Planul național de investiții și relansare economică al Guvernului PNL – peste 100 mld. Euro – granturi, garanţii, imprumuturi, facilităţi fiscale

0
1741
planul-guvernului-orban-de-relansare-economica

Guvernul PNL condus de Ludovic Orban prezintă miercuri, 1.07.2020 Planul Naţional de Investiţii şi  Relansare Economică care vizează un nou model de dezvoltare a României, al cărui obiectiv ar fi realizarea convergenţei cu economiile europene, astfel încât Produsul Intern Brut pe cap de locuitor la paritatea de cumpărare standard să ajungă la 87% din media UE27, pâna în anul 2025.

Bugetul total al măsurilor, imprumuturilor si granturilor depăşeste 100 mld. euro.

Prognoza Guvernului pentru evoluţia PIB în 2020 se menţine la -1,9%, ca urmare a efectelor pandemiei COVID-19.

”Modelul de dezvoltare a României bazat doar pe consumul populaţiei, determinat de politicile pro-ciclice ale guvernărilor anterioare, trebuie schimbat într-un nou model de creştere economică axat pe: stimularea şi dezvoltarea capitalului autohton şi a competitivităţii companiilor româneşti, investiţii în domenii strategice ale infrastructurii publice, transformarea digitală a economiei şi a administraţiei publice, pregătirea economiei pentru noua revoluţie tehnologică, tranziţia către o economie durabilă”, se mentioneaza  în documentul guvernului.

Printre măsurile propuse de Planul de Relansare se numără oferirea de granturi de sprijin pentru repornirea întreprinderilor, capital de lucru şi investiţii (cca 1 mld.euro), programe de finanţare nerambursabilă pentru IMM-uri (cca 1,1 mld.euro), programe de sprijin pentru agricultură (cca 400 mil.euro), pentru investiţii noi (1,5 mld.lei/an) sau relocarea companiilor.

În plus, sunt propuse garanţii de stat pentru creditarea companiilor mari pentru capital de lucru şi investiţii, program de 8 miliarde lei şi 600 de beneficiari.

In documentul Guvernului se mai prevede înfiinţarea Fondului Român de Investiţii, cu o capitalizare iniţială de 300 mil.euro, cu colaborarea Băncii Naţionale de Dezvoltare (BND) ca instituţie de credit pentru proiecte de investiţii.

INFRASTRUCTURA

Printre proiectele de infrastructură prezentate se află şi finalizarea lucrărilor aflate în implementare – 407,3 Km de autostrăzi şi drumuri expres, cu un cost estimat de 4,3 miliarde euro (Sibiu – Piteşti (Loturi 1, 4, 5), Craiova – Piteşti, Autostrada Transilvania (Suplacu de Barcău – Borş),  Sebeş – Turda, AO:Inelul de Sud Bucureşti, Varianta de ocolire Bacău, Podul peste Dunăre de la Brăila).

Un alt proiect propus este Metroul Cluj Napoca, pe ruta Gilău – Floreşti – Cluj-Napoca, dar şi investiţii de 4,3 miliarde euro pentru infrastructura navală, cu accent pe Portul Maritim Constanţa.

Valoarea investiţiilor programate în Sistemul Energetic Naţional pentru perioada 2020 – 2025 este estimată la 12,48 miliarde euro de la producţia de energie la reţele inteligente de transport şi distribuţie gaze naturale si electricitate.

SANATATE

Guvernul Orban promite construirea primelor 3 spitale regionale în perioada 2021 – 2027, cu o valoare totală de 1,64 miliarde euro (Spitalul Regional de Urgenţă Cluj – 539,59 milioane euro; Spitalul Regional de Urgenţă Iaşi – 500,35 milioane de euro; Spitalul Regional de Urgenţă Craiova – 602,73 milioane euro), precum şi programe de investiţii locale în sistemul sanitar pentru perioada 2021-2027, cu un buget de aproximativ 17,5 miliarde lei prin construirea/modernizarea/reabilitarea a 1.450 de centre medicale în mediul rural, 25 spitale judeţene şi110 spitale orăşeneşti.

EDUCATIE

În sistemul de educaţie, planul prevede modernizarea a 2500 de şcoli, cu un cost de 6,046 miliarde de lei, şi amenajarea de grupuri sanitare la 375 de şcoli.

GRANTURI  DE SPRIJIN PENTRU COMPANII

 • Granturi de sprijin pentru microîntreprinderi:

-Valoare grant: 2000 Euro/SRL fără salariaţi; Toate domeniile; Cheltuieli: stocuri, datorii furnizori, chirii, utillităţi; Număr beneficiari: 50.000; Buget: 100 mil. euro.

