Trenurile în circulaţie nu sunt comandate de Ministerul Transporturilor, ci introduse din dorinţa operatorilor privaţi, iar Guvernul Grindeanu achită firmelor private milioane de euro compensaţie pentru activitate în afara contractului de servicii publice pentru transportul de călători pe calea ferată.

0
2326
trenuri ministerul transporturilor

Conform legislaţiei europene, singura companie căreia i se poate încheia contract prin atribuire directă este CFR Călători. Orice operator privat care se ocupă de transportul feroviar de călători trebuie să deruleze un contract câştigat în baza unei licitaţii. În realitate, contractele de servicii publice sunt atribuite în mod direct de către Ministerul Transporturilor unor jucători economici, conducând la plata a zeci de milioane de euro, anual, către operatorii economici privaţi, fără o procedură de atribuire competitivă.

Alocarea banilor publici pentru transportul feroviar de călători este din nou la mâna oficialilor Ministerului Transporturilor. Chiar dacă am intrat de aproximativ trei săptămâni în anul 2017, contractele subsecvente de servicii publice pentru transportul de călători pe calea ferată nu sunt încheiate.

Operatorii feroviari – privaţi – de călători activează în afara unui cadru contractual care să asigure compensarea pierderilor. Oficialii MT au explicat că aşteaptă bugetul pentru a aproba actele adiţionale la contractele pentru subvenţia pe calea ferată.

Peste 60 milioane euro, bani de la buget, vor fi atribuţi de noul ministrul al Transporturilor, Răzvan Cuc, operatorilor privaţi din transportul feroviar de călători în acest an. Compania CFR Călători urmează să primească subvenţie în valoare de cel puţin 340 milioane de euro în acest an.

Pe lângă CFR Călători, operatorii privaţi Regiotrans, Interregional Călători, Transferoviar Călători şi SC Softrans încasează subvenţie pentru cursele efectuate pe liniile închiriate.

La începutul anului trecut, oficialii Ministerului Transporturilor au încheiat contractele de servicii publice pentru transportul de călători pe calea ferată perioada 2016 – 2020, iar în luna decembrie, oficialii guvernamentali ar fi trebuit să semneze un act adiţional cu detalierea volumului de activităţi şi nivelul compensaţiei acordată per tren/călător.

La jumătatea acestei luni, Ministerul Transporturilor nu avea semnate aceste contracte subsecvente. Trenurile în circulaţie nu sunt comandate de Ministerul Transporturilor, ci introduse din dorinţa operatorilor privaţi. Luând în considerare faptul că aceste acte adiţionale se vor semna cel mai devreme în luna februarie, rezultă că Guvernul Grindeanu achită firmelor private milioane de euro compensaţie pentru activitate în afara contractului de servicii publice pentru transportul de călători pe calea ferată.

Încredinţare directă nu este permisa de catre legislatia europeana

Conform informaţiilor publicate de Autoritatea Feroviară Română, pe lângă CFR Călători, Regiotrans, Interregional Călători, Transferoviar Călători şi Softrans, specialiştii AFER au autorizat noi companii pentru a transporta călători. Acestea sunt Regio Călători, Inno Bahn, Astra Trans Carpatic. Întrebarea care se pune este dacă Ministerul Transporturilor atribuie şi acestora contracte de servicii publice pentru transportul de călători pe calea ferată şi, dacă da, în baza căror dispoziţii legale.

Ministerul recunoaşte că nu există adiţional pentru subvenţie

Ministrul Transporturilor , Răzvan Cuc , precizeaza (referitor la contractele pentru 2017) : „În condiţiile unui buget anual, numai după aprobarea Legii bugetului de stat pe anul 2017, când se va cunoaşte nivelul compensaţiei ce se acordă în susţinerea transportului feroviar de călători, se vor analiza şi aproba în regim de urgenţă actele adiţionale la contractele de servicii publice încheiate cu operatorii de transport feroviar de călători“.

Ministerul Transporturilor nu deţine studii pe care se bazează atunci când contractează serviciile de transport respective.

„Modificările în ceea ce priveşte numărul de trenuri şi orele de deservire a populaţiei vor ţine cont de necesităţile de transport ale publicului călător, ţinând cont în mod special de necesităţile navetiştilor, (salariaţi, elevi, studenţi etc..), dar şi de lucrările de reabilitare şi modernizare care au loc la infrastructura feroviară“, a mai explicat Cuc.

Referitor la o posibilă semnare a unor contracte cu noiile companii, oficialul MT a mentionat că, până în prezent, la Ministerul Transporturilor doar Astra Trans Carpatic a transmis o solicitare de încheiere a unui contract de servicii publice, „fără ca aceasta să fie însoţită de documente care să ateste calitatea de operator de transport feroviar de călători, de posesor de material rulant omologat conform legislaţiei în vigoare, precum şi dovada încheierii contractului de acces pe infrastructura feroviară română“.

În ved­erea asigurării con­diţiilor nediscriminatorii pentru ope­ratorii prezenţi pe piaţa de transport feroviar, precum şi în condiţiile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului, în anul 2016 au fost încheiate între MT şi operatorii de transport feroviar de călători, contracte de servicii publice pentru perioada 2016 – 2 decembrie 2019, care au fost aprobate prin HG nr. 231/2016“, a mai tinut sa precizeze ministrul Cuc.

Autoritatea de Reformă Feroviară, funcţională în primul trimestru al anului va gestiona contractele de servicii publice cu operatorii de transport feroviari

În perioada următoare,  Autoritatea de Reformă Feroviară – ARF are, printre altele, atribuţii de încheiere şi gestionare a contractelor de servicii publice cu operatorii de transport feroviar de călători, achiziţionarea de material rulant.

De asemenea, obiectul de activitate al ARF vizează şi efectuarea de vizite în teren, realizarea de studii şi analize de detaliu în teren cu privire la implementarea unor măsuri de eficientizare a sectoarelor de cale ferată secundare.

„ARF va fi operaţională în primul trimestru al anului 2017 şi, conform art 6 alin 2 din OUG nr 62/2016, va prelua în termen de 60 de zile contractele de servicii şi actele adiţionale valabile şi se va subroga în drepturile şi obligaţiile Ministerului Transporturilor ce rezultă din acestea. Pe cale de consecinţă, până când nu se va încheia protocolul de predare – primire, ARF nu poate soluţiona niciuna dintre activităţle legate de contractele de servicii publice“, a sustinut  Ministrul Transporturilor

Răzvan Cuc a mai spus că procedurile pentru noile contracte multianuale, post 2020, luând în considerare că legislaţia europeană impune un calendar de peste 2 ani pentru pregătirea procedurilor de atribuire, sunt tot în responsabilitatea Autorităţii de Reformă Feroviară, fără să specifice ce servicii vor fi oferite po­pulaţiei.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here