Suma încasată de Fisc, în urma blocării conturilor bancare, din ultimii doi ani, a fost 7,2 miliarde de lei

0
830

Veniturile Fiscului au crescut anul trecut cu aproape 3,5 miliarde de lei în urma popririlor puse pe conturile bancare, cu 8,9% mai puţin decât în 2017, când valoarea popririi conturilor s-a ridicat la aproape 3,8 miliarde de lei.

Potrivit Raportului de performanţă al ANAF pe anul 2018, totalul încasărilor Fiscului din popriri pe conturi bancare, popriri pe veniturile terţilor, sechestrarea bunurilor mobile şi indisponibilizarea bunurilor imobile, precum şi încasările din plăţi după comunicarea somaţiei au însumat 10,617 miliarde de lei, cu aproape 3 miliarde de lei mai puţin decât în 2017, când suma colectată a fost de 14,364 miliarde de lei.

În ceea ce priveşte verificarea persoanelor fizice cu averi mari, raportul arată că în 2018 au fost desfăşurate activităţi specifice de control fiscal (verificări ale situaţiei fiscale personale şi inspecţii fiscale parţiale) cu privire la impozitul pe venit aferent unui număr de 410 persoane fizice.

De asemenea, au fost finalizate 184 de acţiuni de verificare a situaţiei fiscale personale şi inspecţii fiscale parţiale, pentru 118 cazuri fiind emise decizii de impunere, iar pentru 66 de cazuri fiind emise decizii de încetare a verificării.

Prin cele 118 decizii de impunere, au fost constatate venituri suplimentare în sumă de 336,3 mil. lei, pentru care au fost stabilite creanţe fiscale în sumă de 87,1 mil. lei.

În urma acţiunilor de control, în 26 de cazuri au fost sesizate organele de urmarire penală, valoarea totală a prejudiciilor aduse bugetului de stat fiind în sumă de 39,1 mil. lei .

Anul trecut, Fiscul a primit pentru punerea în executare un număr de 3.965 titluri executorii privind recuperarea creanţelor bugetare provenite din săvârşirea de infracţiuni reprezentând prejudicii, echivalentul în lei al bunurilor şi sumelor confiscate, amenzi, inclusiv cheltuieli judiciare stabilite prin hotărâri judecătoreşti definitive pronunţate în materie penală, cu 39,7% mai multe faţă de anul 2017.

Potrivit raportului, „principalele rezultatele notabile” (termenul aparţine oficialilor ANAF) au fost:

  • coordonarea valorificării unui ansamblu de bunuri mobile şi imobile, ca urmare a acestei acţiuni, încasându-se suma de 11 mil. lei, inclusiv TVA;
  • instituirea unui număr de 1.081 măsuri asigurătorii din dispoziţia organului de urmărire penală şi/sau a instanţelor judecătoreşti, constând în popriri asigurătorii asupra disponibilităţilor băneşti şi asupra sumelor datorate debitorilor de către terţi, precum şi sechestre asigurătorii asupra bunurilor mobile şi imobile, cu 171% mai multe faţă de anul 2017;
  • sechestrarea unui număr de 911 bunuri mobile cu 80,4% mai multe faţă de anul 2017 şi a unui număr de 1.187 bunuri imobile cu 139% mai multe faţă de anul 2017;
  • organizarea unui număr de 1.015 licitaţii, pentru un număr de 629 bunuri sechestrate din care 274 bunuri mobile şi 355 bunuri imobile, fiind adjudecate 237 bunuri mobile şi imobile, precum şi valorificarea unui număr de 11 bunuri prin alte modalităţi prevăzute de lege (înţelegerea părţilor, în regim de consignaţie, vânzare directă etc.).

În ceea ce priveşte activitatea de valorificare a bunurilor confiscate în materie penală, în cursul anului 2018, au fost înregistrate un număr de 1.271 de hotărâri/sentinţe/decizii definitive, cu 61,5% mai multe faţă de anul 2017, iar principalele rezultatele notabile sunt:

  • coordonarea şi monitorizarea valorificării unei cantităţi de 8.820 g. bijuterii şi 33 pietre preţioase confiscate prin două hotărâri judecătoreşti definitive pronunţate în materie penală, ca urmare a acestei acţiuni, încasându-se suma totală de 0,9 mil. lei;
  • valorificarea unui număr de 22 de bunuri imobile, la suma totală de 4,3 mil. lei, încasările obţinute fiind de două ori mai mari faţă de anul 2017;
  • valorificarea unui număr de 176 de vehicule, la sumă totală de 1,1 mil. lei;

Gradul de valorificare al bunurilor mobile, rezultat din activitatea de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, s-a realizat în proporţie de 101,1%.

„Gradul de valorificare a bunurilor imobile, rezultat din activitatea de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului s-a realizat în proporţie de 105,2%”, susţine ANAF în raport.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here