Oficialii Comisiei Europene o suspectează pe Gabriela Firea că a facut „blat” între companiile înființate de Primăria Capitalei și au început o anchetă în acest sens

0
1905

Potrivit unor surse  Capital, Direcţia Generală (DG) pentru Concurenţă, din cadrul Comisiei Europene, a demarat o investigaţie oficială privind înfiinţarea celor 22 de companii din subordinea Primăriei Capitalei. 

Oficialii europeni suspectează încălcarea tratatului european privind concurenţa, fiind investigate şi prin prisma ajutorului de stat acordat, constituirea ilegală a capitalului social pentru cele 22 de companii, din banii Primăriei Capitalei prin împrumuturi fără dobândă şi concurenţă neloială prin încredinţarea directă de lucrări către firmele înfiinţate. O decizie în sensul desfiinţării lor poate fi dată într-un an, un an şi jumătate. Va fi un efect de domino şi pt celelalte companii înfiinţate de alte municipalităţi.

Lista celor 22 companii, domeniile de activitate şi bugetul acestora, conform hotnews.ro:

1. Compania Municipală Dezvoltare Durabilă Bucureşti S.A.

Venituri: circa 30 milioane lei din care 16,6 milioane din proiectare, 4,5 din consultanţă, 8,5 din activitatea de urbanism;

Cheltuieli: circa 20 milioane lei;

Bani salarii: circa 16 milioane lei; Compania preconizează că va avea 116 angajaţi până la finalul anului;

Investiţii: 3 milioane lei în principal pentru calculatoare, licenţe, imprimante;

Compania Municipală Dezvoltare Durabilă va realiza studii de oportunitate, fezabilitate şi proiecte tehnice pentru obiectivele de investiţii ale Capitalei.

2. Compania Municipală Energetică Bucureşti S.A.

Venituri: 140 milioane lei din care din vânzare energie termică către RADET circa 29 milioane lei, mentenanţă Arena Naţională – 8 milioane lei, înlocuire ţevi RADET – 78 milioane lei;

Cheltuieli: 95 milioane lei;

Bani salarii: 8,5 milioane lei; Compania preconizează că va avea 100 angajaţi până la finalul anului;

Cheltuieli cu bunuri şi servicii: 78 milioane lei din care cheltuieli achiziţie gaze – 25 milioane lei, materiale pentru schimbat ţevi RADET – 40 milioane, materiale pentru întreţinere ARENA Naţională – 3,8 milioane lei; studiu de fezabilitate CET Titan -CET Colentina – 1,5 milioane lei;

Investiţii: 6,2 milioane lei în principal în utilaje;

Compania Municipală Energetică S.A – va realiza investiţii în sistemul de termoficare al Capitalei şi va construi un nou CET, în zona de nord-est, pentru echilibrarea sistemului de energie termică.

3. Compania Municipală Consolidări S.A.

Venituri: 250 milioane lei;

Cheltuieli: 240 milioane lei;

Bani salarii: 67 milioane lei; Compania preconizează că va avea 710 angajaţi până la finalul anului;

Investiţii: 34 milioane lei realizate din majorare capital social şi se vor cumpăra în special utilaje şi dotări pentru şantiere: schele, containere etc;

Compania Municipală Consolidări se ocupă de consolidarea clădirilor aflate în proprietatea municipalităţii.

4. Compania Municipală Turistică Bucureşti S.A.

Venituri: 13 milioane lei;

Cheltuieli: 12 milioane lei din care 1,4 milioane lei pentru calculatoare, licenţe, maşini;

Bani salarii: 4,3 milioane lei; Compania preconizează că va avea 35 angajaţi până la finalul anului;

Compania Municipală Turistică S.A. se va ocupa de promovarea Bucureştiului ca destinaţie turistică.

5. Compania Municipală Tehnologia Informaţiei Bucureşti S.A.

Venituri: 15,5 milioane lei;

Cheltuieli: 15 milioane lei;

Bani salarii: 10 milioane lei; Compania preconizează că va avea 80 angajaţi până la finalul anului;

Investiţii: 3,5 milioane lei pentru dotări;

Compania Municipală Tehnologia Informaţiei va asigura servicii de mentenanţă colectivă şi predictivă pentru echipamentele hardware, va dezvolta soluţii şi aplicaţii software, pentru PMB şi instituţiile subordonate.

6. Compania Municipală Managementul Traficului Bucureşti S.A.

Venituri: 173 milioane lei;

Cheltuieli: 166 milioane lei; din care cheltuieli executate de către terţi – 35 milioane lei;

Bani salarii: 27 milioane lei; Compania prognozează că va avea 288 de angajaţi la finalul anului.

Investiţii: 22 milioane lei în special pentru dotări – calculatoare, staţii de lucru, maşini, autoutilitare, scule etc.

