Finanțele vor să înființeze Autoritatea Vamală Română, care va asigura control operativ și inopinat

0
628

Ministerul Finantelor Publice a elaborat un proiect de act normativ care prevede înființarea Autoritãții Vamale Române, ca instituție de specialitate a administrației publice centrale în domeniul vamal, cu personalitate juridicã, se arată într-un comunicat de presă al instituției.

Conform acestuia, scopul proiectului de act normativ este de a consolida autoritatea vamalã și de a asigura îndeplinirea misiunii acesteia stabilitã la nivelul Uniunii Europene, în condițiile în care România gestioneazã a doua cea mai mare frontierã externã a UE, iar tendințele fenomenelor infracționale transfrontraliere sunt în continuã creștere, se impune reorganizarea activitãții vamale.

Acest demers vizeazã, conform inițiatorului, eficientizarea și coordonarea integratã si unitarã a activitãții structurilor vamale în actiunea de combatere a traficului ilegal cu mãrfuri la frontiera României și a Uniunii Europene, în regim de maximã urgențã.

Autoritatea va asigura administrarea impozitelor, taxelor și altor venituri bugetare date prin lege în competența sa, aplicarea politicii și legislației vamale, va exercita atribuțiile de autoritate vamalã. Va asigura control operativ și inopinat privind prevenirea, descoperirea și combaterea oricãror acte și fapte care au ca efect frauda vamalã, precum și a altor fapte date prin lege în competența sa.

Autoritatea va prelua atribuțiile, activitatea, posturile și personalul structurilor vamale din cadrul Agenției Nationale de Administrare Fiscalã și a unitãților subordonate acesteia, respectiv Directia Generalã a Vãmilor din cadrul aparatului propriu al Agenției, direcțiile regionale vamale și birourile vamale de interior și de frontierã din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice.

Alte modificări:

*Atribuțiile privind verificarea respectãrii condițiilor de preautorizare a antrepozitarilor autorizați revine structurii specializate din cadrul Autoritãții Vamale Romane.

*Atribuțiile privind autorizarea operatorilor economici care desfãșoarã activitãți în domeniul produselor accizabile revine Comisiilor de autorizare constituite la nivelul ANAF- DGRFP.

*Atribuțiile privind verificarea respectãrii condițiilor de postautorizare a antrepozitarilor autorizați revine structurii specializate din cadrul ANAF- DGAF.

*Atribuțiile privind constituirea, gestionarea și executarea garanțiilor depuse de operatorii economici care desfãșoarã activitate în domeniul produselor accizabile revin structurilor specializate din cadrul ANAF- DGRFP.

*Atribuțiile privind suspendarea autorizațiilor pentru neplata accizelor revin structurilor specializate din cadrul ANAF- DGRFP.

*Autoritatea Vamalã Românã va fi condusã de un presedinte, cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului finanțelor publice.

*Autoritatea va avea un secretar general, înalt funcționar public, numit în condițiile legii, care îndeplineste atributiile prevãzute la art. 61 alin. (1) si (2) din Ordonanța de urgențã a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here