Rectificarea bugetară propusă de Teodorovici analizată și dezaprobată de Consiliul Fiscal

0
843

În concluziile primei opinii emise de noua componență a Consiliului Fiscal, instituție condusă de prof. Daniel Dăianu, se arată :

Există riscuri semnificative de depășire a țintei de deficit asumate și chiar a nivelului de referință de 3% din PIB pentru deficitul bugetar. În absența adoptării unor măsuri compensatorii suplimentare credibile, intervalul probabil în care se va plasa deficitul bugetar la finalul anului 2019 potrivit metodologiei naționale este cuprins între 3,4% – 3,7% din PIB.”

Potrivit Opiniei, Consiliul Fiscal apreciază că o premisă esențială a îndeplinirii mandatului său o reprezintă instituirea unor proceduri de lucru cu MFP referitoare la stabilirea calendarului de transmitere a documentelor supuse opiniei CF, care să asigure atât un interval de timp suficient la dispoziția instituției pentru analiza acestora, cât și un interval de răspuns din partea MFP. Până acum, documentele erau transmise Consiliului Fiscal cu doar câteva ore înainte de adoptare, făcând imposibilă o analiză serioasă și mai ales, eventualele corecții necesare. 

Luând în considerare experiențele altor state membre ale Uniunii Europene în această privință (Irlanda, Portugalia, Italia, Grecia, Bulgaria, Letonia, Estonia ș.a.), aceste proceduri ar putea fi formalizate sub forma unui acord tip memorandum de înțelegere, care ar conduce la potențarea rolului CF și, implicit, la ameliorarea procesului de elaborare și derulare a politicilor fiscal-bugetare în România, respectiv la optimizarea procesului decizional. În plus, complexitatea documentelor care însoțesc legile bugetare anuale impun de cele mai multe ori solicitarea de către CF de informații și explicații suplimentare în baza art. 54 din LRFB, acesta fiind un alt argument de natură să pledeze pentru asigurarea unui interval de timp adecvat pentru analiză.

Consiliul Fiscal recomandă o creștere a transparenței în procesul de comunicare a construcțiilor bugetare prin publicarea și adoptarea ca reper a bugetului general consolidat, și nu doar a unor părți din acesta.

Cele 7 obiecții ale Consiliului Fiscal:

*Prognoza cadrului macroeconomic aferent primei rectificări bugetare se bazează pe un avans plauzibil al PIB nominal care rezultă dintr-o creștere economică reală mai redusă și un deflator probabil mai ridicat. De asemenea, ipotezele referitoare la piața muncii sunt optimiste, îndeosebi în privința ritmului de creștere a numărului de angajați.

*Încă din construcția inițială, bugetul general consolidat prevedea o abatere de amploare de la regula privind soldul structural și mai mult, exista riscul depășirii chiar și a pragului de 3% din PIB – dată fiind și apropierea țintei inițiale de acest plafon.

*Consiliul Fiscal apreciază că un eventual impact bugetar pozitiv atât al măsurilor de creștere a eficienței colectării, cât și al amnistiei fiscale nu poate fi luat în considerare ex ante în proiecția veniturilor bugetare având în vedere principiul prudenței, statuat de LRFB.

*Consiliul Fiscal are rezerve însemnate față de nivelul propus al veniturilor bugetare – mai ales în cazul celor din TVA și contribuții de asigurări sociale – identificând un minus de venituri cumulat situat între 5,8-6,8 mld. lei.

*În ceea ce privește cheltuielile bugetare, Consiliul Fiscal are rezerve față de nivelurile propuse pentru cheltuielile de asistență socială și cele cu achizițiile de bunuri și servicii, identificând o sub-bugetare a acestora cu 3,5-4,5 mld. lei. O absorbție mai redusă a fondurilor europene, nedezirabilă din perspectiva dezvoltării economice, ar putea diminua deficitul bugetar cu 2,5-3,5 mld. lei.

*Politica fiscal-bugetară comportă riscuri importante generate pe plan intern de încordarea severă a construcției bugetare. Aceasta este determinată de nivelul foarte scăzut al veniturilor fiscale și de gradul înalt de rigiditate al cheltuielilor, de angajamente excesiv de ambițioase în raport cu resursele disponibile. Intervine și contextul extern, ilustrat de încetinirea activității economice precum și efectele războiului comercial/valutar între state mari. Sunt de remarcat în acest context deficitele gemene relativ ridicate și singulare în regiune care particularizează economia românească.

*Consiliul Fiscal apreciază că sunt necesare măsuri serioase de consolidare bugetară, considerând atât nivelul actual al deficitului cât și perspectiva pe termen mediu, prin creșterea veniturilor și/sau raționalizarea și eficientizarea cheltuielilor. O majorare substanțială a veniturilor bugetare pare o condiție sine-qua-non în acest proces de consolidare.

Toate detaliile pe:

https://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-23304645-cele-7-motive-pentru-care-consiliul-fiscal-pamant-rectificarea-bugetara-propusa-teodorovici.htm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here