TREI INSOLVENŢE RĂSUNĂTOARE

0
861

Societatea pharma controlată de foştii soţi Funar, ELMAFARM TRADING SRL din Floreşti, judeţul Cluj, (CUI/CIF: 35351551), în urma cererilor depuse de mai mulţi creditori, a intrat în insolvenţă pe 27 ianuarie 2021. Dosar nr. 430/1285/2020.

Termenul limită de înscriere la masa credală este 10 martie 2021, administratorul judiciar provizoriu SOLVENDI SPRL propunând varianta simplificată pentru trecerea la procedura de faliment. În raportul transmis instanţei, aceasta spune, printre altele că ELMAFARM TRADING SRL nu mai are administrator din luna aprilie, 2020 iar arhiva societăţii constând în mai mulţi paleţi cu acte a fost depozitată în aer liber, fapt ce a dus la distrugerea acesteia, în acest moment nicio persoană neputând asigura predarea documentelor solicitate de administratorul judiciar pentru efectuarea demersurilor în cadrul procedurii.

Cifră de afaceri raportată de S.C. ELMAFARM TRADING SRL, pentru anul 2019, a fost de 40.260.262 lei.

ELMAFARM TRADING SRL – Raport al administratorului judiciar privind propunerea de intrare în procedura simplificată

Pe 24 februarie 2021 este programat următorul termen de judecată în acest dosar.

Mai jos, soluţia instanţei…

Tip soluţie: Legea 85/2006 privind insolvenţa
Soluţia pe scurt: Ia act de renunţarea la judecată formulată de creditoarea PHARMA S.A., cu privire la soluţionarea cererii de deschidere a procedurii insolvenţei debitoarei ELMAFARM TRADING S.R.L. Respinge ca neîntemeiată excepţia lipsei calităţii de reprezentant a av. Horaţiu Critan pentru debitoarea ELMAFARM TRADING S.R.L, excepţie invocată de creditoarea ELMAFARM S.R.L. Admite cererile de deschidere a procedurii insolvenţei formulate de creditoarele MEDIPLUS EXIM S.R.L. ALLIANCE HEALTHCARE ROMÂNIA S.R.L., FARMEXIM S.A., TRUST CONSTRUCŢII ŞI INSTALAŢII S.R.L., TOTAL ÎNVEŞT S.R.L., IMEDICA S.A. şi ELMAFARM S.R.L., în contradictoriu cu debitoarea ELMAFARM TRADING S.R.L., şi, în consecinţă: Dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitoarei ELMAFARM TRADING S.R.L.. Numeşte administrator judiciar provizoriu pe S.P. SOLVENDI S.P.R.L. care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din Legea nr. 85/2014. Fixează onorariu lunar provizoriu în favoarea administratorului judiciar în cuantum de 1.000 lei exclusiv TVA şi onorariu de succes de 5% din sumele atrase în procedură, exclusiv TVA. Stabileşte în sarcina administratorului judiciar provizoriu obligaţia de a depune la dosar în termen de 40 de zile de la deschiderea procedurii un raport asupra cauzelor şi împrejurărilor ce au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitoarei, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă conform art. 64 lit. a din Legea nr. 85/2014. Stabileşte în sarcina administratorului judiciar obligaţia de a depune la dosar un raport asupra cauzelor şi împrejurărilor ce au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitoarei, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă conform prev. Art.92 din Legea nr.85/2014. Dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără ordinul judecătorului sindic sau al administratorului judiciar provizoriu sub sancţiunea prevăzută de art. 86 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, obligaţia de notificare revenind administratorului judiciar provizoriu. Stabileşte în sarcina debitoarei obligaţia de a pune la dispoziţia administratorului judiciar provizoriu şi a creditorului deţinând cel puţin 20% din valoarea totală a creanţelor cuprinse în tabelul definitiv de creanţe toate informaţiile şi documentele apreciate ca necesare cu privire la activitatea şi averea sa, precum şi lista cuprinzând plăţile efectuate în ultimele 6 luni anterioare deschiderii procedurii şi transferurile patrimoniale făcute în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii, sub sancţiunea ridicării dreptului de administrare. Dispune desemnarea administratorului special. Dispune în sarcina administratorului judiciar provizoriu obligaţia de a efectua inventarierea bunurilor debitoarei, în termen de 60 de zile de la deschiderea procedurii, conform art. 101 din Legea nr. 85/2014. Dispune în sarcina administratorului judiciar provizoriu obligaţia de a efectua notificările prevăzute de art. 99-100 din Legea nr. 85/2014. Stabileşte termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei în vederea întocmirii tabelului preliminar al creanţelor la data de 10 martie 2021, termenul de verificare, întocmire, afişare şi comunicare a tabelului preliminar al creanţelor, la data de 31 martie 2021, termenul pentru depunerea contestaţiilor faţă de tabelul de creanţe, cu privire la creanţele şi drepturile trecute sau, după caz, netrecute de administratorul judiciar în tabelul preliminar de creanţe, de 7 zile de la publicarea tabelului preliminar de creanţe în BPI şi termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii şi pentru definitivarea tabelului creanţelor la 21 aprilie 2021. Dispune desfăşurarea primei şedinţe a adunării creditorilor la sediul administratorului judiciar provizoriu S.P. „SOLVENDI” S.P.R.L., în Cluj-Napoca, str. Pitetti, nr. 18, etaj II, jud. Cluj, la data de 2 aprilie 2021, ora 12:00. Dispune în sarcina administratorului judiciar provizoriu obligaţia de a depune lunar un raport cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitoarei, onorariul încasat, cu precizarea modalităţii de calcul al acestuia precum şi, dacă este cazul, stadiul efectuării inventarierii, un extras al acestuia urmând a fi publicat de către administratorul judiciar provizoriu în BPI şi de a se prezenta la fiecare termen în procedură. Dispune în sarcina administratorului judiciar provizoriu obligaţia de a examina situaţia economică a debitorului şi a documentelor depuse potrivit prevederilor art. 67 sau 74 din Legea nr. 85/2014, după caz, şi de a întocmi un raport prin care să propună fie intrarea în procedura simplificată, fie continuarea perioadei de observaţie în cadrul procedurii generale, pe care îl va depune în termen de maximum 20 de zile de la data desemnării sale, cu obligaţia de a notifica propunerea de intrare în faliment prin procedura simplificată creditorilor care au depus cerere introductivă şi debitorului, prin administratorul special, depunând la instanţă, odată cu cererea, dovada îndeplinirii procedurii de notificare şi fixează termen pentru dezbaterea acestui raport pentru data de 24 februarie 2021, ora 11, sala 102. Executorie. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare care se va depune la Tribunalul Specializat Cluj. Pronunţată în şedinţa publică, azi 27 ianuarie 2021.
Document: Hotărâre 155/2021 27.01.2021

