În perioada de programare 2014-2020, România are alocate 38,9 miliarde de euro, fonduri europene, din care aproximativ 3 miliarde de euro sunt destinate firmelor mici și mijlocii (IMM)

0
2243
Rata de absorbție a fondurilor europene din agricultură

Banii vor pute fi accesați până în anul 2022, în principal prin Programul Operational Regional, Programul Operational Competitivitate, Programul National pentru Dezvoltare Rurala si Programul Operational pentru Pescuit.
În plus, sunt și programe de ajutoare nerambursabile pentru IMM-uri finanțate din fonduri naționale.

Unele dintre liniile de finanțare pentru mici afaceri s-au epuizat deja , altele, însă sunt valabile sau se reactivează în fiecare an prin noi apeluri de proiecte (call-uri).

Cele mai importante finanțări europene

Iată câteva linii de finanțare pentru startupuri și înreprinderi mici și mijlocii (IMM):

Fiecare proiect poate primi intre 200.000 euro si 1 milion euro, ajutor de stat si ajutor de minimis. Alocarea totală a apelui de proiecte este de 172,94 milioane euro. Propunerile de proiecte se depun în sistemul electronic MySMIS 2014.

Avantaje: sume mari oferite.

Dezavantaje: Firmele trebuie sa asigure din resurse proprii cel putin 30% – 55% din investiția din ajutorul de stat si cel putin 10% din investitia din ajutorul de minimis. Banii nu pot fi accesati in Bucuresti-Ilfov. Sunt conditii de vechime si de numar de salariati (minimum 3).

 • Startupuri. Programul Operational Capital Uman (POCU), linia de finantare Romania Start-up Plus. La data publicarii acestui articol, urma faza de evaluare a proiectelor mari depuse de administratorii de grant (ONG, institutii, etc). Dupa ce vor fi evaluate si aprobate aceste proiecte mari, vor fi inclusi in program beneficiarii finali (grupurile-tinta), adica persoane fizice care vor sa inceapa o afacere.

Viitorii antreprenori selectati vor putea primi pana la 40.000 de euro pentru deschiderea unui start-up, in baza planurilor de afaceri.

Avantaje: Suma este destul de mare pentru un startup, beneficiarii finali vor fi scutiti de birocratia proiectelor europene in relatia cu institutiile centrale in domeniu, pentru ca organizatiile care administreaza schemele se vor ocupa de acest aspect.

Dezavantaje: Dintr-un buget total de 105 milioane de euro, maximum 1.500 de persoane vor putea ajunge in situatia de a primi bani pentru startup (adica 60 de milioane de euro in total). Procedura este totusi de durata, pentru ca implica evaluari multiple, avand in vedere ca vorbim despre proiecte mari, depuse de administratori de grant, in interiorul carora vor fi finantate firmele. Bucurestiul si judetul Ilfov sunt excluse de la aceasta finantare. Un alt dezavantaj este că organizațiile care administrează granturile și-au făcut deja preselecții de grupuri-țintă înaite ca ele să fi fost selectate pentru finanțare.

 • IMM, firme mari. Acțiunea 1.2.1 – Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare (CDI) derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de cercetare-dezvoltare (CD) și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere. Face parte din Programul Operațional Competitibitate (POC), gestionat de Autoritatea de Management Competititivitate din subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene.

Un apel în această schemă a fost deschis în perioada mai-august 2015, însă ar urma să se mai deschidă apeluri.

Potrivit ministerului de resort, vor fi finanţate proiecte tehnologice inovatoare, prin care se va realiza o inovare de produs (atât pentru bunuri cât și pentru servicii, sau de proces, bazată pe exploatarea și utilizarea cunoștințelor științifice și tehnologice, sau pe baza drepturilor de proprietate industrială, proprie sau achiziționată.

Activitățile ce pot fi realizate în cadrul acestor proiecte sunt: cercetare industrială, dezvoltare experimentală, activități de inovare și introducere a rezultatelor de CD în producție, activități de inovare privind obţinerea, validarea și protejarea brevetelor și altor active necorporale.

Acțiunea 1.2.1 se adresează cu precădere următoarelor categorii de solicitanți: întreprinderilor mari, mijlocii sau mici (inclusiv microîntreprinderi) din România cu activitate de cercetare-dezvoltare (CD), dar pentru care activitatea de CD nu constituie obiectul principal de activitate.

