Ce se intampla cu averile de peste 1 milion de euro nedeclarate de persoanele fizice?

0
3585
avere

Reguli noi pentru bogaţii României. Averile de până la un milion de euro, care nu pot fi justificate, primesc de la ANAF o perioadă de graţie: până în primăvara anului viitor.

Cei care îşi declară aceste averi până la sfârşitul lunii martie, anul viitor, vor fi impozitaţi cu 16%. În caz contrar, dacă Fiscul descoperă averile, atunci le va taxa cu 75%, potrivit unei variante de modificare a Codului Fiscal aflată pe masa de lucru la Ministerul Finanţelor.

2,6 milioane în 2015

Gabriel Biriş, secretar de stat Ministerul Finanţelor: „Analiza legislaţiei în vigoare în ultimii 5 ani de zile în ceea ce priveşte impozitarea averilor nejustificate ne arată că aceste măsuri au fost complet ineficiente şi trebuie îmbunătăţite”. De câțiva ani, Agenția Națională de Administrare Fiscală derulează un program de verificare a marilor averi, însă până acum rezultatele au întârziat să apară. Conform raportului ANAF în 2015 au fost încasate doar 2,6 milioane lei de la persoanele verificate. Amnistia fiscală este una dintre soluțiile de a atrage sume la buget din veniturile nedeclarate.

Iată câteva prevederi din noul cod

Orice venituri constatate de organele fiscale, în condițiile Codului de procedură fiscală, a căror sursă nu a fost identificată se impun cu o cotă de 75% aplicată asupra bazei impozabile ajustate. Emiterea deciziei de impunere de către organul fiscal se efectuează în conformitate cu dispozițiile Codului de procedură fiscală.” După capitolul X se introduce un nou capitol X1 având următorul  cuprins:

”Declararea inițială a patrimoniului si impozitarea sumelor ce nu pot fi justificate prin venituri impozabile

Art.  1171

Semnificația unor termeni și expresii

(1) În sensul prezentului capitol, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

(a) patrimoniu net –  reprezintă diferența dintre drepturile și datoriile ce pot fi evaluate în bani și aparțin persoanei fizice;

(b) drepturile ce pot fi evaluate în bani însumează:

i) contravaloarea clădirilor și terenurilor aflate în proprietatea contribuabilului persoana fizică, direct sau indirect, în țară sau străinatate;

ii) contravaloarea autoturismelor, operelor de artă sau bijuteriilor, aflate în proprietatea contribuabilului persoană fizică, direct sau indirect, în țară sau străinatate ;

iii) valoarea titlurilor de participație, deținute de contribuabil, direct sau indirect, în țară și/sau străinatate;

iv) sumele aflate în conturi, deținute direct sau indirect, la bănci în țară sau străinatate;

v) valoarea împrumuturilor acordate sau a obligațiunilor deținute de contribuabil;

vi) profiturile nedistribuite de către persoane juridice înregistrate în jurisdicții în care cota de impozit pe profit este mai mică sau egală cu 10%, la care contribuabilul deține, direct sau indirect, participații, proporțional cu cota de participație deținută;

(c) deținere indirectă – deținerea unui drept prin intermediul unui afiliat, prepus sau împuternicit, indiferent de tipul înțelegerii, scrisă sau nescrisă între contribuabil și afiliat, prepus sau împuternicit, indiferent de numărul de afiliați, prepuși sau împuterniciți prin care se deține dreptul patrimonial.

Art. 1172

Declararea  patrimoniului

(1) Contribuabilii prevăzuți la art. 59 alin. (1) lit. a) care dețin la data de 31 decembrie 2016 un patrimoniu net de cel puțin 4.500.000 lei au obligația să depună până cel mai târziu la data de 31 martie 2017 o declarație de patrimoniu. Modelul declarației de patrimoniu se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

(2) Contribuabilii care la data de 31decembrie 2016 nu au un patrimoniu net de cel puțin 4.500.000 lei, dar care ulterior depășesc această valoare au obligația să depună declarația de patrimoniu nu mai târziu de 25 ianuarie a anului următor depășirii valorii de 4.500.000 lei.

Art. 1173

Impozitarea sumelor ce nu pot fi justificate

(1) În cazul în care patrimoniul net definit la art. 1171 alin. (1) lit. a) nu poate fi justificat în totalitate prin venituri impozabile, neimpozabile sau scutite, contribuabilul are obligația să declare suma pentru care nu poate justifica proveniența.

(2) Pentru suma care nu poate fi justificată de către contribuabil acesta datorează un impozit  în cotă de 16%. Obligația stabilirii și plății impozitului revine contribuabilului. Plata impozitului se efectuează odată cu depunerea declarației prevăzută la art. 1172 alin. (1) dar nu mai târziu de data de 31 martie 2017.

(3) Contribuabilii care la data de 31 decembrie 2016 dețin un patrimoniu net mai mic decât valoarea de 4.500.000 lei, pot depune declarația de patrimoniu până cel mai târziu la data de 31 martie 2017, fiindu-le aplicabile prevederile alin. (1) și (2).

(4) Pentru obligația stabilită la alin. (2) contribuabilul nu datorează dobânzi și penalități de întârziere.

(5) Ulterior datei de depunere a declarației de patrimoniu prevăzute la art. 1172, după caz,  pentru diferențele de sume nedeclarate potrivit art. 1173 alin. (2) și constatate de către organele fiscale prin aplicarea metodelor de control indirect,  cota de impozitare este de 75%.”

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here