S-a lansat Curtea de de Arbitraj Comercial Bucureşti de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB), unde companiile îşi pot rezolva litigiile fără a apela la instanţă

0
883
Contabilitate

Companiile pot merge la Curtea de de Arbitraj Comercial Bucureşti, pentru a evita soluţionarea în instanţă a litigiilor comerciale.

Principalele subiecte abordate în cadrul conferinţei au vizat: rolul şi misiunea Curţii, avantajele de care beneficiază companiile care apelează la CACB, modalităţile prin care antreprenorii pot apela la serviciile oferite de arbitrii Curţii, detalii cu privire la procedura arbitrală.

În deschiderea evenimentului, preşedintele CCIB, prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, a declarat:

„Curtea de Arbitraj Comercial Bucureşti este rezultatul eforturilor Camerei bucureştene de a oferi comunităţii de afaceri o alternativă viabilă la rezolvarea în instanţă a litigiilor comerciale. Suntem convinşi că pregătirea juridică, practică şi reputaţia de care se bucură fiecare membru din echipa de arbitri ce formează această Curte constituie cea mai bună garanţie pentru calitatea prestaţiilor oferite firmelor din România, în arbitraje interne şi internaţionale.”

„Consider ca lansarea acestei Curţi este dovada capacităţii CCIB de a identifica nevoile mediului de afaceri şi de a veni în întâmpinarea acestora, oferindu-le instrumentele cele mai avantajoase pentru a-şi dezvolta şi securiza activitatea. Camera bucureşteană, care sărbătoreşte în acest an 150 de ani de existenţă neîntreruptă, a fost şi continuă să fie cel mai bun avocat al oamenilor de afaceri”, a continuat preşedintele Camerei bucureştene.

„Dacă vă uitaţi la statisticile europene privind procesele comerciale, veţi constata că cele mai multe se soluţionează la instanţele de judecată, dar litigiile cu elemente de extraneitate se rezolvă prin arbitraj. Este o tendinţă care nu se regăseşte în ţara noastră, dar pe care sperăm să o schimbăm. Avem practicieni foarte buni, durata de soluţionare a litigiului este mai redusă decât în instanţă, iar datorită convenţiilor internaţionale, sentinţa arbitrală se execută mai uşor decât hotărârea judecătorească dată într-un proces cu elemente de extraneitate”, a subliniat prof. univ. dr. Victor Babiuc.

În opinia prof. univ. dr. Augustin Fuerea, „crearea Curţii de Arbitraj Comercial de pe lângă CCIB se înscrie într-o logică firească a unei evoluţii a societăţii româneşti, în context european şi internaţional, a unei evoluţii a raporturilor de drept comercial şi pe cale de consecinţă şi a litigiilor comerciale”.

„Arbitrajul este etapa următoare, evolutivă a justiţiei, cea care serveşte destinatarul. Celeritatea, predictibilitatea şi confidenţialitatea sunt trei avantaje majore ale arbitrajului. Aveţi încredere în arbitraj pentru că merită! Nu-mi imaginez o justiţie a viitorului fără arbitraj, mai ales că problemele apărute sunt din ce în ce mai specializate (tehnologia informaţiei, construcţii etc.), a punctat dr. Octavian Popescu, vicepreşedinte al CACB.

Curtea de Arbitraj Comercial Bucureşti este o instituţie permanentă de arbitraj, fără personalitate juridică, independentă în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, organizată şi funcţionând în conformitate cu Legea camerelor de comerţ din România nr. 335/2007, cu modificările şi completările ulterioare, cu Statutul Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti, validat de Adunarea Generală Extraordinară a Reprezentanţilor Camerei din 21.04.2016, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare.

Echipa de arbitri a CACB soluţionează litigii comerciale în toate sectoarele economice: de la infrastructură, construcţii, finanţare de proiecte, contracte comerciale, distribuţie sau leasing de echipamente, până la servicii bancare şi pieţe de capital, asigurări, achiziţii publice, energie, petrol şi gaze naturale.

Poate fi arbitru orice persoană, cetăţean român sau străin, care are capacitatea deplină de exerciţiu a drepturilor sale, studii juridice superioare si experienţă semnificativă în relaţiile civile si comerciale, interne si internaţionale si o bună reputaţie profesională si civică. Curtea este condusă de un colegiu alcătuit din preşedinte, doi vicepreşedinţi şi doi membri. Colegiul Curţii este desemnat de Colegiul de Conducere al Camerei, pe funcţii, la propunerea preşedintelui Curţii, dintre arbitrii înscrişi în Lista de arbitri. Mandatul este de patru ani şi poate fi reînnoit. La data lansării, Curtea de Arbitraj Comercial Bucureşti numără un număr de 21 de arbitri.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here