Cea mai mare parte dintre antreprenorii români s-a confruntat cu piedici birocratice în derularea afacerii, printre barierele care i-au afectat cel mai mult fiind procedurile îndelungate şi complicate de autorizare, costurile ridicate administrative şi numeroase taxe parafiscale

0
1343
lipsa angajati,piedici birocratice

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) a realizat în perioada 1-24 martie un sondaj sub forma unui chestionar privind măsurile prioritare necesare pentru simplificarea procedurilor şi debirocratizare în beneficiul IMM-urilor şi mediului de afaceri. Respondenţii au fost în proporţie de 48,8 % microîntreprinderi, 19,4 % întreprinderi mici, 16,1% întreprinderi mijlocii şi 15,7% ONG-uri şi alte forme juridice. La întrebarea, „V-aţi confruntat cu bariere/piedici administrative la iniţierea, derularea sau consolidarea afacerii dumneavoastră?”, 86,7% dintre cei chestionaţi au răspuns afirmativ.

Ce bariere administrative afectează antreprenorii Printre barierele administrative care i-au afectat cel mai mult, respondenţii au menţionat în principal procedurile îndelungate şi complicate de autorizare, costurile ridicate administrative şi numeroase taxe parafiscale. Cei mai mulţi antreprenori au menţionat procedurile îndelungate de autorizare/înregistrare (63,3%) şi lipsa soluţiilor eGovernment (informaţii actualizate accesibile pe internet, posibilitatea descărcarii de formulare, de completare şi transmitere online, inclusiv pentru plata taxelor) (60%). Ei s-au mai confruntat cu numeroase taxe parafiscale (56,7%), costuri administrative ridicate (53,3%), proceduri complicate de autorizare/înregistrare (40%) şi perioadă mică de validitate a licenţelor, cu reluarea procedurilor (30%).

Potrivit sondajului, 80,6% dintre respondenţi au considerat necesară înfiinţarea unui departament de debirocratizare în cadrul ministerului de resort şi în celelalte ministere, sub coordonarea Secretariatului General al Guvernului, pentru identificarea şi simplificarea sarcinilor administrative cu care se confruntă mediul de afaceri, care să stabilească măsuri trimerstriale de debirocratizare.

Domeniile care necesită măsuri urgent Respondenţii au menţionat mai multe domenii în care sunt necesare măsuri urgente de debirocratizare şi simplificare a procedurilor, în principal domeniul fiscal, al programelor cu finanţare UE/buget, autorizării funcţionării, achiziţiilor publice şi relaţiilor de muncă.

Astfel, principalele domenii sunt: domeniul fiscal şi de procedură fiscală (83,9%), accesarea şi implementarea proiectelor cu finanţare europeană (77,4%), accesarea şi implementarea proiectelor cu finanţare de la bugetul de stat (67,7%), domeniul autorizării funcţionării societăţilor comerciale (64,5%), domeniul achiziţiilor publice (51,6%), domeniul relaţiilor de muncă (41,9%), exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri (38,7%), ucenicia la locul de muncă (32,3%), domeniul securităţii si sănătăţii în muncă (29%), protecţia consumatorilor (29%), sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă (25,8%), comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă (25,8%), domeniul înregistrării societăţilor comerciale (16,1%), încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României(16,1%), dar şi alte domenii (3,2%).

Respondenţii au solicitat adoptarea în regim de urgenţă a mai multor măsuri generale de debirocratizare şi simplificare a procedurilor:

– Declaraţii unice informative pentru contribuabilii cu o cifra de afaceri mică, pentru reducerea sarcinilor lor administrative (80.6%);

– Generalizarea folosirii mijloacelor electronice pentru comunicarea cu beneficiarii serviciilor publice (80.6%);

– Generalizarea posibilităţii descărcarii de formulare, precum şi completarea si transmiterea lor online (77.4%);

 – Înfiinţarea unui gheşeu unic on-line pentru informarea întreprinzătorilor, privind procedurile de înfiinţare/autorizare/licenţiere, obligaţiile şi termenele legale, contravenţiile şi alte forme de răspundere, grupate pe categorii de întreprinderi şi pe coduri CAEN (77.4%)

 – Reducerea masivă a numărului de taxe, la maxim (74.2%) – Generalizarea plăţilor electronice şi acceptarea ca dovada a platii in relatia cu institutiile publice a modalitatilor de plata existente la nivel national (internet banking, mobile banking, terminale de plata si ATM-uri apartinand institutiilor de credit) (71%)

– Eliminarea a peste o sută de taxe parafiscale (71%)

– Dezvoltarea metodelor electronice de deblocare a conturilor bancare in timp real intre administratia fiscala, institutiile de credit şi contribuabili, pentru înlăturarea deficientelor legate de intarzierea ridicarii masurii popririi conturilor bancare in cazul stingerii obligatiilor fiscale (71%)

– Generalizarea eliminării cerinţei de depunere a copiilor legalizate după documente, pentru Reducerea costurilor notariale (67.7%)

– Generalizarea transferul electronic al datelor intre institutii şi implementarea principiului depunerii documentelor şi informaţiilor „doar o singura data” (67.7%)

 – Publicarea de ghiduri, formulare, cereri tip, aplicaţii model pentru întreprinzători (58.1%)

 – Reanalizarea perioadei de validitate a autorizaţiilor/licenţelor şi mărirea duratei acestora pentru reducerea birocraţiei (54.8%)

– Elaborarea şi implementarea de planuri concrete pentru reducerea sarcinilor administrative la nivelul fiecărui minister/instituţie publică şi la nivel naţional (35.5%)

 – Evaluarea ex-post de impact a tuturor procedurilor administrative sau efectuarea unui audit instituţional anual independent/analiză sociologică tip barometru, din perspectiva sarcinii birocratice pentru întreprinzători (22.6%)

De asemenea, respondenţii au solicitat adoptarea următoarelor măsuri specifice pentru debirocratizare şi simplificarea procedurilor:

Simplificarea procedurilor fiscale şi comasarea lor;

Desfiinţarea licenţelor necesare funcţionării agenţilor de turism şi înlocuirea cu sisteme moderne de garantare a banilor avansaţi de client pentru servicii turistice;

 Simplificarea procedurilor de înfiinţare a unor puncte de lucru secundare;

Utilizarea de declaraţii unice care să includă toate informaţiile necesare,

Deschiderea unor birouri unice de informare şi înregistrare/procesare de solicitări persoane juridice şi persoane fizice la nivelul administraţiilor locale care să asigure ulterior derularea procedurilor la nivelul Consiliilor Judeţene şi Ministerelor competente, pentru cererile cetăţenilor şi persoanelor juridice.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here