Valoarea coşului minim lunar de consum al unei familii a fost stabilită la 2.100 de lei, dacă locuieşte în mediul rural, şi la 2.600 de lei, dacă locuieşte la oraş

0
1032

Conform Deciziei nr. 7/2018 a Comisiei de Insolvenţă la Nivel Central (CINC), care a intrat în vigoare din 16 ianuarie, pentru un trai rezonabil, acestea sunt sumele pe care le poate cheltui o familie cu doi adulţi şi doi copii, dintre care unul sub 14 ani, în caz de insolvenţă.

Valoarea coşului minim lunar de consum diferenţiat pentru datornicul din oraş şi familia acestuia în procedura de insolvenţă pe bază de plan de rambursare a datoriilor sau procedura simplificată de insolvenţă este de: 797 de lei pentru fiecare adult; 587 de lei pentru fiecare copil cu vârsta de peste 14 ani; 419 lei pentru fiecare copil cu vârsta de până la 14 ani.

În aceeaşi situaţie, valorile sunt mai mici pentru cei din mediul rural, respectiv de: 644 de lei pentru fiecare adult; 473 de lei pentru fiecare copil cu vârsta de peste 14 ani; 339 de lei pentru fiecare copil cu vârsta de până la 14 ani.

La calcularea acestor sume CINC a luat în calcul sumele şi cheltuielile oferite de Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii (ICCV), nu cele oferite de Institutul Naţional de Statistică (INS), cea din urmă stabilind valori mai mici. Statistica a calculat un coş minim lunar pentru o familie de la oraş de 2.299 de lei, iar pentru una din mediul rural de aproape 1.494 de lei.

„Valoarea coşului minim lunar de consum reprezintă pragul minim sub care nu pot fi stabilite cheltuielile pentru asigurarea unui nivel de trai rezonabil. Această valoare reprezintă suma de bani din veniturile debitorului care nu poate fi oprită pentru plata datoriilor, deoarece îi este necesară pentru acoperirea cheltuielilor indispensabile asigurării traiului zilnic pentru sine şi familia sa. Valoarea coşului minim lunar de consum se stabileşte diferenţiat pentru procedura de insolvenţă pe bază de plan de rambursare a datoriilor/procedura simplificată de insolvenţă şi procedura judiciară de insolvenţă prin lichidare de active. Valoarea coşului minim lunar de consum este minimul necesar pentru asigurarea respectării drepturilor, libertăţilor fundamentale şi demnităţii umane ale debitorului şi ale persoanelor cărora acesta le asigură ori le datorează, în condiţiile legii, întreţinere în mod curent”, prevede Decizia nr. 7/2018 a CINC.

În plus, structura şi componenţa familiei debitorului se stabilesc prin includerea în aceasta a persoanelor cărora debitorul le are în întreţinere în mod curent şi a persoanelor care convieţuiesc cu debitorul sau care contribuie la prestarea întreţinerii, conform actului normativ citat.

„Valoarea coşului minim lunar de consum pentru debitorul aflat în procedura judiciară de insolvenţă prin lichidare de active este egală, indiferent dacă trăieşte în mediul urban sau rural, cu valoarea salariului minim brut pe economie aşa cum este prevăzut de legislaţia în vigoare pentru orice persoană angajată conform prevederilor Codului muncii în funcţie de vechime sau nivelul studiilor realizate”, precizează Decizia nr. 7/2018 a CINC.

Acest coş minim poate fi suplimentat, astfel încât să îi fie asigurate debitorului toate cheltuielile necesare pentru: nevoile locative (utilităţi şi servicii); necesităţile alimentare; necesităţile medicale; învăţământ şi instruire, inclusiv pentru cursuri de recalificare; transport către locul de muncă, instituţii de învăţământ şi medicale; îmbrăcăminte şi oricare alte cheltuieli necesare pentru traiul rezonabil; asigurările obligatorii; amenzi; obligaţiile legale sau convenţionale de întreţinere, ultimele neputând depăşi un prag de cinci salarii medii pe an.

De asemenea, actul normativ citat subliniază că aceste sume în plus nu pot fi eşalonate sau reduse, ci adăugate valorii coşului minim lunar de consum.

CINC a stabilit valorile cheltuielilor din cadrul coşului minim lunar de consum pentru familiile din mediul urban şi rural ţinând cont de rata inflaţiei şi salariul minim pe economie prevăzut de la 1 ianuarie 2019.

Decizia nr. 7/2018 a CINC, menţionează:

„Pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil se utilizează valoarea coşului minim lunar de consum stabilită de către Comisia de Insolvenţă la Nivel Central pe baza studiului realizat de către grupul de lucru pentru elaborarea criteriilor generale pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil, constituit din reprezentanţi ai:

*Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale,

*Institutului Naţional de Cercetări Economice «Costin C. Kiriţescu» al Academiei Române,

*Comisiei Naţionale de Prognoză,

*Institutului Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale,

*Institutului de Cercetări pentru Calitatea Vieţii al Academiei Române,

*Institutului Naţional de Statistică şi Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor”.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here