În următorii patru ani statul Român va pierde 2,7 miliarde de lei prin reducerea incasarilor

0
1462

Acest lucru se va-ntampla pentru că PSD se pregătește să introducă mai multe scutiri de taxe și impozite pentru o serie de contribuabili, precum medici, agricultori, proprietari de terenuri agricole sau cei care încasează venituri din dividende.

Aceste scutiri apar într-un proiect pentru modificarea și completarea Codului Fiscal aflat în prezent în dezbatere publică pe site-ul Ministerului de Finanțe.

La categoria impozitul pe venit se propune scutirea de la plata impozitului pe venit, începând cu data de 1 ianuarie 2018, pentru: veniturile din salarii și asimilate salariilor precum și din activități independente obținute din exercitarea profesiei de medic, în condițiile Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată; veniturile realizate de persoanele fizice din dividende distribuite începând cu data de 1 ianuarie 2018. Asta înseamnă un minus de 1,3 miliarde de lei pentru bugetul din 2018.

La categoria impozitul pe profit, se propune deducerea cheltuielilor reprezentând valoarea creanțelor înstrăinate, potrivit legii, în limita unui plafon de 30% din valoarea creanțelor înstrăinate la care se adaugă valoarea venitului realizat din înstrăinarea acestora.

La calculul rezultatului fiscal pentru o creanță care a fost înstrăinată la o valoare de , să presupunem de 1.500 lei,  față valoarea nominală de 10.000 lei, cheltuiala reprezentând valoarea acestei creanțe va fi deductibilă în limita a 4.500 lei. De asemenea, se propune eliminarea impozitului pe dividende, pentru dividendele plătite de o persoană juridică română către o persoană juridică română. Bugetul va fi văduvit astfel de 311 milioane de lei în perioada 2018-2020.

Modificările Codului Fiscal gândite acum de PSD vizează scutirea de impozit pe venitul din dividende obținut din România de persoanele fizice nerezidente și juridice străine, rezidenți într-un stat membru al UE sau într-un stat cu care România are încheiată o convenție pentru eliminarea dublei impuneri.

Cota de impunere de 5% aplicată veniturilor din dividende se mentine pentru persoanele fizice nerezidente și juridice străine, rezidente în alte jurisdicții. Directiva 2003/48/CE a Consiliului din 3 iunie 2003 privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăţilor de dobânzi, cu amendamentele ulterioare s-a abrogat în relația cu statele membre începând cu 1 ianuarie 2016 și în relația cu Austria începând cu 1 ianuarie 2017, însă au fost menținute în vigoare prevederile privind obligațiile agentului plătitor stabilit în România până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului 2017 în relația cu Austria precum și prevederile privind obligațiile autorității competente din România până la 30 iunie 2017 în relația cu Austria și care se abrogă prin prezenta ordonanță.

Reprezentanța unei/unor persoane juridice străine, autorizată să funcţioneze în România, potrivit legii, are obligaţia de a plăti un impozit pentru un an fiscal de 22000 lei. Aceasta are obligaţia să declare și să plătească impozitul pe reprezentanţă la bugetul de stat până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului de impunere.

În privința impozitelor și taxelor locale, se propun scutirea de la impozitului pe teren terenurile agricole lucrate, iar pentru terenurile agricole nelucrate timp de doi ani consecutiv, consiliul local poate majora impozitul pe teren cu până la 100 lei/ha, începând cu al treilea an, în condiţiile stabilite prin hotărâre a consiliului local.

 Nu se va datora impozitul pe mijloacele de transport pentru mijloacele de transport agricole de tipul tractoarelor, utilajelor agricole și altor mijloace de transport agricole, utilizate efectiv în domeniul agricol, deținute de către persoanele fizice autorizate care obțin venituri din activitatea agricolă, precum și de către persoanele juridice care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, “agricultură”; au înregistrate în evidenţa contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri şi cheltuieli venituri și cheltuieli din această activitate. Aceste scutiri presupun un minus de 1 miliard de lei la buget până în 2020.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here