaturi către democrație.

Împreună, știu că suntem capabili să ajungem la un acord cu privire la drepturile și obligațiile Marii Britanii, ca stat membru care pleacă, împreună cu stabilirea unui parteneriat, profund și special, care să contribuie la prosperitatea, securitatea și puterea globală a continentului nostru.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here