România ar putea fi sancţionată cu 1,85 de milioane de euro şi penalităţi de până la 134.000 de euro/zi, din cauza întârzierilor la transpunerea în totalitate a Directivei UE privind spaţiul feroviar unic european, potrivit unui document publicat pe site-ul Ministerului Transporturilor   

0
1044

Ministerul Transporturilor a publicat un proiect de lege pentru modificarea Legii nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european.

Modificarea este necesară pentru că prin legea 202/2016 România nu ar fi transpus în totalitate prevederile Directive UE din 2012 privind instituirea spațiului feroviar unic european. Din aceasta cauză, Comisia Europeană a trimis in luna decembrie o scrisoare prin care atenţiona România că are la dispoziție două luni pentru a se conforma legislației UE.

“Deoarece România a răspuns scrisorii Comisiei Europene de punere în întârziere la data de 5 aprilie 2018, prin adresa nr. K2/967/05.04.2018, asumându-şi modificarea Legii nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic European, în cazul în care Curtea de Justiţie a Uniunii Europene va decide împotriva României, CJUE poate aplica sancțiuni pecuniare (plata unei sume forfetare şi/sau a unor penalităţi cu titlu cominatoriu, conform prevederilor art. 260 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene)”, se explică în nota de fundamentare a proiectului.

Aceeaşi sursă arată că pentru România suma minimă forfetară stabilită în conformitate cu Comunicarea Comisiei Europene (2015), nr. C257 din 6 august 2015 privind punerea în aplicare a art. 260 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene este de 1.855.000 euro şi penalităţi cuprinse între 2.250 euro şi 134.000 euro/zi de întârziere, având în vedere că dezvoltarea căilor ferate comunitare reprezintă unul dintre domeniile-ţintă care trebuie reglementate, iar ca o consecinţă imediată a neadoptării măsurilor stabilite prin prezentul act normativ este afectată dezvoltarea unui mediu concurenţial echitabil pe piaţa serviciilor de transport feroviar.

Mai mult, în cazul în care va fi întârziată reglementarea completă a deficienţelor din domeniul integrării sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic European şi clarificarea aspectelor legislative sesizate de către Comisia Europeană în actul normativ, România riscă şi acţiuni în justiţie din partea operatorilor economici afectaţi financiar de această întârziere.

Comisia Europeană consideră că România nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 11 alineatele (2), (3) și (6), al articolului 19, al articolului 23 alineatul (1), al articolului 25 alineatul (3), al articolului 27 coroborat cu punctele 2 și 6 din anexa IV, al articolului 30 alineatele (6) și (2), al articolului 55 alineatul (3) și al articolului 56 alineatul (1) din Directiva 2012/34/UE.

„Urmare a declanșării infringementului, autoritățile române și-au asumat că vor modifica, acolo unde este cazul, Legea 202/2016 și vor transpune în legislația națională Directiva (UE) 2370/2016 prin același act normativ”, se mai arată în nota de fundamentare a noului proiect de lege.

Directiva 2012/34/UE privind spațiul feroviar unic european urmărește să consolideze rolul organismelor de reglementare naționale în domeniul feroviar, în special în ceea ce privește competența acestora în cazul instalațiilor feroviare, cum ar fi terminalele și stațiile. Ea impune statelor membre să își bazeze relațiile cu administratorii de infrastructură pe contracte multianuale care stabilesc obligații reciproce în ceea ce privește structura de plată și calitatea serviciilor de infrastructură care trebuie furnizate întreprinderilor feroviare. De asemenea, această directivă cuprinde cerințe privind transparența financiară, astfel încât întreprinderile feroviare și administratorii de infrastructură să păstreze și să publice conturi separate și să controleze fluxurile financiare.

Statele membre au avut obligația de a asigura intrarea în vigoare a măsurilor necesare pentru a se conforma directivei până la 16 iunie 2015. Întrucât Grecia, Luxemburg și România nu au făcut acest lucru, Comisia a adresat acestor state membre o scrisoare de punere în întârziere în iulie 2015, urmată de un aviz motivat în februarie 2016. Dat fiind că măsurile naționale de transpunere nu au fost încă adoptate, Comisia a decis să trimită aceste state membre în fata Curții de Justiție a Uniunii Europene.

În iulie 2016, înainte ca în România să fie aprobată legea 202/2016, Comisia Europeană anunţa că va solicita Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (UE) să impună României, dar şi Greciei şi Luxemburgului, plata unei penalităţi zilnice pentru netranspunerea în legislaţia naţională a directivei privind instituirea spaţiului feroviar unic european, pentru ţara noastră fiind propusă o penalitate de circa 29.000 euro pe zi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here