 • Schema de ajutor pentru activităţi de comerţ şi servicii afectate de Covid-19:

– Finanţarea chiriilor pentru perioada în care desfăşuararea activităţii comerciale sau a serviciilor prestate a fost afectată pe perioada stării de urgentă sau de alertă: valoarea chiriei/beneficiar/lună, pentru o perioadă de 3 luni. Buget: 160 mil. lei.

 • Capital de lucru pentru repornirea activităţilor economice pentru IMM-uri:

– Valoare grant: max. 125.000 Euro; Domenii: HoReCa, turism, transporturi, evenimente; Cheltuieli: stocuri, datorii furnizori, echipamente; Buget: 350 mil. euro.

 • Granturi pentru investiţii şi pentru reconversia economică a IMM-urilor:

– Valoare grant: 50.000 – 200.000 euro; Domenii: Industria sanitară, farmaceutică, alimentară, auto, IT, energie, construcţii, transport, turism, confecţii; Cheltuieli: producţie, achiziţia de echipamente, utilaje, tehnologii; Buget: 550 mil. euro.

 • Granturi pentru investiţii pentru microîntreprinderi prin supracontractarea proiectelor din lista de rezervă din Programul Operaţional Regional – Axa 2.1:

– Grant: max. 200.000 euro; Buget alocat: 117 mil. euro; Supracontractare: 130 mil. euro.

 • Granturi pentru creşterea competitivităţii IMM-urilor prin alocarea suplimentară de fonduri prin Programul Operaţional Regional – Axa 2.2:

– Grant: 200.000 – 1.000.000 euro; Buget (alocare iniţială şi supracontractare): 450 mil. euro.

 • Granturi pentru dezvoltarea IMM-urilor prin finanţarea investiţiilor mari în creşterea productivităţii prin Programul Operaţional Regional:

– Grant: 2.000.000 – 6.000.000 euro; Buget (alocare iniţială şi supracontractare): 550 mil. euro.

AGRICULTURA ŞI  INDUSTRIE AGRO-ALIMENTARE

 • Finanţarea depozitelor de comercializare a produselor agricole:

– Obiectiv: construcţia a 8 depozite regionale cu temperatură controlată pentru depozitarea, sortarea, ambalarea, etichetarea şi comercializarea produselor agricole locale. Valoarea investiţiei: 120 mil. euro.

 • Granturi pentru achiziţia de echipamente pentru irigaţii:

– Achiziţia de kit-uri pentru irigaţii – 6000 euro/beneficiar. Buget: 48 mil. euro.

 • Granturi de finanţare pentru antreprenoriat rural:

– Obiectiv: sprijinirea directă a activităţilor de procesare şi de distribuţie a produselor agricole obţinute de micii producători; Valoare grant:40.000 euro/2 locuri de muncă create până la 100.000 euro/5 locuri de muncă create; Buget: 200 mil. euro.

 • Instalarea tinerilor fermieri cu teren agricol concesionat de la stat:

– Bugetul estimativ este de 42 milioane euro (20 milioane euro alocare distinctă pentru tinerii din afara graniţelor în scopul reîntoarcerii în ţară a celor cu experienţă şi formare în domeniul agricol). Pentru prima dată, beneficiarii pot accesa facilitatea concesionării de terenuri cu destinaţie agricolă, libere de contract cu suprafaţă de maxim 50 de ha, aparţinând domeniului public sau privat al statului.

 • Schema de ajutor de stat pentru investiţii noi (greenfield):

– Obiectiv: Stimularea şi atragerea investiţiilor noi cu impact major în economie prin finanţarea de proiecte de investiţii, inclusiv investiţii de tip greenfield.

– Valoare ajutor de stat: max. 37,5 mil. euro/investiţie; Buget alocat: 1,5 miliarde lei anual până în 2023.

 • Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională:

– Obiectiv: granturi pentru dezvoltarea regională prin realizarea de investiţii care determină crearea de noi locuri de muncă.

– Valoare ajutor de stat: max. 37,5 mil. euro/investiţie; Buget alocat: 450 mil. lei anual până în 2025.

SCHEME DE GARANTARE  ŞI INSTRUMENTE DE ASIGURARE A LICHIDITĂŢII

 • Programul IMM Invest pentru garantarea creditelor pentru capital de lucru şi investiţii pentru IMM-uri:

– Credite garantate de stat în proporţie de 80% sau 90% şi dobândă subvenţionată 100% a creditelor de investiţii şi creditelor/liniilor de credit aferente capitalului de lucru contractate de microîntreprinderi şi întreprinderi mici şi mijlocii. Plafon: 15 mld. lei; Număr beneficiari: 40.000. (program în vigoare – n.red.).

 • Garanţii de stat pentru creditarea companiilor mari pentru capital de lucru şi investiţii:

– Garanţii, în numele şi în contul statului, acoperind necesarul de garantare în proporţie de maxim 90%, pentru credite noi sau deja acordate de către bănci comerciale pentru realizarea investiţiilor şi/sau pentru susţinerea activităţii curente a companiilor cu cifră de afaceri mai mare de 20 mil. lei. Plafon: 8 mld. lei; Număr beneficiari: 600.

