Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat vor fi diminuate cu suma de 1,442 miliarde de lei

0
717

Conform Notei de fundamentare care însoţeşte proiectul de act normativ pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019, veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat vor fi diminuate cu suma de 1,442 miliarde de lei, iar cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat aferente sistemului public de pensii vor fi majorate per sold cu 1,451 miliarde de lei.

Conform documentului, la bugetul asigurărilor sociale de stat, prin proiectul de act normativ se propune diminuarea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat cu 1,442 miliarde de lei prin scăderea veniturilor sistemului public de pensii cu suma de 1,45 miliarde lei – datorată diminuării veniturilor curente cu 1,967 miliarde lei şi acordării unei subvenţii de la bugetul de stat de 517,433 milioane de lei – şi prin majorarea veniturilor sistemului de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale cu suma de 7,074 milioane lei, dar şi creşterea per sold a cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat aferente sistemului public de pensii cu suma de 1,451 miliarde lei.

Potrivit Notei de fundamentare, diminuarea veniturilor curente este justificată de evoluţia încasărilor din contribuţii de asigurări sociale, precum şi de măsurile legislative aplicate în anul 2019 cu impact asupra contribuţiilor sociale, printre care se află acordarea de facilităţi fiscale pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor realizate în baza contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori care desfăşoară activităţi în sectorul construcţii şi care se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

“De asemenea, precizăm că, prin instituirea unui mecanism de restructurare a obligaţiilor bugetare ca mecanism alternativ faţă de procedura de acordare a eşalonării la plată, reglementată în Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se estimează încasări suplimentare din recuperarea obligaţiilor restante”, susţine MFP.

Majorarea per sold a cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat aferente sistemului public de pensii cu suma de 1,451 miliarde de lei este datorată: creşterii creditelor bugetare la titlul ”Cheltuieli de personal” cu suma de 11,365 milioane de lei, la titlul ”Bunuri şi servicii” cu suma de 15 milioane de lei şi la titlul ”Asistenţă socială” cu suma de 1,43 miliarde de lei pentru asigurarea plăţii drepturilor de pensie majorate de la 1 septembrie cu 15% (majorarea punctului de pensie la 1.265 lei potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene) şi diminuării alocaţiilor bugetare la titlul ”Active nefinanciare” cu suma de 5,19 milioane de lei.

Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat aferente sistemului de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale vor fi majorate cu suma de 2,625 milioane de lei datorată creşterii alocaţiilor bugetare la titlul ”Cheltuieli de personal” cu suma de 2,635 milioane lei şi diminuării cu suma de 10 mii lei la titlul ”Active nefinanciare”.

Excedentul sistemului public de pensii se diminuează cu suma de 2,901 miliarde de lei, iar excedentul sistemului de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale se majorează cu suma de 4,449 milioane de lei.

“Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii pe anul 2019 se diminuează la venituri cu suma de 1.449.536 mii lei prin diminuarea cu suma de 1.966.969 a veniturilor curente şi acordarea unei subvenţii de la bugetul de stat în sumă de 517.433 (milioane lei – n. r.), iar la cheltuieli se majorează cu suma de 1.479.365 mii lei la credite de angajament şi cu 1.451.175 mii lei la credite bugetare, excedentul diminuându-se cu suma de 2.900.711 mii lei. Sistemul de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale pe anul 2019 se majorează la venituri cu suma de 7.074 mii lei, iar la cheltuieli se majorează cu suma de 2.625 mii lei, atât la credite de angajament, cât şi la credite bugetare, excedentul majorându-se cu suma de 4.449 mii lei”, se arată în proiectul de ordonanţă pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019.

La bugetul asigurărilor pentru şomaj, prin proiectul de act normativ se propune majorarea veniturilor bugetului asigurărilor pentru şomaj cu suma de 834,277 milioane de lei, prin creşterea veniturilor aferente sistemului asigurărilor pentru şomaj cu suma de 796,776 milioane de lei şi a veniturilor fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale cu 37,501 milioane de lei.

