Veniturile bugetului general consolidat au crescut cu 13,6%, la finalul lunii septembrie 2018 faţă de acelaşi interval din anul trecut

0
525
venituri-nefiscale

Potrivit unui comunicat al Ministerului Finanţelor Publice (MFP),deficitul bugetar s-a adâncit la 16,8 miliarde lei de la 6,8 miliarde lei, în primele nouă luni ale acestui an faţă de perioada similară din 2017, ajungând la 1,77% din PIB.
La finalul lunii septembrie a anului precedent, deficitul era de 0,81% din PIB. La opt luni 2018, acesta avea o pondere de 1,54%, fiind de 14,56 miliarde lei, ca valoare absolută.
Veniturile bugetului general consolidat, în sumă de 205 miliarde lei, reprezentând 21,7% din PIB, sunt cu 13,6% mai mari, în primele nouă luni faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

Comunicatul citat arată: „Se înregistrează creşteri faţă de anul precedent în cazul încasărilor din contribuţiile de asigurări (+37,3%) şi din veniturile nefiscale (+19,4%). Începând cu luna februarie, încasările din contribuţiile sociale au fost influenţate pozitiv de condiţiile legislative noi privind transferul contribuţiilor din sarcina angajatorului în sarcina angajatului, reglementate prin OUG nr. 79/2017.

Se constată o îmbunătăţire a colectării veniturilor din TVA. Astfel, acestea au crescut cu 9% faţă de realizările aceleiaşi perioade din 2017, ajungând la o valoare de 42,4 miliarde lei pe primele nouă luni ale anului în curs. Veniturile din accize au fost în sumă de 21 miliarde lei (2,2% din PIB), cu 7,9% mai mari comparativ cu perioada similară a anului precedent. De asemenea, încasările din impozite şi taxe pe proprietate au crescut cu 4,2% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2017″.

În acelaşi timp, au fost înregistrate scăderi ale încasărilor din impozitul pe salarii şi venit cu 25,3%, pe fondul reducerii, începând cu 1 ianuarie 2018, a cotei impozitului pe venit de la 16% la 10%, măsură care s-a reflectat în încasări începând cu luna februarie 2018. De asemenea, se înregistrează o diminuare cu 37,2% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent la taxa pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activi-tăţi ca urmare a aplicării OUG nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule”.

Sumele de la Uniunea Europeană în contul plăţilor efectuate sunt de 9,4 miliarde lei, cu 25% mai mari decât cele încasate în anul 2017, aceeaşi perioadă.

Cheltuielile bugetului general consolidat însumează 221,7 miliarde lei, cu 18,4% mai mari faţă de perioada similară din 2017.

Potrivit comunicatului MFP, cheltuielile de personal sunt cu 25,3% mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, creşterea fiind determinată de majorările salariale acordate în temeiul Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Cheltuielile cu bunuri şi servicii au crescut cu 9,2% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. Creşteri semnificative se înregistrează atât la bugetele locale, cât şi la bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi la bugetele instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii bugetare.

Subvenţiile sunt mai mari cu 6,7% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, menţinându-se la acelaşi nivel, ca procent din Produsul Intern Brut, respectiv 0,5%.

Dobânzile sunt cu 21,5% mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, reprezentând 1% din PIB, avându-se în vedere cumularea datelor de plată a dobânzilor aferente mai multor titluri de stat de tip benchmark.

Cheltuielile cu asistenţa socială au crescut faţă de anul precedent cu 12,5%, fiind influenţate, în principal, de majorarea cu 9% a punctului de pensie de la 1 iulie 2017, ajungând la 1000 lei, respectiv cu 10% de la 1 iulie 2018, ajungând la 1100 lei, de creşterea nivelului îndemnizaţiei sociale pentru pensionari de la 520 lei la 640 lei, precum şi de majorarea şi modificarea modalităţii de stabilire a indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului şi stimulentul de inserţie.

Cheltuielile pentru investiţii, care includ cheltuielile de capital, precum şi pe cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost de 15,2 miliarde lei, cu 25,7% mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here