Înscrierile se fac în sistemul on-line MySMIS 2014.

În august 2017 era deschis  apelul de proiecte POC/62/1/3/Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institute de CD şi universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere. Titlu: Intreprinderi inovatoare de tip start-up şi spin-off – apel cu depunere continuă. (ptr. detalii, AICI)

 • Persoane fizice autorizate (PFA), microîntreprinderi, întreprinderi mici (SRL). Programul Național de Dezvoltare Rurala (PNDR), Submasura 6.2 – „Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale„. Se ofera sprijin nerambursabil (fonduri euroene si de la stat): 70.000 Euro/ proiect in cazul activitatilor de productie, servicii medicale, sanitar-veterinare si de agroturism, sau 50.000 Euro/ proiect in cazul altor activitati. Aplicatiile se vor face online pe site-ul afir.info. S-a încheiat sesiunea 2017, însă este așteptată o nouă sesiune de depunere a proiectelor în anul 2018.

Avantaje: finanțarea nerambursabilă este de până la 100% din valoarea proiectului, ceea ce înseamnă că beneficiarul nu trebuie neaparat să contribuie la investiție. Bineînțeles, TVA nu este eligibilă, decât dacă nu este deductibilă.

Dezavantaje: Investițiile sunt numai pentru mediul rural.

 • Persoane fizice autorizate (PFA), microîntreprinderi, întreprinderi mici. Submăsura 6.4 – „Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole”. Este similar submasurii 6.2, dar se finanteaza afaceri ceva mai mari. Se acordă sprijin nerambursabil de până la 200.000 de euro pe 3 ani fiscali, pentru dezvoltarea unor mici afaceri non-agricole în mediul rural. Tot pe site-ul afir.info se vor face înscrierile. În 2018 ar urma să se facă o nouă sesiune de înscriere.

Avantaje: Se ofera bani mai multi.

Dezavantaje: Intensitatea sprijinului nerambursabil este de maximum 90% din valoarea proiectului, ceea ce înseamnă că și solicitantul trebuie să vină cu minimum 10% din valoarea investițiilor. Se finanțează doar investiții în mediul rural.

 • PFA, SRL, microîntrerinderi, IMM, firme mari. Submăsurile 4.2 „Sprijin pentru investiţii în procesarea/ marketingul produselor agricole” și 4.2a „Investiţii în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol”, din cadrul Programului Națonal de Dezvoltare Rurală. Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) deschide anual sesiuni de depunere de proiecte. În anul 2017, depunerea cererilor de finanțare se face în perioada 10 iulie ora 9.00 – 30 septembrie 2017 ora 16.00. Alocarea totală a apelului de proiecte este de 112 milioane euro în 2017.

În aceste linii de finanțare se oferă fonduri europene între 200.000 euro și 2,5 milioane de euro, pentru investiții în producția și marketingul unor produse ca băuturile alcoolice, produsele de morărit, lactate.

Avantaje: sume mari oferite.
Dezavantaje: Intensitatea finanțării este destul de redusă: 50% – 40%, ceea ce înseamnă că beneficiarul asigură restul pentru finanțarea cheltuielilor eligibile în proiect. E destul de restrictivă: materiile prime și produsele rezultate trebuie să se regăsească în Anexa I la Tratatul de Functionarea Uniunii Europene.

 • PFA, SRL, microîntrerinderi, IMM, firme mari. Submăsurile GBER 4.2 si 4.2a din cadrul PNDR. Sunt asemănătoare cu cele de mai sus, numai că sunt mai puțin restrictive. Sumele oferite variază între 200.000 de euro și 900.000 de euro pentru IMM și până la 1,5 milioane euro pentru firme mari.

Dezavantajul este că intensitatea sprijinului este de numai 10% – 50%, în funcție de regiunea beneficiarului.

Avantajul este că în producție pot fi folosite materii prime agricole/ pomicole din Anexa I a TFUE, dar produsul rezultat este din afara anexei. De exemplu, pot fi finanțate afaceri în producția de panificație, înghețată, ciocolată, bere etc. Sesiunile de înscriere se deschid anual de către AFIR.

Apelurile de proiecte se deschid anual. În 2017, cererile de finanțare se depun în sistemul electronic MySMIS 2014, în perioada  04.07.2017, ora 14.00 – 18.08.2017, ora 14.00.