“Majorarea veniturilor se datorează în principal evoluţiei pozitive a indicatorilor macroeconomici şi a încasărilor contribuţiei asiguratorie pentru muncă, repartizată 12% ca venit la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale şi 17% ca venit al sistemului asigurărilor pentru şomaj, precum şi sumelor primite de la UE aferente cadrului financiar 2014-2020, în contul plăţilor efectuate pentru proiecte finanţate din Fondul Social European (FSE)”, se spune în document.

De asemenea, se propune majorarea per sold a cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru şomaj aferente sistemului asigurărilor pentru şomaj cu suma de 660,727 milioane de lei, datorată: majorării alocaţiilor bugetare la titlul ”Cheltuieli de personal”, cu suma de 3,8 milioane de lei, la titlul ”Asistenţă socială”, cu suma de 180 milioane de lei pentru asigurarea plăţii indemnizaţiilor pentru şomaj şi a măsurilor active pentru ocuparea forţei de muncă şi la titlul ”Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”, cu suma de 500 milioane de lei pentru finanţarea măsurilor de stimulare a ocupării forţei de muncă care se asigură, potrivit legii, din fonduri externe nerambursabile, şi scăderii creditelor bugetare astfel: cu suma de 7 milioane lei la titlul ”Bunuri şi servicii”, cu suma de 2 milioane lei la titlul ”Subvenţii”, cu suma de 12 milioane de lei la titlul ”Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, la titlul ”Active nefinanciare” cu suma de 2,073 milioane de lei.

În plus, se are în vedere diminuarea cheltuielile fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale cu suma de 5,8 milioane de lei, datorată scăderii cu 1,8 milioane lei la titlul ”Cheltuieli de personal” şi cu 4 milioane lei la titlul ”Alte cheltuieli”.

În aceste condiţii, excedentul sistemului asigurărilor pentru şomaj se majorează cu 136,049 milioane lei şi cel al fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale se majorează cu 43,301 milioane lei, conform Notei de fundamentare.

“Bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2019 aferent sistemului asigurărilor pentru şomaj se majorează la venituri cu suma de 796.776 mii lei şi la cheltuieli cu suma de 150.323 mii lei la credite de angajament şi cu 660.727 mii lei la credite bugetare, excedentul majorându-se cu suma de 136.049 mii lei. Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare, se majorează la venituri cu suma de 37.501 mii lei, iar la cheltuieli se diminuează cu suma de 5.800 mii lei la credite de angajament şi credite bugetare, excedentul majorându-se cu suma de 43.301 mii lei”, se spune în proiectul de ordonanţă.

Potrivit sursei citate, “prin derogare de la prevederile art. 12, lit. b) şi c), art. 17 alin. (2), art. 24 şi art. 26 alin. (5) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, şi ale art. 3 alin. (5) şi (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 14/2019 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019: pentru anul 2019, plafonul nominal al cheltuielilor exclusiv asistenţa financiară din partea Uniunii Europene şi a altor donatori pentru bugetul asigurărilor sociale de stat este de 70.346,1 milioane lei şi pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj este de 886,4 milioane lei; plafonul nominal al soldului bugetului asigurărilor sociale de stat este de 55 milioane lei, iar al bugetului asigurărilor pentru şomaj este de 1.386,8 milioane lei; pentru anul 2019, plafonul nominal al cheltuielilor de personal din bugetul asigurărilor sociale de stat este de 337,5 milioane lei, iar al bugetului asigurărilor pentru şomaj este de 142 milioane lei.

Toate detaliile pe:

https://www.agerpres.ro/economic-intern/2019/08/06/proiect-rectificare-veniturile-bugetului-asigurarilor-sociale-de-stat-vor-fi-diminuate-cu-suma-de-1-442-miliarde-de-lei–351795

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here