Curtea de Conturi a României tulbură apele în cer: Salariile a mii de preoți sunt în aer

0
2609

Mare tărăboi în surdină. Dincolo de cortina bîlciului din politică, se derulează o operațiune care afectează cea mai mare parte a clerului din România. Totul se desfășoară în tăcere, pentru a nu tulbura viața Bisericii și pe a principalilor beneficiari ai acesteia.

În România există un personal clerical ortodox alcătuit din 15.000 de oameni și 3.000 pentru celelalte culte recunoscute legal. Conform legilor, statul român acoperă parțial cheltuielile cu salariile acestora. De cînd există și pînă în 2016, Curtea de Conturi a României nu a făcut un control amănunțit al modului în care au fost calculate acestea.

Explicația este simplă. Relația dintre doi oameni de nădejde ai PSD-ului, Nicolae Văcăroiu și Victor Opaschi, nu se putea deteriora de la salariile preoților, ale dascălilor și ale clopotarilor. Abia în Raportul încheiat pe anul 2016 apar primele concluzii ale Curții de Conturi a României privitoare la salariile preoților și ale personalului neclerical. Este vorba despre salariile eronate.

Secretariatul de Stat pentru Culte n-a reacționat în nici un fel, astfel încît acestea au rămas tot greșite pînă în ziua de astăzi, cînd secretarul de stat, sesizat de Curtea de Conturi că n-a întreprins nimic pentru îndreptarea greșelilor semnalate de Raport, a decis înființarea unei comisii care să repare situația. Adică să pună la cale recalcularea salariilor. Abia de aici începe marea aiureală. Este vorba despre o comisie formată sub semnătura    secretarului de stat pentru Culte, Victor Opaschi. Prin Ordinul nr. 32 din data de 22 ianuarie 2018, a decis înființarea unei comisii responsabile cu reevaluarea încadrării întregului personal clerical. Cu alte cuvinte, salariile tuturor preoților din România sunt în aer. Ba prea mici, ba prea mari, ba de dat, ba de luat.

Ce înseamnă asta? Că o mare parte dintre preoți au avut salariile geșite în minus (adică au pierdut bani în mod nejustificat la salariu), iar o altă parte, mult mai mică, au beneficiat de salarii umflate nejustificat. Legea le numește „sume necuvenite“.

Cine să taie din salariile prea mari ale unor preoți? Curtea de Conturi? Patriarhia? Sinodul? Nu! Comisia înființată de Secretariatul de Stat pentru Culte.

Ordinul nr. 32 din 22 ianuarie 2018, semnat de Victor Opaschi, prin care acelaşi secretar de stat Opaschi a înființat comisia, include tot personalul Secretariatului de Stat. Nu lipsesc decît fochistul, femeia de serviciu și onorabila de la registratură. Cei mai mulţi din cei 18 oameni incluși în comisie nu au nici o competență legală și profesională pentru o asemenea evaluare. Operațiunea, dincolo de caracterul cîrpit al acesteia, ascunde totuși o intenție. Responsabilizează toți angajații instituției cu o eroare care aparține în aceeași măsură personalului de specialitate din instituție și conducătorului acesteia, Victor Opaschi.

Surpriză! Personalul, în loc să ridice din umeri și să refuze ca fiind nelegală această sarcină de serviciu, a acceptat și a purces la calcule de stabilire a noilor salarii. Echipaje de cîte 3 angajați ai departamentului au muncit de zor la micșorarea lefurilor preoțești. Atenție, o ilegalitate mare fiind și faptul că bieții preoți păgubiți prin salariile calculate greșit în minus nu vor primi nici un drept în plus rezultat din îndreptare.

Mai trebuie precizat un lucru. Înțelepții comisiei Opaschi au stabilit că persoanele care au încasat mai mult decît li se cuvine trebuie să restituie banii. Numai că legile românești nu prevăd un asemenea lucru și nu obligă restituirea sumelor.

Cum preoții nu pot fi obligați să restituie banii, a apărut la orizont un alt șiretlic. În aceste zile se negociază cu centrele eparhiale (mitropolii, episcopii) să achite ele sumele care ar trebui restituite la buget. Nu același lucru ar urma să se întîmple pentru cei care au de primit bani. Și care sunt mai mulți decît cei care au de restituit. În paralel cu această tîrguială, Victor Opaschi încearcă să creeze un post de director pentru o persoană care a fost responsabilă cu activitatea economică a instituției și pe mîna căreia s-a produs toată această aiureală salarială.

Examinarea situaţiilor financiare întocmite de Secretariatul de Stat pentru Culte ( SSC ) pentru exerciţiul bugetar al anului 2016 a relevat existenţa în continuare a unor deficienţe privind modul de operaţionalizare a componenței „Sprijin financiar acordat pentru salarizarea personalului clerical din ţară“, în sensul că, în procesul de acordare/justificare a sprijinului financiar, SSC nu s-a asigurat, în toate cazurile, că datele transmise de unităţile de cult sunt suficiente şi complete, astfel încât să ofere o bază exactă, clară, actualizată în conformitate cu noile reglementări legale, pentru a determina corect cuantumul sumelor alocate beneficiarilor.

Curtea de Conturi a recomandat reanalizarea documentelor aferente acordării şi justificării sprijinului salarial destinat personalului clerical, finanţat prin Programul „Sprijin financiar pentru salarizarea personalului de cult“, începând cu data de 1.08.2016 până la zi, şi aplicarea măsurilor legale privind recuperarea eventualelor sume acordate nelegal beneficiarilor acestei forme de sprijin financiar.

Pe baza concluziilor formulate în urma misiunii de audit financiar al contului de execuţie şi al bilanţului contabil încheiate de SSC pentru exerciţiul bugetar 2016, a fost exprimată o opinie cu rezerve, cu paragraf de evidenţiere a anumitor aspecte.

Pentru neregulile constatate în activitatea economico-financiară aferentă anului 2015, a fost emisă o decizie, impactul măsurilor dispuse prin această decizie, implementate integral sau parţial de către SSC, concretizându-se în:

  1. iniţierea analizei deconturilor de cheltuieli transmise de unităţile de cult privind justificarea sprijinului financiar alocat din bugetul SSC în anii 2014 și 2015, stabilirea diferenţelor de restituit şi aplicarea tuturor măsurilor legale de recuperare şi virare la bugetul de stat a acestora, în termenul legal de prescriere;
  2. efectuarea corecţiilor şi/sau înregistrărilor contabile, tehnico-operative şi de evidenţiere în Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, astfel încât datele şi informaţiile raportate prin situaţiile financiare referitoare la patrimoniul instituţiei să fie corecte, reale, exacte şi, implicit, corelate între ele sub aspect tehnic şi valoric;
  3. elaborarea şi implementarea procedurilor operaţionale privind recuperarea creanţelor bugetare de la unităţile de cult, inclusiv cele care vizează recuperarea pe calea instanţelor de judecată. (p. 59) (Fragment din Raportul curții de Conturi a României pe anul 2017)

Toate detaliile pe:

https://www.cotidianul.ro/salariile-mii-de-preoti-aer/

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here