Comisia Europeană spune că România îndeplinește doar unul dintre cele patru criterii economice necesare pentru adoptarea monedei euro

0
657

Din Raportul de convergență pe 2018, care evaluează progresele înregistrate de statele membre în direcția adoptării monedei euro, rezultă că drumul României până la adoptarea monedei unice europene este unul lung.

Raportul a concluzionat că România îndeplinește în prezent unul dintre cele patru criterii economice necesare pentru adoptarea monedei euro, și anume criteriul legat de finanțele publice.

România nu îndeplinește criteriile legate de stabilitatea prețurilor, de cursul de schimb și de ratele dobânzilor pe termen lung, iar legislația din această țară nu este compatibilă în întregime cu tratatul.

Raportul de convergență stă la baza deciziei Consiliului UE referitoare la îndeplinirea de către un stat membru a condițiilor necesare pentru aderarea la zona euro.

Raportul evaluează dacă statele membre care încă nu îndeplinesc condițiile necesare pentru adoptarea monedei euro (așa numitele „state membre care fac obiectul unei derogări”) au atins un nivel înalt de convergență economică durabilă, măsurat prin stabilitatea prețurilor, soliditatea finanțelor publice, stabilitatea cursului de schimb și convergența ratelor dobânzilor pe termen lung. 

Totodată, raportul evaluează compatibilitatea legislației naționale a acestor state cu normele uniunii economice și monetare (UEM) prevăzute în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) referitoare la independența băncilor centrale naționale, interzicerea finanțării monetare și compatibilitatea cu statutul Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC) și al Băncii Centrale Europene (BCE).

Raportul de convergență întocmit de Comisia Europeană este publicat concomitent cu Raportul de convergență întocmit de BCE. Cele două rapoarte sunt întocmite independent și publicate în paralel.

Rapoartele de convergență sunt publicate o dată la doi ani sau atunci când există o cerere expresă din partea unui stat membru de a se evalua nivelul său de pregătire pentru aderarea la zona euro, cum a fost cazul Letoniei în 2013.

Cu excepția Marii Britanii și a Danemarcei, toate statele membre au obligația de a adopta moneda euro și de a adera la zona euro. Prin urmare, Marea Britanie și Danemarca nu fac obiectul raportului.

 Premierul Vasilica Dăncilă a anunțat că Guvernul pe care îl conduce își asumă obiectivul de adoptare a monedei euro de către România în anul 2024.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here