Guvernul aduce modificări majore la normele de aplicare a Codului fiscal

0
1767
TVA a scazut la 19% din 1 ianuarie 2017

Guvernul a modificat şi completat normele metodologice de aplicare a Codului fiscal în ceea ce priveşte impozitul pe profit, impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, impozitul pe venit, contribuţiile sociale obligatorii şi taxa pe valoarea adăugată.

Potrivit unui comunicat al Executivului, modificările aduc clarificări și exemple de punere în aplicare a măsurilor introduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal și prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Actul normativ vizează, în principal, următoarele aspecte:

* Impozitul pe profit:

 – pentru profitul investit în achiziţionarea dreptului de utilizare a programelor informatice, scutirea de impozit se va aplica pentru cele cumpărate şi folosite începând cu prima zi a acestui an;

– se va clarifica faptul că impozitul specific se aplică doar firmelor din domeniul hotelier şi al alimentaţiei publice care plăteau impozit pe profit, în măsura în care acestea n-au trecut la regimul de impozitare „micro”.

* Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor:         

– este subliniat că microîntreprinderile care au plătit impozit „micro” în 2016 şi firmele plătitoare de impozit pe profit care de la 1 ianuarie 2017 au devenit microîntreprinderi aplică regimul de impozitare „micro”, nu impozitul specific;

– este explicat că firmele înregistrate la impozit pe profit la sfârşitul lunii ianuarie 2017 nu trebuie să treacă la regimul de impozitare „micro” dacă au un capital social minim de 45.000 de lei;

 – firmele plătitoare de impozit specific nu sunt vizate de trecerea la impozit „micro” de la 1 februarie 2017, dacă în 2016 au fost plătitoare de impozit pe profit.

* Impozitul pe venit:

 – în cazul scutirii de impozit pe venit pentru salariaţii firmelor ce aplică impozitul specific, aceasta se acordă pe perioada de derulare a contractului. În plus, va scrie că scutirea va fi valabilă indiferent că salariaţii sunt angajaţi cu normă întreagă sau parţială, atât timp cât durata contractului este de cel puţin 12 luni;

– impozitul de 3% pentru vânzarea de imobile se stabileşte ca diferenţă între valoarea tranzacţiei şi plafonul neimpozabil de 450.000 de lei. Aici, autorităţile vor puncta că valoarea tranzacţiei nu va include TVA, dacă această taxă este aplicabilă.

* Contribuţii sociale obligatorii:

– va fi clarificat modul de încadrare a bazei anuale de calcul al contribuţiei la sănătate în plafonul minim reprezentând valoarea a douăsprezece salarii de bază minime brute pe ţară, avându-se în vedere veniturile din salarii, veniturile din investiţii şi/sau din alte surse;

 – în cazul persoanelor fizice cu venituri din dividende, se va preciza că baza lunară de calcul a contribuţiei la sănătate reprezintă totalul veniturilor brute din dividende, în bani sau în natură, distribuite în anul fiscal anterior.

* TVA:

 – se vor introduce explicaţii şi exemple pentru situaţia celor care se reînregistrează în scopuri de TVA, după ce au avut codul de înregistrare anulat, astfel încât să poată deduce taxa aferentă achiziţiilor din perioada în care au avut codul anulat şi să emită facturi pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în perioada respectivă;

 – în cazul bunurilor importate va fi exclusă din baza de impozitare în vamă a TVA contravaloarea lucrărilor/evaluărilor asupra bunurilor mobile corporale, indiferent dacă serviciile respective sunt efectuate în sau în afara Uniunii Europene;

– se modifică regulile de ajustare a bazei de impozitare a TVA în cazul neîncasării contravalorii bunurilor livrate sau a serviciilor prestate ca urmare a reorganizării sau falimentului beneficiarului, astfel încât aceasta să să fie permisă în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a pronunțat hotărârea judecătorească de confirmare a planului de reorganizare, respectiv hotarârea judecătorească de închidere a procedurii prevăzute de legislaţia insolvenţei, sub sancțiunea decăderii.

– se instituie norme procedurale cu privire la aplicarea noului regim special forfetar pentru agricultori, introdus prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2016.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here