 • Schema de garantare privind asigurarea creditului comercial (furnizor):

– Prin acest program se urmăreşte stimularea expunerii la risc a asigurătorilor şi facilitarea accesului companiilor la asigurarea creditului comercial.

– În cazul unei pierderi, suma plătită de către Ministerul Finanţelor Publice  reprezintă 80% din suma neîncasată/nerecuperată de asigurător. Plafon alocat: 1 mld. lei.

 • Program de garantare a finanţărilor de tip factoring cu regres şi scontarea efectelor de comerţ:

– Obiectiv: acordarea de facilităţi de garantare de către stat pentru creditele pe termen scurt acordate întreprinderilor mici şi mijlocii a căror valoare se stabileşte prin corelare cu valoarea finanţărilor de tip factoring/operaţiuni de scontare.

– Valoarea unei  facilităţi de factoring acordate IMM-ului aderent pe un debitor cedat este de maximum 500.000 lei. Plafoane alocate: 1,5 mld. lei/factoring; 1,5 mld. lei/scontare.

 • Program de garantare a leasing-ului de echipamente şi utilaje:

– Obiectiv: garantare a leasing-ului pentru IMM-urile care optează pentru o  finanţare non-bancară. Vor fi acordate finanţări până la o limită maxima de 5.000.000 lei/ beneficiar, garantate în limita unui plafon de garantare în valoare de 1,5 miliarde lei.

INSTRUMENTE FINANCIAR-BANCARE CE VIZEAZA CAPITALIZAREA ŞI  FINANŢAREA DE INVESTIŢII

 • Măsuri de stimulare pentru creşterea capitalurilor proprii ale companiilor româneşti:

– Bonificaţii la plata impozitului pe profit acordată în funcţie de menţinerea capitalurilor proprii pozitive şi/sau creşterea acestora pe o perioadă de timp.

 • Înfiinţarea Fondului Român de Investiţii (FRI) pentru finanţarea unor investiţii în domenii de interes strategic:

– Înfiinţarea unui fond de investiţii de stat pentru finanţarea unor activităţi precum private equity (fonduri de investiţii sub formă de participare la capitalul social al unor societăţi comerciale), venture capital (fonduri de investiţii în societăţi comerciale nou sau de curând înfiinţate), agenţie de promovare a investiţiilor, proiecte educaţionale pentru antreprenori etc.  Capitalizare iniţială: 300 mil. euro.

 • Înfiinţarea Băncii Naţionale de Dezvoltare (BND) ca instituţie de credit pentru proiecte de investiţii:

– Înfiinţarea unei bănci de dezvoltare după modelul altor bănci de dezvoltare din Uniunea Europeană care contractează împrumuturi pe pieţele de capital şi acordă finanţări, în condiţii avantajoase, pentru proiecte de investiţii care sprijină obiectivele naţionale de interes strategic.

MĂSURI ACTIVE DE OCUPARE A FORŢEI DE MUNCĂ ŞI DE PROTECŢIE SOCIALĂ

 • Prelungirea indemnizaţiei de şomaj tehnic:

– Continuarea măsurii privind acordarea indemnizaţiei de şomaj tehnic pentru angajatorii/profesioniştii a căror activitate este suspendată. Impact: 850 mil. lei/lună.

 • Stimularea reluării activităţilor economice şi a ocupării:

– Pentru beneficiarii indemnizaţiei de şomaj tehnic care îşi reiau activitatea se acordă o sumă în cuantum de 41,5% din salariul brut al angajatului (maxim 41,5% din câştigul salarial mediu brut pe ţară) pe o durată de 3 luni. Impact: 3,35 mld. lei.

 • Sprijin pentru program flexibil de muncă:

–  Guvernul va asigura plata unei indemnizaţii în valoare de 75% din diferenţa dintre salariul brut al unui angajat prevăzut în contractul individual de muncă dinaintea reducerii programului şi salariul brut aferent orelor de muncă efectiv prestate ca urmare a reducerii progamului de lucru. Măsura se aplică companiilor a căror cifră de afaceri a scăzut cu cel puţin 10% comparativ cu luna similară a anului anterior. Finanţarea acestei măsuri se va acoperi prin Programul SURE.

 • Granturi pentru formarea profesională a angajaţilor:

– Schema de finanţare se adresează angajatorilor care investesc în formarea profesională a propriilor salariaţi. Aceştia beneficiază de o subvenţie stabilită în funcţie de nivelul de calificare a programului de formare parcurs. Buget alocat: 150 mil. lei.

