Agenţia de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nu va mai primi de la stat subvenţiile anuale, urmând să efectueze din propriile fonduri cadastrarea gratuită a tuturor imobilelor

0
1605

Unul dintre motivele invocate în sprijinul retragerii finanţării este scăderea credibilităţii statului în faţa instituţiilor europene.

Un proiect de ordonanţă de urgenţă al Ministerului Dezvoltării prevede că, timp de 4 ani, începând din 2018, statul nu va mai subvenţiona lucrările gratuite de cadastrare.

Motivele invocate de Ministerul Dezvoltării în sprijinul adoptării de urgenţă a proiectului care lasă ANCPI fără subvenţii de 2 miliarde lei în următorii 4 ani sunt uimitoare: scăderea credibilităţii statului în faţa instituţiilor europene, tehnologia depăşită a ANCPI „din cauza lipsei investiţiilor”.

„Încă de la nivelul anului 2014, s-a constatat că Agenţia Naţională nu poate dezvolta şi urmări strategii pe termen lung datorită finanţării bugetare impredictibile şi subdimensionate”, susţin iniţiatorii în nota de fundamentare a proiectului, sugerând că ANCPI trebuie să-şi utilizeze veniturile proprii atât pentru implementarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară, cât şi pentru formarea personalului, modernizarea sistemului, sau pentru alte activităţi importante, necesare pentru buna derulare a programului.   Ca atare, statul retrage subvenţiile pe următorii 4 ani (431 milioane de lei în 2018, 475 milioane de lei în 2019, 521 milioane de lei în 2020 şi 575 milioane de lei în 2021), sperând că astfel va forţa ANCPI să obţină fonduri europene.

Motivele invocate de Ministerul Dezvoltării în sprijinul adoptării de urgenţă a proiectului care lasă ANCPI fără subvenţii de 2 miliarde lei în următorii 4 ani sunt uimitoare.   În opinia iniţiatorilor, dacă statul nu mai subvenţionează Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară 2015 – 2023, prin care urmau să fie cadastrate gratuit absolut toate imobilele din ţară, inclusiv terenurile agricole, va preveni unele „consecinţe deosebit de grave cum ar fi: afectarea dimensiunii şi gradului de absorbţie a fondurilor nerambursabile alocate de Uniunea Europeană; reducerea credibilităţii statului român în relaţia cu instituţiile financiare internaţionale; pierderea încrederii cetăţeanului în Agenţia Naţională, ca instituţie a statului care are rolul de contribui la garantarea proprietăţii în România şi care gestionează registre electronice publice, unice la nivel naţional,  necesar a fi întreţinute şi actualizate în permanenţă; nerealizarea proiectelor naţionale, îndeosebi a celor de infrastructură şi schemele de plăţi în agricultură”.

Potrivit notei de fundamentare a proiectului de ordonanţă, ANCPI „are nevoie de independenţă operaţională şi financiară pentru a-şi susţine proiectele pe care le are în derulare şi activitatea, spre deosebire de agenţiile similare din statele europene, care au avut posibilitatea să investească o parte din excedent, pentru îmbunătăţirea sistemului de publicitate imobiliară şi creşterii calităţii serviciilor”.

Un alt motiv pentru care i-a retras subvenţiile este că Agenţia „nu dispune de personal suficient, iar tehnologia şi sistemele proprii sunt depăşite datorită lipsei investiţiilor, fiind necesară restabilirea capacităţii instituţionale şi a independenţei depline financiare, pentru ca Agenţia Naţională să îşi gestioneze optim şi eficient resursele în materie de cheltuieli şi investiţii, inclusiv a cheltuielilor de personal, se impune restabilirea independenţei financiare şi operaţionale a Agenţiei Naţionale”.

ANCPI trebuie să cadastreze gratuit toate imobilele, clădiri, terenuri şi chiar terenuri agricole până în 2023.   În 2016, Bugetul alocat de agenţie a fost de 90,7 mil. euro, ceea ce a însemnat o alocare de până 135.000 de lei pentru fiecare unitate administrativ-teritorială. Anul acesta bugetul a fost crescut la 162,5 mil. euro, ceea ce înseamnă că fiecare primărie va putea accesa suma de 150.000 lei.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here