Nou avertisment de la UE pentru România privind cheltuielile excesive

0
1307
n prezent, România nu are acreditată nici o Autoritate de Management şi nici Autoritatea de Certificare şi Plată de la Ministerul Finanţelo

România nu a respectat cerinţa Comisiei din iunie, care i-a cerut să ajusteze ritmul nominal de creştere a cheltuielilor guvernamentale primare, astfel încât să nu depăşească 3,3% în 2017, corespunzător unei ajustări structurale anuale de 0,5% din PIB, cheltuieli care acum sunt şi mai mari.

Raportul dintre veniturile şi cheltuielile României nu este corespunzător obiectivului de menţinere a deficitului bugetar, consideră Comisia Europeană, cu atât mai mult cu cât ţara noastră nu a respectat reconmandarea făcută în iunie privind ajustarea structurală anuală de 0,5% din PIB.

„Comisia a stabilit că nu a fost luată nicio măsură eficientă ca răspuns la recomandarea Consiliului din iunie şi propune Consiliului să adopte o recomandare revizuită adresată României pentru corectarea deviaţiei sale semnificative de la calea de ajustare către obiectivul bugetar pe termen mediu. În iunie 2017, Consiliul a emis o recomandare privind o ajustare structurală anuală de 0,5% din PIB pentru România, în cadrul procedurii de deviere semnificativă (SDP).

Pe fondul evoluţiilor de după şi din cauza lipsei unei acţiuni eficiente din partea României de a corecta abaterea sa semnificativă, Comisia propune acum o recomandare revizuită privind o ajustare structurală anuală de cel puţin 0,8% din PIB în 2018”, a informat Comisia Europeană.

Forul comunitar recomandă de asemenea României să utilizeze toate câştigurile pentru reducerea deficitului bugetar, în timp ce măsurile de consolidare bugetară ar trebui să asigure o îmbunătăţire de durată a structurii balanţei guvernamentale într-o manieră care să susţină creşterea economică.

România trebuie să raporteze Consiliului European, în luna aprilie 2018, acţiunile adoptate de autorităţi ca răspuns la noile recomandări ale Comisiei.

În data de 16 iunie 2017, Consiliul a adresat României o recomandare potrivit căreia ritmul nominal de creştere a cheltuielilor guvernamentale primare să nu depăşească 3,3% în 2017, corespunzător unei ajustări structurale anuale de 0,5% din PIB, în cadrul procedurii aplicabile abaterilor semnificative (SDP — Significant Deviation Procedure).

În data de 13 octombrie 2017, autorităţile române au trimis un raport cuprinzând acţiunile luate ca răspuns la recomandarea Consiliului din 16 iunie.

“Având în vedere informaţiile furnizate de autorităţile române în raportul lor precum şi prognozele de toamnă, Consiliul a ajuns la concluzia că România nu a luat măsuri eficiente pentru răspunde la recomandarea Consiliului din 16 iunie 2017”, se arată în recomandările Comisiei Europene.

Raportul CE din octombrie arăta că autorităţile române nu intenţionează să acţioneze potrivit recomandărilor făcute.

Din cauza abaterii semnificative de la obiectivul bugetar pe termen mediu (OTM) în 2016, Comisia Europeană a lansat în primăvară acestui an procedura de deviere semnificativă (SDP) pentru ţara noastră.

“Înţelegerea noastră este că autorităţile române nu intenţionează să acţioneze potrivit recomandărilor făcute. Ministrul Finanţelor a confirmat că obiectivul pentru 2017 rămâne un deficit bugetar nominal de 3% din PIB, în timp ce o ajustare structurală în 2017 nu reprezintă o prioritate. Rectificarea bugetului, adoptată de guvern la mijlocul lunii septembrie 2017, menţine ţintă de deficit la 2,96% din PIB, în timp ce proiecţia macroeconomică s-a îmbunătăţit. Această cifră indică o deteriorare a deficitului structural în comparaţie cu cel prevăzut în bugetul iniţial din 2017, care planificase deja o orientare fiscală expansionistă.

Ministrul Finanţele a susţinut că recomandarea SDP a venit la sfârşitul anului, lăsând un spaţiu limitat de manevră aplicării ajustării structurale recomandate. Rectificarea bugetară recentă ridică, de asemenea, îngrijorări cu privire la calitatea finanţelor publice”, se arată în Raportul publicat în 24 octombrie.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here