Telemunca va fi reglementată. Amenzi usturătoare pentru cei care nu respectă prevederile

0
1618

Telemunca, prin care un salariat va putea lucra de la distanţă pentru angajator folosind internetul, în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă, va fi reglementată de Guvern. Proiectul redactat de Ministerul Muncii a fost pus în dezbatere publică, pentru 10 zile.

În prezent, Codul Muncii reglementează munca la domiciliu, fiind un contract destinat celor care lucrează de acasă. Telemunca, însă, presupune că munca se va desfăşura în afara oricărui loc de muncă organizat de angajator.

Teleworkingul va fi atât un mijloc pentru companii de a-şi moderniza organizarea muncii, precum şi un mijloc pentru salariaţi de a-şi reconcilia munca şi viaţa socială.

Proiectul va oferi avantaje, atât pentru salariat, cât şi pentru angajator. Mai precis, pentru salariat, avantajele constau în eliminarea costurilor de bani şi de timp cu deplasarea de la şi până la sediul angajatorului, precum şi libertatea alegerii locului de muncă şi valorificarea timpului de lucru, în vederea îmbunătăţirii echilibrului între viaţa profesională şi cea personală. În ceea ce îl priveşte pe angajator, se vor reduce costurile administrative în vederea închirierii spaţiilor, cheltuielile cu utilităţile, consumul de carburant, precum şi parcul auto. Totodată, vor creşte şansele persoanelor cu dizabilităţi pe piaţa muncii.

Obligaţiile salariatului

Salariatul angajat prin contract de teleworking trebuie să folosească internetul pentru a-şi realiza sarcinile de serviciu. El trebuie să-şi desfăşoare activitatea în regim de teleworking cel puţin o zi pe lună. De asemenea, el trebuie să îşi exprime acordul cu această formă de organizare a muncii, prin semnarea contractului. Totodată, tele-salariaţii îşi vor organiza programul de lucru de comun acord cu angajatorul, în conformitate cu prevederile contractului. Mai mult, ei nu au voie să efectueze ore suplimentare.

Tele-salariatul mai trebuie să informeze angajatorul cu privire la echipamentele de muncă utilizate şi la condiţiile existente la locurile desfăşurării activităţii de tele-muncă şi să îi permită acestuia accesul, în măsura în care este posibil, în vederea stabilirii şi realizării măsurilor de securitate şi sănătate în muncă.

Pentru aplicarea şi verificarea condiţiilor de muncă, reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative, reprezentanţii salariaţilor şi autorităţile competente au acces la locurile de desfăşurare a activităţii, în condiţiile stipulate în contract, iar dacă acesta este la domiciliu se va face numai după notificarea în avans a tele-salariatului şi sub rezerva consimţământului lui.

Activitatea de tele-muncă nu va putea fi desfăşurată, însă, în cazul în care angajatul se află în perioada de probă.

Angajatorul are obligaţia să asigure securitatea şi sănătatea în muncă la locurile de desfăşurare a activităţii de tele-muncă. Totodată, el trebuie să asigure, să instaleze, să verifice şi să întreţină echipamentele de muncă sigure necesare prestării muncii, cu excepţia cazului în care părţile convin altfel. Mai mult, el trebuie să ia măsuri pentru ca tele-salariatul să nu fie izolat de restul angajaţilor şi să îi asigure posibilitatea de a se întâlni cu colegii în mod regulat. Angajatorul mai este obligat să asigure transportul la şi de la locul desfăşurării activităţii de tele-muncă a materialelor pe care tele-salariatul le utilizează în activitatea sa.

Amenzile pentru neregulile aplicări prevederilor legii privind telemunca vor fi usturătoare, putând ajunge până la 10.000 de lei.

Astfel, vor fi sancţionate:

– nerespectarea prevederilor referitoare la obligaţia de încheiere a contractului individual de muncă cu normă întreagă, cu amendă de 10.000 lei pentru fiecare persoană.

– nerespectarea prevederilor referitoare la interdicţia efectuării de ore suplimentare, cu amendă de la 3.000 la 5.000 lei.

 – încheierea contractului individual de muncă fără stipularea clauzelor, cu amendă de la 2.000 la 5.000 lei.

–  nerespectarea prevederilor referitoare la obligaţia angajatorului de a asigura securitatea şi sănătatea în muncă la locurile de desfăşurare a activităţii de tele-muncă în funcţie de particularităţile specifice ale acestor locuri şi de cele convenite în cadrul contractului individual de muncă, cu amendă de la 1.000 la 2.000 lei.

 – nerespectarea prevederilor referitoare la obligaţia angajatorului de a asigura mijloacele aferente tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor şi/sau echipamentele de muncă sigure necesare prestării muncii, cu excepţia cazului în care părţile convin altfel, cu amendă de la 1.000 la 2.000 lei.

 – nerespectarea prevederilor referitoare la obligaţia angajatorului de a instala, verifica şi întreţine echipamentul de muncă necesar, cu excepţia cazului în care părţile convin altfel, cu amendă de la 1.000 la 2.000 lei;

 – nerespectarea prevederilor referitoare la obligaţia angajatorului de a asigura condiţii pentru ca tele-salariatul să primească o instruire suficientă şi adecvată în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în special sub formă de informaţii şi instrucţiuni de lucru, specifice locului de desfăşurare a activităţii de tele-muncă şi utilizării echipamentelor cu ecran de vizualizare: la angajare, la schimbarea locului de desfăşurare a activităţii de tele-muncă, la introducerea unui nou echipament de muncă, la introducerea oricărei noi proceduri de lucru, cu amendă de la 1.000 la 2.000 lei.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here