OFERTA DE VÂNZARE ACŢIUNI PRIN LICITATIE CU STRIGARE

0
2989

Ministerul Economiei, Comerţului şi  Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, prin Departamentul pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului (DPAPS), cu sediul în Calea Victoriei nr. 152, Sector 1, Bucureşti, Romania, oferă la vânzare prin LICITAŢIE CU STRIGARE, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgentă a Guvernului nr. 88/1997, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 137/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.G. nr. 577/2002, cu modificările şi completările ulterioare, un numar de 16.342.499 acţiuni, reprezentând 100 % din capitalul social al societăţii SANEVIT 2003 S.A., cu sediul social în Arad, str. Petru Rareş nr. 129, cod postal 310210, jud. Arad, tel.  0745116722 CUI: RO15973541, înregistrată la ORC: J02/1635/08.12.2003. Activitatea principală: Cod CAEN – 3250 – fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi stomatologice.

Structura acţionariatului : 100% Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri

Numarul total de acţiuni : 16.342.499. Valoarea nominală a acţiunii este de 2 lei.

Capitalul social: 32.684.998 lei.

Preţul de ofertă : 18.636.761 lei.

DOSARUL DE PREZENTARE al societăţii poate fi procurat de la sediul DPAPS din Calea Victoriei nr. 152, cam. 515, Sector 1, Bucureşti, telefon 021/2025488, fax: 021/2025372, de luni până joi, între orele 900 – 1530 şi vineri între orele 900 – 1230.

Informaţii suplimentare despre societate vor fi disponibile în cadrul Camerei de Date organizată la sediul SANEVIT 2003 S.A., deschisă până la 30.05.2016, pe baza unei taxe de acces direct la date şi informaţii, în condiţiile precizate în Dosarul de Prezentare.

Pentru persoanele fizice / juridice române plata taxei  de acces direct la date şi informaţii, în sumă de 2.000 lei (la care se adaugă TVA), a TAXEI DE PARTICIPARE LA LICITAṬIE în suma de 3.000 lei (la care se adaugă TVA) şi a DOSARULUI DE PREZENTARE în sumă de 5.000 lei (la care se adaugă TVA), va fi efectuată în lei, cu ordin de plată, în contul nr. RO41TREZ701502201X016693, CIF35092201iar GARANŢIA DE PARTICIPARE în sumă de 3.268.500 lei poate fi depusă în contul nr. RO44TREZ7015005XXX016673- CIF 35091419 deschis de DPAPS la Trezoreria Sector 1.

Pentru persoanele fizice / juridice străine, plata TAXEI DE ACCES DIRECT LA DATE ŞI INFORMAŢII, a TAXEI DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE, a DOSARULUI DE PREZENTARE şi a GARANŢIEI DE PARTICIPARE se face în conturile de devize convertibile deschise la Banca de Export – Import a României S.A. (EXIMBANK – SMB) cu sediul în Bucureşti, Sector 1, Str. Barbu Ştefănescu Delavrancea nr. 6 A, după cum urmează: RO70EXIM101000011987EU01; RO30EXIM101000011987US01, CIF: 35091419 la cursul valutar comunicat de BNR valabil pentru data achitării/emiterii acestora.

GARANŢIA DE PARTICIPARE în sumă de 3.268.500 lei se va depune într-una din formele precizate în Dosarul de Prezentare. Documentele pe baza cărora se eliberează DOSARUL DE PREZENTARE sunt: dovada de achitare a preţului DOSARULUI DE PREZENTARE, buletin de identitate sau paşaport, împuternicire din partea ofertantului, în original sau copie, angajamentul de confidenţialitate ce va fi semnat la sediul DPAPS .

Pentru participarea la licitaţie este obligatorie cumpărarea Dosarului de prezentare.

Pentru participarea la licitaţie, potenţialii cumpărători vor depune la sediul DPAPS situat în Bucuresti, Sector 1, Calea Victoriei nr. 152, etaj 5, cam. 515, în plic sigilat, Documentele de participare, precizate la art. 35 din H.G. nr. 577/2002, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum sunt prevăzute în Secţiunea C a Dosarului de prezentare, cel mai târziu cu o zi lucrătoare înainte de data fixată pentru începerea licitaţiei cu strigare, respectiv până la data de 31.05.2016, ora 9:00, acest termen fiind termen de decădere.

Deschiderea plicurilor cu Documentele de participare la licitaţie se va face în prezenţa tuturor ofertanţilor în data de 31.05.2016, ora 10:00, la sediul DPAPS din Calea Victoriei nr. 152, sector 1, Bucureşti.

Verificarea şi analizarea Documentelor de participare la licitaţie se va face până la data de 01.06.2016, ora 9:00, când se va întocmi şi afişa la sediul DPAPS lista ofertanţilor acceptaţi.

Licitaţia va avea loc în data de 01.06.2016, ora 1000, la sediul DPAPS.

Relaţii suplimentare se pot obţine la tel. 021 / 2025488; fax 021 / 2025372; sau consultând site-ul cu adresa http/dpaps.minind.ro (persoane de contact: Dana Jireghie, e-mail: dpaps_office@minind.ro).

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here