Compania Municipală Managementul Traficului va implementa sisteme pentru fluidizarea traficului în Capitală.

7. Compania Municipală Parking Bucureşti S.A.

Venituri: 38 milioane lei;

 Cheltuieli: 38 milioane lei;

Bani salarii: 13,3 milioane lei. Compania estimează că va avea 385 angajaţi până la finalul anului;

Investiţii: 41 milioane lei din care pentru parcări metalice 4 milioane lei, aparate de taxare 10 milioane, camere de supraveghere 1 milion lei, plus dotarea societăţii;

Compania Municipală Parking are ca obiect de activitate construirea de parcări noi, dar şi întreţinerea şi modernizarea celor existente. Societatea estimează că până la finalul anului va administra 7.200 locuri de parcare;

8. Compania Municipală Protecţie Civilă şi Voluntariat Bucureşti S.A.

Venituri: 30 milioane lei;

Cheltuieli: 29,8 milioane lei

Bani salarii: 24 milioane lei; Compania estimează că va avea 318 angajaţi până la finalul anului;

Investiţii: 21,5 milioane, prin majorare de capital. Aceşti bani se vor duce pe o ambulanţă, autospeciale, maşini, scule, echipamente de protecţie.

Compania Municipală Protecţie Civilă şi Voluntariat S.A – are ca obiect de activitate protecţia civilă şi situaţiile de urgenţă. Această companie se va ocupa, printre altele, de întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii avizelor ISU, dar şi de consultanţa privind securitatea în muncă.

9. Compania Municipală Imobiliară Bucureşti S.A.

Venituri: 6,3 milioane lei;

Cheltuieli: 4,1 milioane lei;

Bani salarii: 2 milioane lei; Compania estimează că va avea 20 de salariaţi;

Investiţii: 47 milioane lei prin majorare de capital social (bani PMB); Nu se specifică pe ce vor fi cheltuiţi banii.

Compania Municipală Imobiliară se ocupă cu întreţinerea, modernizarea şi dezvoltarea fondului locativ.

10. Compania Municipală Pază şi Securitate Bucureşti S.A.

Venituri: 77,5 milioane lei;

Cheltuieli: 67 milioane lei;

Bani salarii: 34 milioane lei; Compania estimează că va avea 3050 angajaţi până la finalul anului;

Investiţii: 11 milioane lei pentru dotări: unitate dispecerat, maşini, motociclete, calculatoare, licenţe;

Compania Municipală Pază şi Securitate va asigura servicii de pază şi securitate pentru PMB şi instituţiile subordonate, dar şi pentru alte obiective publice.

11. Compania Municipală Eco Igienizare Bucureşti S.A.

Venituri: circa 22 milioane lei;

Cheltuieli: circa 22 milioane lei;

Bani salarii: 9,5 milioane lei; Compania estimează că va avea la finalul anului 270 angajaţi;

Investiţii: 10 milioane lei în principal pe autospeciale, autoutilitare, maşini, generatoare ULV;

Compania Municipală Eco Igienizare se va ocupă de deratizarea şi dezinsecţia la nivelul municipiului Bucureşti.

12. Compania Municipală Agrement Bucureşti S.A.

Venituri: 14,2 milioane lei (11,5 milioane lei din servicii prestate şi 2,7 milioane lei din vânzarea mărfurilor);

Cheltuieli: 13,8 milioane lei;

Bani salarii: 3,5 milioane lei; Compania preconizează că va avea 80 angajaţi până la finalul anului;

Investiţii: 2,5 milioane lei; Pentru studiu de fezabilitate proiect acvariu – 850.000 lei, în rest dotări;

Compania Municipală Agrement are ca obiectiv principal prestarea de activităţi recreative şi distractive de agrement.

 13.Compania Municipală Publicitate şi Afişaj Bucureşti S.A.

Venituri: 11 milioane lei;

Cheltuieli: 10,4 milioane lei;

Bani salarii: circa 5 milioane lei; Număr de persoane ce se estimează că vor fi angajate până la finalul anului – 43.

Investiţii: 10 milioane lei (ecran LED outdoor 600 mp – 8,7 milioane lei, în rest maşini şi dotări pt birou).

Compania Municipală Publicitate şi Afişaj se va ocupa de închirierea spaţiilor publicitare de pe domeniul public şi privat al Municipiului Bucureşti.

14. Compania Municipală Întreţinerea Arborilor şi Spaţiului Verde Bucureşti S.A.

Venituri: 27 milioane lei;

Cheltuieli: 26,8 milioane lei;

Bani salarii: 18 milioane lei; Compania preconizează că va avea 241 angajaţi până la finalul anului;

Investiţii: 14 milioane lei în principal pentru dotarea cu utilaje;

Compania Municipală Întreţinerea Arborilor şi Spaţiului Verde se va ocupa de administrarea, exploatarea, întreţinerea şi protejarea arborilor şi spaţiilor verzi din Bucureşti.