COMPANIEI ROMPREST SERVICE SA, (CUI/CIF: 13788556) i-a fost cerută insolvenţa de către GREEN FACTORY DESIGN SRL Bucureşti (CUI/CIF: 24455344), companie cu o cifră de afaceri în anul 2019 de 1,53 milioane lei, realizată cu numai 4 angajaţi.

Dosarul nr.4810/3/2021, rezultat în urma acestei cereri are termen de judecată programat pentru data de 12 martie, 2021, la Tribunalul Bucureşti.

Este posibil să asistăm la răsturnarea „carului cel mare” de către „buturuga mică”, dacă luăm în considerare cifrele raportate de COMPANIA ROMPREST SERVICE SA pentru anul 2019, respectiv, un număr mediu de 2.599 angajaţi, o cifră de afaceri de 241.114.637 lei, un profit net de 23.739.790 lei, datorii de 67.610.684 lei şi active circulante de 100.748.377 lei, din care 9.057.378 lei în casă şi conturi la bănci.

Conform site-ului anaf.ro, COMPANIA ROMPREST SERVICE SA înregistra la 31 decembrie 2020 obligaţii restante la bugetele de stat în valoare totală de 61.885.802 lei, sumă care nu include accesorii.

Agenţia de publicitate PROXIMITY SRL Bucureşti (CUI/CIF: 14525515), înfiinţată în anul 2002, şi-a cerut insolvenţa fapt pentru care a fost întocmit Dosarului nr.4761/3/2021, care are termen de judecată, mâine, 24 februarie, 2021.

Agenţia de publicitate PROXIMITY SRL din bucureşti a raportat pentru anul 2019, o cifră de afaceri de 3.988.303 lei, datorii în valoare de 6.054.905 lei, active imobilizate de 4.530 lei) şi active circulante de 1.307.374 lei, din care creanţe de 1.197.245 lei. Agenţia a raportat un număr de 14 angajaţi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here