Care sunt cele mai căutate specializări ale Universităţii Spiru Haret?

0
2118

Care sunt cele mai căutate specializări ale Universităţii Spiru Haret?

  • Admiterea continuă până la 30 septembrie la cele 39 programe de Licenţă şi 12 programe de Masterat

Până la data de 30 septembrie 2021, are loc la Universitatea Spiru Haret, cu respectarea restricțiilor instituite de autoritățile compentente, Admiterea pentru studiile de Licență și Masterat pentru anul universitar 2021 – 2022. Viitorii studenţi au posibilitatea de a opta pentru unul dintre cele 39 de programe de Licenţă, iar absolvenţii ciclului I de studii universitare au la dispoziţie 12 de programe de Masterat în vederea specializării în domeniul ales în cele cinci centre universitare – Bucureşti, Constanţa, Braşov, Craiova şi Câmpulung.

Cele mai competitive specializări din cadrul celor 12 facultăți ale instituției, potrivit cifrelor înregistrate în prima sesiune de admitere din luna iulie, sunt programele de Licenţă de Medicină Veterinară, Psihologie, Pedagogia învăţământului Primar şi Preşcolar, Informatică care au atras un număr mare de candidaţi pe locurile disponibile.

Concursul de admitere se organizează pe baza metodologiilor de admitere elaborate de către fiecare facultate în parte. Oferta educaţională este una competitivă şi mereu adaptată cerinţelor de pe piaţa muncii. Ariile de studiu cuprind o paletă largă de specializări precum Ştiinţe Juridice, Informatică, Psihologie, Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, Științe economice şi administrative, Educație fizică şi Sport, Medicină Veterinară, acestea având o vizibilitate crescută în momentul de față în ofertele comunicate de către angajatori. Facultățile au adus la cunoștința candidaților propriile metodologii de admitere, condițiile și documentele necesare pentru înscriere, prin afișare pe pagina proprie de pe site-ul universității (www.spiruharet.ro).

Copiile scanate care trebuie depuse la dosar pentru admiterea la unul din programele de Licenţă sunt diploma de Bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta sau adeverință eliberată de liceu, pentru candidații care au promovat examenul de Bacalaureat în anul curent, certificatul de naștere, certificatul de căsătorie (dacă este cazul), adeverință medicală tip, buletinul/cartea de identitate care să cuprindă codul numeric personal, dovada plății taxei de admitere în valoare de 150 de lei sau dovada încadrării în una dintre categoriile scutite de la plata taxei, fișă chestionar, completată și semnată.

Inserția profesională a absolvenților este un criteriu esențial pentru Universitatea Spiru Haret, de aceea instituția a reconfigurat în permanență planurile de învățământ și programele de studii, astfel încât absolvenții să-și dezvolte competențe și abilități profesionale, valori și aptitudini încă din primul an de facultate. Conform raportului Universității Spiru Haret de anul trecut, 3 din 4 absolvenţi USH sunt angajaţi în domeniul pe care l-au urmat pe perioada studiilor.

Detaliile despre programele de Licenţă din toate centrele universitare, numărul de locuri, formele de învăţământ sub care sunt organizate (învăţământ cu frecvenţă, învăţământ cu frecvenţă redusă, învăţământ la distanţă), oportunităţile de carieră sau informaţii despre taxe le puteţi găsi pe site-ul https://www.admitere.spiruharet.ro/licenta.

Interviu pe baza fişei-chestionar la admiterea la Masterat

Programele de Masterat din cadrul Universității Spiru Haret au drept misiune aprofundarea pregătirii specialistului în domeniul ales, astfel încât să-și formeze abilitățile profesionale și să facă față cu brio provocărilor profesionale, care devin din ce în ce mai complexe.

Pentru programele de studiu de Masterat, înscrierea candidaților se realizează la secretariatele facultăților. Pentru înscriere, candidatul va transmite facultății un e-mail care va conține copiile scanate și semnate pentru conformitate cu originalul ale tuturor documentelor precizate în metodologia de înscriere.

Primul pas la admiterea la studiile universitare de Masterat constă în analiza de către Comisia de admitere a documentelor existente în dosarul de înscriere prezentat de candidat, vizând îndeplinirea condițiilor de legalitate. Cel de-al doilea pas constă în testarea cunoștințelor și capacităților cognitive ale candidatului sau realizarea unui interviu pe baza fişei chestionar. De precizat că facultățile își stabilesc în metodologiile proprii, în funcție de specificul programului de studii și alte modalități de testare, în baza unor tematici și bibliografii comunicate anterior candidaților. Rezulatele admiterii la studiile universitare de Masterat se comunică, prin afișarea pe paginile web ale facultăților de pe site-ul universității, în cel mult 24 de ore de la încheierea acesteia.

Oferta educaţională completă a programelor de Masterat precum şi alte informaţii despre procedura de admitere le găsiţi accesând https://www.admitere.spiruharet.ro/masterat.

Universitatea Spiru Haret funcționează din anul 1991 fiind recunoscută de Ministerul Educației prin acreditarea acordată de Agenţia Română de Asigurare a Calității în Învăţământul Superior și Agenția Europeană de Asigurare a Calității în Învățământul Superior. Instituţia a fost înființată și acreditată prin Legea nr. 443 din 5 iulie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 491/9 iulie 2002, care certifică faptul că Universitatea Spiru Haret, acreditată, este „instituție de învățământ superior, persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, parte a sistemului național de învățământ”.

Despre Universitatea Spiru Haret… în cifre:

  • Peste 330.000 de români au absolvit Universitatea Spiru Haret
  • 3 din 4 absolvenţi USH sunt angajaţi în domeniul pe care l-au urmat pe perioada studiilor
  • 5 centre universitare proprii în București, Brașov, Câmpulung Muscel, Constanța și Craiova
  • 12 facultăţi
  • 39 programe de studii universitare de Licenţă
  • 12 programe de Masterat
  • 45 programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă acreditate sau autorizate să funcţioneze în conformitate cu prevederile legale
  • 402 de cadre didactice ce dețin titluri universitare și doctorate în domeniu.

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here