Actualizarea tehnologică a sistemului informatic de administrare a creanţelor fiscale nu funcţionează

0
1686
anaf

Noul sistem informatic al administrării creanţelor fiscale (SIACF)-conform unor surse apropiate ANAF- nu întruneşte condiţiile ca să fie pus în funcţiune.

Centralizarea datelor existente în aplicaţia SIACF era o precondiţie în cadrul altor proiecte derulate de ANAF, respectiv a proiectului de modernizare a administraţiei fiscale (RAMP) cu Banca Mondială.

ANAF a încheiat, în iulie 2013, pentru o perioadă de 28 de luni, cu asocierea formată din SC Ernst&Young SRL, reprezentant al asocierii, şi BULL SAS (asociat), un acord având ca obiect prestarea de servicii privind actualizarea tehnologică a sistemului informatic de administrare a creanţelor fiscale.

Asocierea a subcontractat 30% din valoarea proiectului către SC Ernst&Young Baltic UAB, reprezentând activităţi de management şi analiză/testare, către Techteam Global reprezentând activităţi de analiză/testare şi implementare şi către AMG.net SA – activităţi de analiză/testare şi implementare.

Valoarea totală finală a acordului cadru a fost atribuită pentru suma de 8.880.000 lei fără TVA.  ANAF susţine că, până la 31 decembrie 2015, asocierea Ernst&Young SRL şi BULL SAS nu a executat obligaţiile asumate, în aşa fel încât ANAF nu a beneficiat de migrarea bazelor de date din vechiul sistem Gotica în noul sistem creat SIACF (sistemul informatic al administrării creanţelor fiscale), scopul acordului cadru.

 ANAF mai spunea la finalul lunii decembrie 2015: “Deşi cuantificarea prejudiciului este dificilă, având în vedere că nu se atinge scopul contractului cadru, am putea solicita restituirea tuturor sumelor, plătite anterior pentru contractul subsecvent 1 şi 2, adică aproximativ 1,65 milioane de euro, fără tva. De asemenea, ANAF nu va recepţiona şi nu va plăti pentru sumele angajate prin contractul subsecvent net nr. 3 în valoare de 354.248 euro”.

ANAF sustine că in ceea ce priveşte derularea contractului semnat în data de 12.07.2013 între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi asocierea formată din SC ERNST&YOUNG SRL (reprezentant al asocierii) şi BULL SAS (asociat), litigiul dintre cele două părţi va fi soluţionat pe căi legale”.

Gelu Diaconu, fostul preşedinte al ANAF, a declarat: “Proiectul de Modernizare a Administraţiei Fiscale (RAMP) iniţiat de ANAF în parteneriat cu Banca Mondială are ca termen de finalizare septembrie 2018. Fără SIACF funcţional, RAMP nu poate fi decât un proiect compromis. Un an şi trei luni de la termenul limită pentru realizarea SIACF nu s-a făcut nimic. S-au bătut pe funcţii, au blocat activitatea ANAF cu anchete de tot râsul în slujba DNA, iar acum constatăm că nu avem nici colectare de venituri, dar, ceea ce este cel mai grav, programul de modernizare este aproape compromis total. Şi să nu uităm: statul român plăteşte zeci de milioane de euro pentru (ne)reuşita RAMP. Aşadar, anul acesta, din blocarea ANAF vom avea rectificare negativă, iar 2018 şi următorii putem vorbim de o cvasi-colapsare a activităţii de administrare a veniturilor statului”.

 SC ERNST&YOUNG SRL îşi exprimă astfel punctul său de vedere: “Din poziţia de consultant, EY nu poate comenta detalii ale contractului şi procesului de execuţie, conform acordului de confidenţialitate semnat cu beneficiarul, client. Fiecare contract pe care îl implementăm are etape clare de execuţie, care sunt verificate şi aprobate de client. De asemenea, fiecare etapă de implementare se bazează pe deciziile asumate de client, inclusiv în ceea ce priveşte timingul, achiziţia de echipamente etc. Plata serviciilor este corelată cu îndeplinirea etapelor, conform planurilor aprobate de client”.

 Obiectivul strategic al proiectului a fost, conform ANAF, actualizarea, din punct de vedere tehnologic, a aplicaţiei informatice şi migrarea tututor datelor din cele 253 de unităţi fiscale din cadrul ANAF. Scopul actualizării aplicaţiei, utilizată în activitatea de administrare şi colectare a creanţelor fiscale (SIACF), era fluidizarea activităţii de administrare din unităţile operative şi oferirea de instrumente facile pentru raportare şi publicare pe internet sau intranet a datelor necesare pentru contribuabili sau angajaţi ai ANAF. Proiectul a demarat în luna septembrie 2013 şi a încetat la 31 decembrie 2015.

ANAF susţine, însă, că aplicaţia informatică SIAC nu a putut fi considerată funcţională, că au fost semnalate erori în perioada de testare a rapoartelor şi interfeţelor pentru pilotul SIAC pentru două judeţe (Braşov şi Vâlcea), care a dus la încetarea acestui centru, urmând să fie reluat când aplicaţia informatică era funcţională.

 ANAF arată: “Opinăm că efortul Asocierii a fost concentrat în această perioadă în scopul remedierii numărului impresionant de incidente provenind din perioada activităţii centrelor pilot, în detrimentul altor activităţi planificate, ceea ce a contribuit în mod decisiv la situaţia prezentă, respectiv aceea de a se furniza lucrări parţiale ale proiectului”.

 La finalul anului 2015, SC Ernst&Young a transmis o adresă către ANAF prin care propunerea încheierea unui act prin care părţile să constate, de comun acord, încetarea contractului cadru din 12 iulie 2013, având ca obiect prestarea de servicii privind actualizarea tehnologică a sistemului informatic de administrare a creanţelor fiscale, la 31 decembrie 2015, cu livrări parţiale şi cu livarea tuturor componentelor proiectului care au putut fi realizate până la acea dată.

ANAF a răspuns că nu va recepţiona şi nu va putea plăti livrările parţiale sau lucrări aflate în curs, aferente contractului subsecvent 3, întrucât acestea nu sunt prevăzute în contract şi nu sunt utilizabile separat de obiectivele şi scopul acordului-cadru.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here