Brokerii puși să participe la reciclări

0
2610
asociatia brokerilor
Toți specialiștii și operatorii din piața de capital ar putea fi obligați să participe din nou la programe de formare profesională pentru reatestare, iar organismele de formare profesională să se reautorizeze, susține Asociația Brokerilor citând un proiect de regulament emis de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Potrivit proiectului de regulament privind pregătirea profesională a specialiștilor și operatorilor care își desfășoară activitatea pe piețele financiare supravegheate de Autoritate, „toate documentele emise de ASF care vizează pregătirea profesională anterior intrării în vigoare a prezentului regulament își păstrează valabilitatea maximum 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament’. „Din dorința de a aduce venituri pentru structura sa nou creată — Institutul de Studii Financiare (ISF)—, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) intenționează să nu mai recunoască actele individuale emise de ea însăși pentru atestarea operatorilor și specialiștilor din piața de capital și pentru autorizarea organismelor de formare profesională și a lectorilor”, afirmă Asociația Brokerilor, într-un comunicat.

Un număr de taxate către ISF

Astfel, subliniază Asociația Brokerilor, toți specialiștii și operatorii sunt obligați să participe din nou la programe de formare profesională pentru reatestare, iar organismele de formare profesională să se reautorizeze, aceste activități presupunând plata unui număr semnificativ de taxe către ISF, respectiv ASF, și perturbarea activității entităților supravegheate, în condițiile în care piața de capital locală continuă să își reducă dimensiunea.

„O astfel de măsură este de neînțeles în contextul în care formarea profesională a operatorilor și specialiștilor din piața de capital a fost și până acum supusă atestării și autorizării ASF. Atât organismele de formare profesională, cât și lectorii și programele au fost autorizate de ASF, examinarea candidaților a fost efectuată de comisii de examinare conduse de reprezentanți ai ASF, iar atestatele profesionale au fost eliberate de ASF. Având în vedere și faptul că proiectul de regulament nu aduce îmbunătățiri calitative procesului de formare profesională, ci doar modificări de formă, și nu se încadrează în legislația națională privind formarea profesională a adulților în ceea ce privește recunoașterea națională a certificatelor de absolvire, nu se justifică timpul pierdut și costurile suplimentare pentru reluarea întregului proces”, se spune în comunicat. În opinia brokerilor, proiectul excede legislația de înființare a ASF și cea a pieței de capital, care nu-i conferă Autorității atribuții privind autorizarea furnizorilor de programe de formare profesională pentru piața de capital, aprobarea programelor de cursuri și atestarea lectorilor. Legislația pieței de capital permite ASF să fie doar furnizor de formare, pregătire și perfecționare profesională și evaluator de competențe profesionale în domeniul pieței de capital.

ISF avizează programa

„Atribuind ISF activitatea de avizare a programei cursurilor furnizorilor autorizați și de examinare a participanților la programele de formare profesională, respectiv de evaluare a competențelor operatorilor și specialiștilor din piața de capital, proiectul de regulament încalcă regulile liberei concurențe. Atragem atenția că ISF nu i-au fost acordate prin lege prerogativele menționate și că este, în același timp, și furnizor de programe de formare profesională pe aceeași piață, deci se află în competiție cu ceilalți furnizori autorizați de ASF”, se mai spune în comunicat.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here