PFA și întreprinderile individuale (II) radiate din oficiu, se pot reînregistra pentru fondurile UE

0
938

Începând cu data de 19 martie 2019, Oficiul Registrului Comerţului a început să radieze, din oficiu, persoanele fizice autorizate şi întreprinderile individuale al căror număr de activităţi incluse în obiectul de activitate era mai mare decât cel impus de legislaţia în vigoare.

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a precizat că persoanele fizice autorizate (PFA) și întreprinderile individuale (II) care derulau proiecte pe fonduri europene și care au fost radiate din oficiu din cauza expirării termenului de reducere  a codurilor CAEN se pot reînregistra pentru a-și continua activitatea.

AFIR spune că a primit clarificări de la Oficiul ațional al Registrului Comerțului (ONRC) privind situația beneficiarilor Programului Național de Dezvoltare Rurală constituiți ca persoană fizică autorizată (PFA) și ca întreprindere individuală (ÎI), care au intrat sub incidența Legii nr. 182/ 2016 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 44/ 2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale.

Astfel, PFA și II care au fost radiate din oficiu au posibilitatea solicitării înregistrării în registrul comerțului și a autorizării funcționării la oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale sau, după caz, prin intermediul birourilor de asistență și reprezentare constituite la nivelul primăriilor, spune AFIR.
Agenția de fonduri europene din subordinea Ministerului Agriculturii recomandă PFA și II beneficiare aflate în această situație să se informeze prin intermediul structurilor teritoriale ale AFIR, „care cunosc toate procedurile și care vor oferi sprijinul necesar reglementării acestor cazuri”.

Beneficiarii PNDR se pot reautoriza cu păstrarea denumirii anterioare și a codului unic de înregistrare, solicitare care trebuie menționată în mod expres în cererea de înregistrare. Ulterior, vor fi semnate acte adiționale la nivelul Oficiilor Județene și Centrelor Județene ale AFIR, mai afirmă agenția.

Solicitarea noii înregistrări în registrul comerțului se face prin completarea unui formular tipizat, după rezervarea denumirii firmei.

De asemenea, există posibilitatea să se solicite îndreptarea erorii materiale referitoare la denumire în cazul în care pentru rezervare s-au  folosit elemente distincte față de denumirea anterioară.
Reducerea numărului claselor de activități CAEN este obligatorie ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr.182/2016 pentru aprobareaOUG a Guvernului 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here