La propunerea Fiscului, firmele cu activ net mai mic de jumătate din capitalul social, vor putea fi dizolvate

0
976

ANAF va iniția acțiuni de dizolvare a tuturor societăților care vor fi înscrise doi ani consecutiv pe o listă a Ministerului Finanțelor cu societăți al căror activ net s-a diminuat la mai puțin de jumătate din capitalul social subscris, potrivit unui proiect de ordonanță pregătit de Ministerul Finanțelor.

În prezent, orice parte interesată, inclusiv autoritățile fiscale, poate solicita dizolvarea acestor societăți, dar în practică nu se întamplă.

Legea societăților comerciale urmează să fie modificată în acest sens. Conform proiectului, pe baza situațiilor financiare anuale, Ministerul Finanțelor redactează, până la finalul anului următor celui pentru care au fost realizate situațiile financiare anuale, lista societăților al căror activ net s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, pe care o publică pe pagina sa de internet.

Informațiile cuprinse în listă vor fi transmise, în format electronic, Oficiului Național al Registrului Comerțului, în vederea înregistrării în registrul comerțului. În cazul societăților care, potrivit prevederilor Legii contabilității, cu modificările și completările ulterioare, optează pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, la publicarea listei respective se va avea în vedere o perioadă corespunzătoare datei la care se referă acele situații financiare anuale.

Proiectul prevede că ANAF va formula acțiuni de dizolvare a tuturor societăților care îndeplinesc condiția de a fi înscrise în doi ani consecutivi în listă.

Acțiunea de dizolvare va fi inițiată, de asemenea, în cazul societăților care nu depun doi ani consecutivi situații financiare anuale, în termen de 6 luni de la termenul de depunere a situațiilor financiare anuale pentru cel de-al doilea exercițiu financiar.

În cazul în care, în termenul acordat, societatea efectuează reconstituirea activului net până la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social, ANAF va transmite, de îndată, Oficiului Național al Registrului Comerțului informațiile corespunzătoare, în vederea înregistrării în registrul comerțului.

.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here