Avantaje: sume mari oferite
Dezavantaje: categorie restrânsă de beneficiari – trebuie să fi avut activități de pescuit. Natura investiției foarte restrânsă – chiar dacă este de diversifcarea venturilor, trebuie să aibă legătură cu pescuitul. Intensiatea sprijinului destul de redusă, de numai 50% din valoarea eligibilă.

Apelurile de proiecte se deschid anual în sistemul electronic MySMIS 2014. În 2017, cererile de finanțare se depun  în perioada 04.07.2017, ora 14.00 – 02.09.2017, ora 17.00. Valoarea totală a apelului pe 2017 este de 66 milioane euro.

Avantaje: sume mari oferite, buget mare.

Dezavantaje: Domeniu restrâns de activitate, intensitate scăzută a finanțării (50% pentru IMM).

 • IMM. Programul Horizon 2020. Este un program european care finanțează proiecte inovatoare, inclusiv pentru IMM-uri. Se aplică direct la Comisia Europeană, on-line. Bugetul total al programului este de 80 miliade euro, în perioada de programare 2014-2020. Doar câteva IMM-uri din România au reușit să fie selectate la finanțare, de câte 50.000 de euro. Intensitatea sprijiului variază între 70% și 100%.
 • Start-upuri, IMM. România Start-up Nation – este o schema de finanțare mixtă – fonduri UE și de la bugetul de stat. Firmele (SRL) mici și mijlocii (IMM) înființate după data de 30 ianuarie 2017 vor putea obține finanțări de până la 200.000 de lei pentru investiții.

Sesiunile de înscrieri vor avea loc anual, până în anul 2020. În anul 2017, sesiunea de înscriere este programată în perioada 15 iunie – 14 iulie 2017, ora 20.00. Ministerul pentru Mediul de Afaceri este autoritatea competentă.

Avantaje: bugetul mare al programului (1,7 miliarde de lei în 2017 și câte 2 miliarde de lei pe an în 2018-2020, din fonduri europene și de la bugetul de stat), paleta largă de cheltuieli eligibile, sunt acceptați beneficiari din toată țara, inclusiv București-Ilfov. Intensitatea sprijiului este de 100% din cheltuielile eligibile.

Dezavantaje: Antreprenorii cu afaceri anterioare pe un cod CAEN nu pot accesa programul pe același cod.

 • IMM. Programul Comert. Este un program de sprijin pentru IMM-uri finanțat numai din bugetul de stat, prin Ministerul pentru Mediul de Afaceri. Antreprenorii cu firme mici si mijlocii vor putea obtine ajutoare nerambursabile de la stat de pana la 250.000 de lei (circa 55.000 Euro) pentru investitii. Programul are loc anual, fiind anunțat un buget de aproape 200 milioane lei în perioada 2017-2020. .

Intensitatea ajutorului va fi de maximum 90%, ceea ce inseamna ca beneficiarul va trebui sa suporte minimum 10% din investitie din banii lui. Firmele beneficiare sunt cele care au ca obiect de activitate comercializarea produselor si serviciilor de piata. O alta conditie de participare este ca firmele sa aiba cel putin 1 an calendaristic de la infiintare la data deschiderii aplicatiei electronice de inscriere a planului de investitii.

Avantaje: suma mare oferită, intensitatea sprijiului mare.

Dezavantaje: TVA nu este eligibilă și trebuie suportată de beneiciar (TVA este însă deductibilă pentru firmele care au cod de TVA). Până acum decontarea cheltuielilor s-a făcut numai prin rambursare, ceea ce a însemnat că firmele trebuia să vină de la bun început cu toți banii pentru investiție.

 • IMM. Programul Microindustrializare. Mici fabrici în România vor putea primi ajutoare de până la 450.000 de lei (100.000 de euro) fiecare, pentru investitii.

Condițiile sunt asemănătoare cu cele de la Comerț.

 • IMM. Programul Internationalizare. Firmele mici si mijlocii vor putea primi fonduri nerambursabile in valoare de maxium 50.000 de lei (circa 11.000 euro), pentru activitati de internationalizare a afacerii, prin participare la targuri in strainatate si achizitionare de de site-uri si aplicatii mobile de promovare. Programul se organizează în anii 2017-2020.

Avantaje: intensitatea sprijinului este destul de mare, până la 90%.
Dezavantaje: plata se face prin rambursarea cheltuielilor, cheltuielile eligibile cuprind categorii foarte restranse.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here