Ministerul Finanţelor Publice a propus modificarea Codului de Procedură Fiscală „cu măsuri benefice şi echitabile, pentru a reduce birocraţia, a îmbunătăţi claritatea textului de lege şi a elimina interpretările”

0
1218

Un proiect al Ministerului Finanţelor Publice de modificare a Codului de Procedură Fiscală oferă firmelor posibilitatea garantării obligaţiilor fiscale şi cu scrisoare emisă de IFN-uri, dar şi suspendarea procedurii dacă societatea notifică Fiscul cu privire la intenţia de a depune scrisoarea de garanţie.

În urma dialogului permanent cu reprezentanţii mediului de afaceri, dar şi cu executorii şi IFN-urile, Ministerul Finanţelor Publice a propus modificarea Codului de Procedură Fiscală „cu măsuri benefice şi echitabile, pentru a reduce birocraţia, a îmbunătăţi claritatea textului de lege şi a elimina interpretările”.

Printre măsurile propuse se numără introducerea posibilităţii garantării obligaţiilor fiscale cu scrisoare de garanţie emisă de instituţiile financiare nebancare, dar şi introducerea posibilităţii suspendării sau neînceperii executării silite, pe o perioadă limitată (45 de zile), când debitorul notifică organul fiscal despre intenţia depunerii unei scrisori de garanţie/poliţe de asigurare de garanţie. După ce modificările Codului de procedură fiscală vor fi aprobate, firmele vor avea şi posibilitatea de a efectua plata creanţelor fiscale administrate de organul fiscal central, într-un singur cont unic, printr-un ordin de plată pentru Trezoreria Statului, faţă de două conturi unice în prezent.

MFP propune, în mod expres, şi efectuarea controalelor fiscale de către structurile ANAF sau structurile autorităţilor administraţiei publice locale în scop preventiv ori de conformare, precum şi flexibilizarea regulilor aplicabile în domeniul eşalonării la plată şi a regulilor privind plata în rate a bunurilor adjudecate. Nu în ultimul rănd se propune extinderea Spaţiului Privat Virtual, serviciul de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, dezvoltat la nivelul MFP/ANAF şi pentru alte instituţii/autorităţi publice, dar şi reducerea duratei inspecţiei fiscale prin crearea posibilităţii organului fiscal de a selecta, pentru efectuarea inspecţiei, perioadele fiscale care prezintă risc fiscal.

Proiectul de modificare a Codului de procedură fiscală permite organelor fiscale să organizeze licitaţii prin mijloace electronice pentru eficientizarea valorificării bunurilor sechestrate, simplificând totodată procedurie de verificare  a situaţiei fiscale personale. „Suspendarea executării actului administrativ fiscal prin care s-au stabilit obligaţii fiscale principale, are efect şi asupra actului administrativ prin care s-au individualizat obligaţiile accesorii (accesorium sequitur principale); interdicţia instituirii măsurilor asigurătorii la debitorii aflaţi în procedura insolvenţei”, a informat MFP, precizând că s-au clarificat anumite termene şi modalităţi de comunicare prin mijloace electronice.

„Aceste măsuri, şi multe altele propuse prin prezentul proiect, vor contribui la îmbunătăţirea echilibrului în relaţia dintre contribuabili şi organele fiscale în vederea creşterii încrederii în sistemul fiscal, creşterea gradului de conformare a contribuabililor şi sporirea eficienţei activităţii de administrare a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor”, consideră oficialii ministeriali.

Specialiştii MFP au desfăşurat consultări cu reprezentanţii Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, Asociaţiei Române a Băncilor, Autorităţii de Supraveghere Financiară, Uniunii Naţionale a Societăţilor de Intermediere şi Consultanţă în Asigurări din România, Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, Patronatului Creditului IFN, EFI Garant Group IFN SA.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here