Deficitul bugetului general consolidat s-a dublat în aprilie faţă de martie, la 1,1% din PIB

0
674
Din datele publicate pe site-ul Ministerului Finanţelor, reiese că bugetul general consolidat, care include atât bugetul de stat, cât şi bugetele de pensii şi de şomaj, a încheiat primele 4 luni cu un deficit de 11,4 miliarde lei (2,4 miliarde euro), 1,1% din Produsul Intern Brut (PIB), cu 88,4% mai mare faţă de cel din aceeaşi perioadă a anului trecut, în condiţiile în care cheltuielile de personal au crescut cu 26%
Faţă de perioada similară a anului trecut, avansul deficitului bugetar a fost de 88,42%, în condiţiile în care deficitul înregistrat la finele lui aprilie 2018 a fost de 6,05 miliarde lei respectiv 0,65% din PIB.

Veniturile bugetului general consolidat, în sumă de 99,5 miliarde lei, reprezintă 9,7% din PIB, comparativ cu 9,5% din PIB în aceeaşi perioadă a anului 2018. Procentual, veniturile au fost cu 11% mai mari, în termeni nominali, faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

Potrivit MFP, în perioada menţionată s-au înregistrat creşteri, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, în cazul încasărilor din contribuţii de asigurări (+19,6%), TVA (+12,0%), nefiscale (+9,6%), accize (+2,9%). Încasările din contribuţiile de asigurări au fost influenţate de creşterea efectivului de salariaţi din economie, a câştigului salarial mediu brut, a salariului minim pe economie, dar şi de condiţiile legislative noi privind transferul contribuţiilor din sarcina angajatorului în sarcina angajatului, reglementate prin OUG nr. 79/2017, iar veniturile din TVA au crescut cu 12% faţă de realizările aceleiaşi perioade a anului 2018, ajungând la o valoare de 19,6 miliarde lei.

De asemenea, încasările din impozite şi taxe pe proprietate au crescut cu 8,2%. S-au înregistrat scăderi ale încasărilor din impozitul pe salarii şi venit cu 11% pe fondul reducerii, începând cu 1 ianuarie 2018, a cotei impozitului pe venit de la 16% la 10%, măsură care s-a reflectat în încasări începând cu luna februarie 2018. Sumele de la Uniunea Europeană în contul plăţilor efectuate sunt de 5,1 miliarde lei.

În ceea ce priveşte cheltuielile bugetului general consolidat, acestea au fost în sumă de 110,9 miliarde lei, cu 15,9% mai mari faţă aceeaşi perioadă a anului precedent. Cheltuielile de personal sunt cu 26% mai mari faţă de cele realizate în primele patru luni ale anului 2018, creşterea fiind determinată de majorările salariale acordate în temeiul Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Cheltuielile cu bunuri şi servicii au crescut cu 14,9% faţă de primele patru luni ale anului precedent. Creşteri semnificative se înregistrează atât la bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, cât şi la bugetul de stat. Se înregistrează de asemenea creşterea cheltuielilor cu dobânzile cu 14,9%.

Potrivit datelor MFP, cheltuielile cu asistenţa socială au crescut faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent cu 15%, fiind influenţate, în principal, de majorarea punctului de pensie cu 10% de la 1 iulie 2018, ajungând de la 1.000 lei la 1.100 lei, de creşterea nivelului indemnizaţiei sociale pentru pensionari de la 520 de lei la 640 de lei.

Cheltuielile pentru investiţii, care includ cheltuielile de capital, precum şi pe cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost de 6,8 miliarde lei. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here