ASF a adoptat procedura care permite încetarea plăţii contribuţiilor la Pilonul II de pensii

0
893

Totodată se poate face şi transferul în sistemul public de pensii, Pilonul I, dacă au cotizat cel puţin 5 ani la fondurile de pensii private obligatorii.

Fondurile deţinute până la data transferului în sistemul public de pensii vor rămâne în contul personal al participantului până la deschiderea dreptului la pensia privată.

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) a adoptat miercuri norma privind modificarea şi completarea Normei nr. 1/2015 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii administrate privat, se arată într-un comunicat al autorităţii.

Norma, care stabileşte procedura de încetare a plăţii contribuţiilor la Pilonul II de pensii, urmează să fie publicată pe site şi transmisă spre publicare Monitorului Oficial.

Astfel, pentru a cere încetarea plăţilor către Pilonul II, contribuabilul trebuie să trimită administratorului său de pensii private o cerere-cadru care conţine:

*datele de identificare a participantului la Pilonul II (nume şi prenume, cod numeric personal, seria şi numărul Cărţii de identitate, data naşterii, etc) ;

*datele de contact (adresa de domiciliu sau reşedinţă, adresă de corespondenţă, număr de telefon).

În cerere se va menţiona şi seria şi numărul actului individual de aderare, denumirea fondului de pensii administrat privat şi numele şi adresa administratorului.

Alte elemente esenţiale cuprinse în cererea-cadru privesc denumirea angajatorului, cu tot cu Codul Unic de identificare, dar şi denumirea casei de pensii la care este înregistrat participantul.   Acestei cereri i se anexează copia actului de identitate valabil la data depunerii cererii şi o declaraţie pe proprie răspundere a participantului la Pilonul II, prin care recunoaşte că a cerut încetarea plăţii contribuţiei individuale la fondul de pensii administrat privat, „în conformitate cu prevederile art. 81 pct. 3 şi 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018”.

La nivel de reglementare secundară, aderarea şi evidenta participanţilor la fondurile de pensii administrate privat este detaliată prin dispoziţiile Normei A.S.F. nr. 1/2015 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii administrate privat, cu modificările şi completările ulterioare.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here