Sistemului de asistenţă socială i-au fost alocate în anul 2017 13,4 miliarde de lei

0
3110

Fondurile publice pentru susţinerea sistemului de beneficii de asistenţă socială s-au ridicat la 13,4 miliarde de lei în 2017, reprezentând 1,57% din Produsul Intern Brut al României, potrivit unui comunicat al Curţii de Conturi, remis Agerpres.

Această sumă a fost acordată prin bugetul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale (MMJS).

Curtea de Conturi a publicat “Acordarea unor beneficii de asistenţă socială pentru prevenirea şi combaterea sărăciei, susţinerea copilului şi a familiei în anul 2017”.

Misiunile de audit al performanţei s-au realizat în perioada ianuarie – septembrie 2018 şi au vizat o serie de obiective referitoare la modul de fundamentare şi acordare a celor patru categorii de beneficii de asistenţă socială (alocaţia de stat pentru copii, indemnizaţia pentru creşterea copilului şi stimulentul de inserţie, ajutorul social privind asigurarea venitului minim garantat şi alocaţia pentru susţinerea familiei), finanţate de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, prin Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS).

Potrivit rapoartelor întocmite, în anul 2017, fondurile publice pentru susţinerea sistemului de beneficii de asistenţă socială au însumat 13,446 miliarde de lei, reprezentând 1,57% din PIB-ul României. Dintre acestea, beneficiile de asistenţă socială care au făcut obiectul misiunilor de audit, reprezentând peste 70% din bugetul alocat, au însumat 9,667 miliarde de lei, respectiv 1,13% din PIB.

Numărul mediu lunar de beneficiari s-a diminuat de la 4.587.976, în 2011, la 4.361.258, în 2017, înregistrând astfel o scădere de circa 5%, pondere care confirmă că, anul trecut, la nivelul MMJS, au fost implementate o serie de măsuri care au contribuit la îmbunătăţirea sistemului de asistenţă socială, precum şi la utilizarea eficientă a resurselor bugetare primite cu această destinaţie.

“Curtea de Conturi a României apreciază că eforturile depuse de entităţile verificate au condus la scăderea de peste două ori a sumelor plătite necuvenit identificate în urma acţiunilor de audit, de la 33.051 mii lei în anul 2012 ajungând, în anul 2018, la 13.963 mii lei”, se precizează în comunicat.

Totodată, entităţile auditate au manifestat un grad ridicat de receptivitate şi preocupare, sumele recuperate de la beneficiari înregistrând o creştere de la 68%, în anul 2015, la 76%, în 2016, ajungând la 77%, în 2017.

Acţiunile de audit au fost iniţiate şi s-au desfăşurat în temeiul prevederilor cuprinse în Acordul de împrumut încheiat între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind proiectul de modernizare a sistemului de asistenţă socială în România.

Potrivit Acordului, “în perioada de implementare a Proiectului, Împrumutatul, prin Curtea de Conturi, va realiza auditul anual al programelor de asistenţă socială incluse în PCE (Programul de Cheltuieli Eligibile) şi va transmite Băncii rapoartele de audit în termen de cel mult 12 luni după sfârşitul anului calendaristic auditat, începând cu auditul anului 2011”.

“În concluzie, sinteza rapoartelor de audit privind ‘Acordarea unor beneficii de asistenţă socială pentru prevenirea şi combaterea sărăciei, susţinerea copilului şi a familiei în anul 2017’ arată că sistemul de asistenţă socială este funcţional şi s-a îmbunătăţit an de an pe perioada derulării Acordului de împrumut. Totodată, potrivit Sintezei, recomandările formulate de Curtea de Conturi a României au contribuit semnificativ la creşterea calităţii activităţii desfăşurată de entităţile verificate, cu impact direct asupra bugetului de stat, prin virarea integrală atât a sumelor recuperate, cât şi a celor prescrise”, au mai arătat reprezentanţii Curţii de Conturi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here