15. Compania Municipală Străzi, Poduri şi Pasaje Bucureşti S.A.

Venituri: 123 milioane lei;

Cheltuieli: 118 milioane lei;

Bani salarii: 22 milioane lei; Compania estimează că va avea 443 de angajaţi la finalul anului;

Investiţii: 200.000 lei. În 2017 compania a alocat 70 milioane pentru dotări;

Compania Municipală Străzi Poduri şi Pasaje va realiza modernizarea şi reabilitarea străzilor din Capitală, precum şi reabilitarea/construirea de poduri şi pasaje.

16. Compania Municipală Sport pentru Toţi Bucureşti S.A.

Venituri: 16,4 milioane lei;

Cheltuieli: 15,5 milioane lei;

Bani salarii: 9,3 milioane lei; Compania preconizează că va avea 108 angajaţi până la finalul anului;

Investiţii: 1,8 milioane lei;

17. Compania Municipală Iluminat Public Bucureşti S.A.

Venituri: 35 milioane lei din delegarea contractului de iluminat public pentru oraş;

Cheltuieli: 33 milioane lei;

Bani salarii: 17 milioane lei; Compania estimează că va avea 165 de angajaţi la finalul anului;

Investiţii: 9,5 milioane lei în principal în utilaje şi alte dotări necesare funcţionării;

Compania Municipală Iluminat Public se va ocupa de modernizarea şi întreţinerea sistemului de iluminat public din Capitală.

18. Compania Municipală Parcuri şi Grădini Bucureşti S.A.

Venituri: circa 70 milioane lei;

Cheltuieli: circa 70 milioane lei;

Bani salarii: 29 milioane lei; Compania estimează că va avea 550 de angajaţi până la finalul anului;

Investiţii: 30 milioane lei (utilaje şi alte dotări);

Compania Parcuri şi Grădini se va ocupa de întreţinerea şi modernizarea parcurilor şi grădinilor publice din Capitală.

19. Trustul de Clădiri Metropolitane S.A.

Venituri: 88 milioane lei;

Cheltuieli: 87,8 milioane lei;

Bani salarii: 32,5 milioane lei; Compania estimează că va avea 430 angajaţi până la finalul anului;

Investiţii: 30 milioane lei (utilaje, autoturisme, licenţe)

Trustul de Clădiri Metropolitane SĂ – va avea că obiect de activitate construcţia de locuinţe pentru tineri, locuinţe sociale, cămine de studenţi, de bătrâni, extinderi de şcoli etc.

20. Compania Municipală Managementul Transportului Bucureşti S.A.

Venituri: 12 milioane lei;

Cheltuieli: 11,2 milioane lei;

Bani salarii: 8,2 milioane lei; Compania estimează că va avea 77 de angajaţi până la finalul anului;

Investiţii: 0

Compania Municipală  Managementul Transportului S.A va desfăşura activităţi de modernizare a transportului public din Bucureşti şi zonele limitrofe Capitalei.

21. Compania Municipală Medicală Bucureşti S.A.

Venituri: 6,3 milioane lei;

Cheltuieli: 6,3 milioane lei;

Bani salarii: 4,5 milioane lei;  Compania estimează că va avea la finalul anului 283 angajaţi;

Investiţii: 0

Compania Municipală Medicală Bucureşti are ca scop să identifice, împreună cu instituţiile de resort, cele mai eficiente servicii prin raportul calitate cost care să asigure o mai bună protecţie a vârstnicilor din Bucureşti. Astfel, pentru anul 2018, se prevede derularea unui astfel de program, printr-o variantă tehnologizată, pentru 10.000 de persoane vârstnice, bolnave cronice.

22. Compania Municipală Cimitire Bucureşti S.A.

 Venituri: 20 milioane lei;

Cheltuieli: 19,8 milioane lei;

Bani salarii: 6,2 milioane lei; Compania estimează că va avea 300 de angajaţi până la finalul anului;

Investiţii: 250.000 lei pentru dotări;

Compania Municipală Cimitire Bucureşti S.A. va administra 15 cimitire şi 2 crematorii din Bucureşti, realizând activităţi de întreţinere, modernizare etc.

Anul trecut,  Primaria Capitalei a înfiinţat 22 de companii, entităţi care prestează servicii pentru care au existat contracte cu firme private. Imediat după înfiinţare, companiile din curtea primăriei Capitalei au început să încheie sute de contracte pentru maşini, sedii, utilaje şi diverse dotări.

Toate detaliile pe:

https://www.capital.ro/comisia-europeana-ancheteaza-firmele-lui-firea.html?&page=2

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here