Autoritatea pentru Protecția Consumatorilor va majora drastic amenzile aplicate băncilor și retailerilor

0
521

ANPC consideră că legislația prea permisivă din prezent îi încurajează pe aceștia să încalce în mod repetat drepturile consumatorilor.

Prin proiectul de Ordonanță de Urgență publicat pe site-ul instituției, se dorește modificarea articolului 74 al Legii 258/2017, astfel încât cuantumul amenzilor să crească la 3-4% din cifra de afaceri, față de 10.000 – 50.000 lei în prezent. În cazul în care ordonanța va fi aprobată, în situația acțiunilor colective, se va dispune restituirea sumelor pe întreg portofoliul.

Potrivit proiectului OUG, Alineatul (1) al articolului 13, se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Instanţa, în cazul în care constată exis-tenţa clauzelor abuzive în contract, obligă profesionistul să modifice toate contractele de adeziune în curs de executare, precum şi să elimine clauzele abuzive din contractele preformulate, destinate a fi utilizate în cadrul activităţii profesionale, fără a se ţine cont de numărul clauzei contractuale şi fără a mai avea posibilitatea inserării cuprinsului acestora în noile contracte pe care urmează să le utilizeze în cadrul activităţii profesionale. Instanţa va dispune și restituirea, în totalitate, către consumatori a sumelor percepute în temeiul unor clauze abuzive“.

Agentul constatator, pe lângă amendă, poate dispune o serie de obligații pentru agentul economic cazut in păcat. Printre acestea se numără:

*respectarea clauzelor contractuale care au fost încălcate începând cu data încălcării;

*restituirea sumelor încasate fără temei legal, într-un termen de maximum 15 zile de la data înmânării procesului-verbal de constatare a contravenției;

*aducerea contractului în conformitate cu prevederile legale tot în termen de maximum 15 zile de la data înmânării sau, după caz, a comunicării procesului-verbal de constatare a contravenției și corectarea oricăror neconformități constatate, în același interval de timp.

Dacă banca sau retailerul sancționat nu remediază problemele constatate în procesul-verbal în termenul specificat, fapta este considerată contravenţie şi se va sancţiona cu amendă de până la 4% din cifra de afa-ceri. În prezent, amenda este de 50.000 – 100.000 lei.

Amenzile vor fi aplicate pentru neinformarea corespunzătoare a clienților băncilor cu privire la comisioane, inclusiv dacă aceste prevederi sunt stipulate în contract cu fonturi de dimensiune foarte mică, greu de citit.

Proiectul de OUG mai prevede ca pentru a testa calitatea produselor sau a serviciilor din magazine, personalul ANPC le va putea achi-ziționa, dacă este necesar, sub o identitate falsă.

Scopul acestei măsuri este de a detecta încălcări sancționate prin Regulamentul (UE) 2017/2394 al Parlamentului European și al Consiliului European privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure respecta-rea legislației în materie de protecție a consumatorului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și de a obține mijloace de probă.

În proiect se arată:

„În cazul produselor alimentare provenite din țări extracomunitare, operatorii economici sunt obligați, înainte de punerea acestora pe piață, să obțină un aviz de conformitate cu informațiile înscrise prin etichetare privind compoziția, din partea ANPC în baza analizelor de laborator și a documentelor însoțitoare. Împiedicarea, sub orice formă, a organelor administraţiei publice însărcinate cu protecţia consumatorilor de a exercita atribuţiile de serviciu referitoare la prevenirea şi combaterea faptelor care pot afecta viaţa, sănătatea sau securitatea consumatorilor ori interesele economice ale acestora constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de până la 4% din cifra de afaceri“.

Tot amendă de 4% din cifra de afaceri va fi aplicată pentru nerespectarea dispoziţiilor legale privind protecţia consumatorilor, dacă fapta agentului economic a avut ca urmare vătămarea sănătăţii sau a integrităţii corporale a uneia sau mai multor persoane sau dacă fapta a avut ca urmare afectarea gravă şi în mod repetat a intereselor economice ale unuia sau mai multor consumatori.

În cazurile grave, ANPC va putea dispune închiderea definitivă a unităţii. Contravenienţii vor fi obligaţi să suporte şi cheltuielile efectuate de terţi, persoane fizice sau juridice, în vederea vindecării persoanelor vătămate în calitatea lor de consumatori.

Măsurile dispuse prin procesele-verbale de constatare a contravenţiei se vor aplica la nivelul tuturor punctelor de lucru ale operatorului economic.

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here