Anunțul privind selecția a trei poziții de administratori neexecutivi, membrii ai Consiliului de Administrație pentru societatea Satul Nou Grădiștea SRL

0
1188

Societatea Satul Nou Gradistea SRL și-a început activitatea în anul 2013 și are drept principal obiect de activitate prestarea de servicii de interes public privind domeniul public și privat al Comunei Grădiștea Călărași. Primăria Comunei Grădiștea a desemnat firma de recrutare George Butunoiu pentru a furniza asistenţă de specialitate în procesul de recrutare şi selecţie conform prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.

A. Criterii obligatorii de calificare care vor sta la baza listei lungi de candidați sunt:

 1. absolvent(a) de studii superioare cu diplomă de licență a unei instituții de învățământ superior (profil economic, juridic, altele);
 2. Minimum cinci ani experiență profesională totală, dintre care minimum șase luni în funcții de conducere relevante (Director, Membru CA, Sef Serviciu, Manager de departament etc) în companii/instituții publice din segmentul utilități publice sau servicii către firme sau populație sau în conducerea de proiecte cu cifra de afaceri/buget alocat de minimum 25.000 RON;
 3. fluență în limba română și cel puțin o altă limbă de circulație internațională;
 4. reputație ireprosabilă din punct de vedere profesional.

B. Criteriile de selecție care constituie avantaje sunt:

 1. cunoștințe de guvernanță corporativă;
 2. studii postunversitare/pregătire profesională/certificări suplimentare relevante;

Modul de depunere a candidaturii: CV-urile candidaților vor fi trimise până cel târziu în data de 09.05.2022,  pe suport hârtie, în plic închis şi sigilat, pe care se va menţiona: „Procedura de selecție pentru Membru CA – Satul Nou Gradistea SRL, Nume și Prenume Candidat”, la adresa de corespondenţă a Primăriei comunei Grădiștea: Sat Cunești, str. Calea Călărași, nr. 54, comuna Grădiștea, județul Călărași.

 • Opis;
 • Curriculum Vitae în limba română;
 • Cazier Judiciar;
 • Două scrisori de recomandare, care să conțină numele și datele de contact ale persoanelor care oferă referințele;
 • Copie a actului de identitate;
 • Copii conforme cu originalul ale actelor de studii;
 • Copii după cartea de muncă/contractele de muncă care să facă dovada experienței de minimum cinci ani experiență profesională companii/insituții publice din domeniul utilități publice sau servicii către firme sau populație, dintre care minimum șase luni pe poziții de conducere relevante (Director/membru CA/Șef Serviciu, Manager de departament etc);
 • Declarație pe propria răspundere privind neîncadrarea în situaţia de conflict de interese;
 • Declaraţie privind neîncadrarea într-una dintre situațiile de revocare a mandatului din motive imputabile sieși;
 • Declarație pe proprie răspundere privind autenticitatea diplomelor de studii prezentate în copie;
 • Adeverință medicală.

Prin transmiterea aplicaţiei, candidaţii îşi dau acordul implicit ca datele lor personale să fie procesate în scopul procedurii de recrutare şi selecţie.

Nota: acest anunț a fost publicat în presa centrală din România și pe site-urile consultantului (www.georgebutunoiu.com)

și pe cel al Primăriei Comunei Grădiștea Călărași (https://www.primariagradistea.ro/index.php/en/)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here