Volumul de facturi generat în domeniul utilităților este imens. Cum procedăm?

0
2701

Soluția de Management al Facturării de Utilități are ca obiectiv prioritar eficientizarea activităților de facturare şi încasare, esențiale pentru business-ul de utilități

Statisicile publice arată că, numai în anul 2015, la nivel global, s-au emis aproximativ 500 miliarde de facturi din care 7 miliarde pe continentul european. Un domeniu în care se facturează intensiv este cel al utilităților.

În România, numeroşi furnizori de servicii din domeniul distribuției de gaz, apă potabilă, apă caldă, energie electrică sau agent termic, privați sau publici, utilizează modulul de Management al Facturării de Utilități din cadrul pachetului integrat SIVECO Applications 2020.

Această soluție flexibilă și matură are capacitatea de gestionare eficientă a unui volum foarte mare de operațiuni. Pentru a da o dimensiune acestui efort, trebuie spus că, în medie, clienții SIVECO din domeniul utilităților emit lunar 50.000 de facturi și generează peste 30.000 de chitanțe (cu posibilitatea de încasare în numerar sau prin card).

“Cu ajutorul aplicației noastre, clienții urmăresc consumul lunar de utilități, realizează evidența abonaților în funcție de utilitățile folosite și de locația de consum, cu detalii de tarifare și măsurare, își fac planificarea intervalelor de citire a contoarelor. E important pentru ei faptul că accesul la arhiva contabilă informatizată privind facturile emise, încasate sau neîncasate, se realizeaza în timp real. Nu în ultimul rând, dispun de o evidență a reclamațiilor şi pot urmări rezolvarea lor, ceea ce conduce la o comunicare mai bună, transparentă cu proprii lor clienți”, declară Ștefăniță Ghiță director dezvoltare SIVECO Applications.

Soluția de Management al Facturării de Utilități are ca obiectiv prioritar eficientizarea activităților de facturare şi încasare, esențiale pentru business-ul de utilități. Cu ajutorul ei, operațiunile financiar-contabile și rapoartele către autoritățile competente sunt automatizate.

În topul beneficiilor pe care utilizarea soluției de Management al Facturării de Utilități le aduce operatorilor din domeniu și clienților lor, menționăm:

  1. Generarea unui cod unic de instalație asociat unei locații de consum care poate fi urmărit cu ușurință. Această funcționalitate asigură accesul la istoricul locației de la prima înregistrare în sistem până la zi și răspunde noilor reglementări ANRE (Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei) apărute după liberalizarea pieței de gaz. Din perspectiva consumatorului final, este important de știut că, codul unic de instalație permite migrarea unor clienți de la un furnizor de gaz la altul.
  2. Efectuarea încasării unitare, într-un singur punct, atât a facturilor de prestări servicii, cât și de mentenanță a rețelei de distribuție, a contoarelor, a instalațiilor, de reparații etc. Încasarea se poate face atât CASH, cât și cu POS-ul. Astfel, este accelerată activitatea de încasări la casierii.
  3. Calcularea automată a consumului tehnologic în funcție de parametrii definiți pe localitate, lună, înălțime, interior, exterior, șigenerarea cu ușurință a rapoartelor ce sunt transmise lunar către ANRE.
  4. Automatizarea exportului și importului facturilor încasate atât de către bănci prin direct debit, cât și de către alți furnizori de astfel de servicii. Funcționalitatea este foarte flexibilă și configurabilă, încasările fiind realizate în formate agreate cu banca și care sunt înregistrate în aplicație atât la nivel financiar, cât și contabil.
  5. Generarea mai multor tipuri de contracte pentru același client, toate informațiile și datele contractuale (atribute faze comune, descrieri, valabilități, debite, tipuri consumatori, metrii patrati locuinta etc) fiind preluate automat. În acest fel, timpul necesar introducerii datelor se micșorează mult, mai ales că e vorba de punct unic de introducere a acestora. Totodată devine posibilă, generare a mai multor contracte din cel inițial (de exemplu din contractul de racord, din cel de furnizare etc).
  6. Repartizarea automată în contabilitate a prețului prestației în două componente – de distribuție și de furnizare, acestea fiind ulterior contate corespunzător acestor două tipuri de servicii. Prin această funcționalitate factura lunară este generată separat pentru furnizare și distribuție, oferind în același timp și transparență clientului final la care ajunge factura cu prețul final.
  7. Citirea indecșilor de consum prin intermediul unei aplicații ce se poate face oricând, din orice locație și de pe orice echipament. Accesul este posibil atât online, cât și offline, datele fiind automat actualizate imediat ce există conexiune la internet. Utilizatorul ajunge ușor la informație, obține rezultatele în forma dorită și ia decizia corectă la momentul potrivit.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here