Suma medie acumulată în cont de fiecare participant la sistemul de pensii private obligatorii era la sfârşitul anului trecut de 4.730 de lei, iar în cazul angajaţilor care au avut contribuţii virate în fiecare lună de la lansarea Pilonului II aceasta este mai mare cu 50%

0
1528
pensie privata obligatorie

Rata medie de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii private pentru ultimele 24 de luni se ridica la 3,7% la sfârşitul lui 2016

Aproape 6,8 milioane de români erau înscrişi la sfârşitul anului trecut în sistemul pensiilor private obligatorii (Pilonul II), însă pentru 133.310 dintre ei nu s-a virat nicio contribuţie începând cu luna mai 2008, când s-a lansat acest sistem, potrivit datelor Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF). Valoarea activelor nete acumulate de cele şapte fonduri de pensii administrate privat se ridica la sfârşitul lunii decembrie la 31,465 miliarde de lei (7 miliarde de euro), în creştere cu 27,5% faţă de nivelul de la sfârşitul lui 2015. Activele reprezintă sumele acumulate din contribuţii şi din câştigurile din administrarea acestora.

Astfel, fiecare participant la Pilonul II, care a avut cel puţin o contribuţie lunară virată de la lansarea sistemului, a acumulat în cont o sumă medie de 4.730 de lei (1.520 de euro), în creştere de la 3.860 de lei la finalul lui 2015.

În cazul participanţilor care au intrat în sistem încă de la lansare şi au avut contribuţii neîntrerupte, suma medie acumulată este însă mai mare cu până la 50%. Aşadar, suma acumulată în contul de pensie privată de fiecare participant în parte depinde foarte mult atât de valoarea contribuţiei, dar şi de frecvenţa ei.

Contribuţia medie a participanţilor la Pilonul II a fost în luna decembrie de 128,45 lei. Numai că din cei 6,65 milioane de români care contribuie la sistemul de pensii private obligatorii, 2,78 milioane de participanţi nu au avut contribuţii virate în luna decembrie.

Cei şapte administratori, companii de pensii (14 administratori la momentul lansării Pilonului II), gestionează contribuţiile virate în fonduri, investind banii în diverse active astfel încât să genereze un randament cât mai mare, asumându-şi un anumit grad de risc.

 Doar fondul de pensii „Aripi“, administrat de compania Generali, are un grad de risc ridicat, celelalte şase fonduri având un grad de risc mediu, ceea ce înseamnă că sumele sunt investite în active cu grad moderat de risc. La sfârşitul anului trecut, aproape 65% din active erau investite de fonduri în titluri de stat, considerate foarte sigure, 7,17 în depozite bancare (de la 4,71% în luna precedentă), la fel de sigure, iar 18,73% în acţiuni – active mai riscante, dar care pot aduce randamente mai mari decât primele două. Restul activelor până la 100% erau investite în obligaţiuni municipale, în obligaţiuni ale organismelor străine neguvernamentale, în titluri de participare şi în fonduri de mărfuri şi metale preţioase. Rata medie de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii private pentru ultimele 24 de luni se ridica la sfârşitul anului trecut la 3,73%, în scădere de la 6,15% la finele lui 2015.

Pilonul II este denumirea dată sistemului de pensii administrate privat, cu contribuţii definite, obligatorii pentru persoanele de până în 35 de ani şi opţionale pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 35 şi 45 de ani. Contribuţia la un fond de pensii private nu presupune obligaţii financiare suplimentare pentru participanţi, ci este o parte din contribuţia individuală datorată la sistemul public de pensii. În prezent, cota transferată este de 5,1%, acelaşi nivel ca în 2016. Salariaţii cu vârsta de până la 35 de ani care nu îşi aleg un fond de pensii administrat privat vor fi repartizaţi automat şi aleatoriu către un astfel de fond. Autoritatea de Supraveghere Financiară a lansat în luna august o aplicaţie prin intermediul căreia participanţii în cadrul fondurilor de pensii administrate privat pot afla, în termen de maximum 10 zile, denumirea fondului la care sunt alocaţi.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here