 • Stimularea ocupării tinerilor, a persoanelor cu vârsta de peste 50 ani şi a românilor întorşi din străinătate:

– Se acordă un sprijin în valoare de 50% din salariul brut al angajatului dar nu mai mult de 2.500 lei pentru angajatorii care încadrează în muncă: Tineri cu vârsta cuprinsă între 16 şi 29 ani; Persoanele cu vârsta de peste 50 ani ale căror raporturi de muncă au încetat în perioada stării de urgenţă; Cetăţeni români cărora le-au încetat raporturile de muncă cu angajatori străini, din motive neimputabile lor.

– Protejarea angajaţilor prin acordarea unor măsuri de sprijin suplimentare pentru persoanele care au desfăşurat activităţi ca zilieri în luna anterioară solicitării; Persoanele care desfăşoară activităţi sezoniere în baza unor contracte individuale de muncă, pe perioadă determinată de cel puţin 3 luni.

 • Locuri de muncă pentru tineri:

– Valoarea granturilor acordate pentru acţiuni antreprenoriale: 25.000 euro pentru susţinerea locurilor de muncă destinate tinerilor. Buget: 300 mil. euro.

 • Stimularea desfăşurării muncii în regim de telemuncă:

– Acordarea unui sprijin în valoare de 500 euro/angajat pentru achiziţionarea de echipamente IT pentru angajaţii care desfăşoară activităţi în regim de telemuncă în perioada stării de urgenţă/alertă.

 • Pachete alimentare şi de igienă corporală pentru persoanele vulnerabile:

– Sprijin pentru persoanele aflate în situaţii de dificultate, risc de sărăcie sau cu venituri precare prin oferirea de pachete alimentare şi pachete de igienă corporală; Beneficiari: 1,18 mil. persoane; Buget alocat: 225 mil. euro.

 • Vouchere pentru masă caldă pentru persoane în vârstă:

– Vouchere pentru mese calde acordate persoanelor în vârstă de peste 75 de ani care au venituri sub venitul minim garantat. Beneficiari: 250.000 persoane. Buget alocat: 100 mil. euro

 • Vouchere pentru elevi:

– Vouchere pentru elevii care provin din familiile cu venituri mici sau cu venituri sub venitul minim garantat aflaţi în risc de sărăcie severă, pentru achiziţionarea de rechizite şcolare, îmbrăcăminte şi încălţăminte. Beneficiari: 400.000 copii. Buget alocat: 30 mil. euro.

INFRASTRUCTURA

 • Rutiera: Finalizarea lucrărilor de infrastructură aflate în implementare – 407,3 Km de autostrăzi şi drumuri expres. Cost estimat: 4,3 miliarde euro:

– Sibiu – Piteşti (Loturi 1, 4, 5), Craiova – Piteşti, Autostrada Transilvania (Suplacu de Barcău – Borş),  Sebeş – Turda, AO:Inelul de Sud Bucureşti, Varianta de ocolire Bacău, Podul peste Dunăre de la Brăila.

 • Conectarea cu autostrăzi a provinciilor istorice ale României şi cu reţelele de transport pan-europene, prin demararea lucrărilor la aproximativ 3.000 de km de autostrăzi şi drumuri expres. Perioada: 2020 – 2030. Cost estimat: 31 miliarde euro:

– Sibiu – Piteşti (Loturi 2, 3), Autostrada Transilvania: Nădăşelu – Suplacu de Barcău, Autostrada Unirii: Tg. Mureş – Iaşi – Ungheni, A3: Ploieşti – Comarnic – Braşov, A7: Ploieşti– Suceava – Siret, AO: Inelul de Nord Bucureşti; Bucureşti – Alexandria – Craiova – Lugoj, Buzău/Focşani – Brăila – Galaţi, Măcin – Tulcea – Constanţa; Transregio Gilău – Cluj N. – Apahida.

 • Feroviara: Investiţii în cca. 3.000 km de cale ferată, în perioada 2020 – 2030, cu un cost estimat de aproximativ 18 miliarde euro:

– Finalizarea reabilitării liniei ferate pe traseul Frontieră-Curtici-Simeria, parte componentă a Coridorului IV pan-european, pentru circulaţia trenurilor cu o viteză maximă de 160 km/h.

– Proiecte noi de modernizare a căii ferate în scopul asigurării obiectivelor de conectivitate: Ploieşti-Suceava-Dărmăneşti, Bucureşti-Craiova-Timişoara-Arad, Suceava-Cluj Napoca, Buzău-Feteşti, Port Constanţa-Palas, Predeal-Braşov, Centura feroviară a Municipiului Bucureşti, Cluj Napoca-Episcopia Bihor.

– Tren metropolitan Nădăşelu – Baciu – Cluj-Napoca – Apahida – Jucu – Bonţida.

DOCUMENTUL integral  poate fi consultat aici

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here