Noi modificări la codul fiscal începând cu 01.01.2023- câștigul din transferul titlurilor

0
1100

Proiectul legislativ care aduce câteva modificări Codului Fiscal în ce privește impozitarea tranzacțiilor cu titluri a fost trimis la Președintele României pentru promulgare. După promulgare urmează publicarea în Monitorul Oficial.

Prevederile vor intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2023

Veniturile sub forma câștigurilor din transferul titlurilor de valoare și din operațiuni cu instrumente financiare derivate, pentru transferuri/operațiuni efectuate prin entitățile prevăzute la art. 961 alin. (1) CF (adica intermediarii, societăţile de administrare a investiţiilor sau societăţile de investiţii autoadministrate, administratorii de fonduri de investiţii alternative, rezidenţi fiscali români) se vor impune prin reținere la sursă, astfel:
a) în cazul titlurilor de valoare:
(i) prin aplicarea unei cote de 1% asupra fiecărui câştig din transferul titlurilor de valoare care au fost dobândite şi înstrăinate într-o perioadă mai mare de 365 de zile inclusiv, de la data dobândirii;
(ii) prin aplicarea unei cote de 3% asupra fiecărui câştig din transferul titlurilor de valoare care au fost dobândite şi înstrăinate într-o perioadă mai mică de 365 de zile de la data dobândirii;
b) în cazul operațiunilor cu instrumente financiare derivate:
(i) prin aplicarea unei cote de 1% asupra fiecărui câştig din efectuarea de operațiuni cu instrumente financiare derivate deținute o perioadă mai mare de 365 de zile inclusiv, de la data dobândirii;
(ii) prin aplicarea unei cote de 3% asupra fiecărui câştig din efectuarea de operațiuni cu instrumente financiare derivate deținute o perioadă mai mică de 365 de zile de la data dobândirii. Pentru determinarea perioadei în care au fost deținute se consideră că titlurile de valoare și instrumentele financiare sunt înstrăinate/răscumpărate în aceeași ordine în care au fost dobândite, respectiv primul intrat-primul ieșit, pe fiecare simbol.

Pentru calculul câștigului valoarea fiscală se determină prin aplicarea metodei preţului mediu ponderat, cuprinzând şi costurile aferente transferului/operațiunii, pe fiecare simbol, indiferent de perioada de deținere.
Obligația calculării și reținerii la sursă a impozitului pe venit revine entităților prevăzute la art. 961 alin. (1), la fiecare transfer/operațiune.
Impozitul pe venit calculat şi reținut la sursă se declară şi se virează la bugetul de stat, de către entitățile prevăzute la art. 961
alin. (1), până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reținut și este impozit final.

Pierderile obținute din transferul titlurilor de valoare și din operațiuni cu instrumente financiare derivate, efectuate prin entitățile
prevăzute la art. 961 alin. (1), după caz, nu se reportează și nu se compensează, acestea reprezentând pierderi definitive ale contribuabilului.

Detalii AICI

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here