Rechizitoriul oficial Black Cube sau cum actioneaza niste fosti ofiteri ai SRI in apararea propriilor interese

0
3205

În fapt, din actele, verificările şi probele administrate în cauză, a rezultat
următoarea activitate infracţională:

Inculpatul D.D. , fost ofiţer superior (locotenent – colonel), în cadrul Servicului
Român de Informaţii (șef grupare sectoare informativ – operative în Direcția Generală
de Prevenire și Combatere Terorism din cadrul Serviciului Român de Informații), în
prezent în rezervă, a fost trimis în judecată de D.N.A., la data de 23.01.2015, în
dosarul penal cu nr. 37/P/2014, pentru fapte de trafic de influenţă, spălare de bani,
folosire în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii,
în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri, ori alte foloase
necuvenite, fals în înscrisuri sub semnătură privată, în forma participaţiei improprii şi
uz de fals.

Faptele respective au avut la bază, denunţurile formulate de numiţii ***
(administrator al S.C. *** S.A. şi S.C. *** S.R.L.) şi *** (asociat şi administrator al S.C.
*** S.R.L. şi referent în cadrul S.C. *** S.A.) şi cercetările penale legate în principal de
faptul că, în perioada octombrie 2012 – octombrie 2013, numitul D.D. , ar fi primit de la
denunţătorul *** , prin intemediul numitului *** (auditor financiar şi cenzor al S.C. ***
S.A.), suma totală de 2.030.353, 32lei, echivalent a 462.567, 61 euro, pentru a-şi folosi
influenţa, prin prisma funcţiei deţinute, asupra unor funcţionari publici, factori de decizie
în cadrul Ministerului Finanţelor, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Garda
Financiară, promiţând totodată, determinarea acestora să îndeplinească sau să nu
îndeplinească un act ce intră în îndatoririle de serviciu sau un act contrar acestor
îndatoriri, respectiv, rambursarea la timp a sumelor solicitate cu titlu de TVA de la
bugetul de stat, de firmele denunţătorului sau stoparea unor controale fiscale.

Astfel cum s-a reţinut în rechizitoriul D.N.A., inculpatul D.D. , în virtutea funcţiei
de conducere deţinute în structura informativ-operativă a S.R.I., (la data de
15.02.2013, fiind trecut în rezervă, ca urmare a înaintării ierarhice a raportului de
demisie), avea ca principale sarcini specifice în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu şi
următoarele:

– coordonarea şi evaluarea activităţii informativ –operative în cadrul proiectelor de
securitate date în competenţa sectoarelor informativ – operative din subordinea sa,
inclusiv la nivelul structurilor teritoriale de profil;
– coordonarea activităţii de cooperare cu structuri interne ale serviciului, cu
celelalte instituţii ale statului cu atribuţii în materie de securitate naţională şi organe ale
administraţiei publice potrivit competenţelor de coordonare.
Acesta participase, prin raportare la funcţia deţinută, la analiza efectuată la
nivelul Direcţiei Generale de Securitate Economică a S.R.I., ce a avut ca obiect
problematica conturării unui grup infracţional organizat, constituit pentru obţinerea unor
profituri ilicite semnificative, prin operaţionalizarea unui amplu mecanism evazionist din
care făcea parte şi denunţătorul *** , precum şi implicarea acestuia alături de alţi
membrii ai grupării, în derularea unor acte de corupţie.
Pentru aceste fapte, inculpatul D.D. a fost condamnat definitiv la data de
18.06.2020, de Curtea de Apel Bucureşti, la pedeapsa rezultantă de 3 ani şi 10 luni
închisoare cu executare în regim de detenţie, în prezent inculpatul sustrăgându-se de
la executarea acestei pedepse.

Plecând de la această sesizare şi cercetare penală, şi considerându-se atât
nedreptăţit profesional cât şi investigat abuziv, inculpatul D.D. şi-a propus denigrarea
unor persoane pe care le aprecia responsabile pentru „distrugerea” carierei, prin
arestarea sa de către D.N.A., printre care şi fostul procuror şef al D.N.A, la aceea dată,
*** .
Pornind de la funcţia, pregătirea specializată şi expertiza dobândită de-a lungul
timpului în cadrul Serviciului Român de Informaţii (domeniul informativ – operativ al
Direcţiei de Terorism), inculpatul stăpânea astfel cunoştinţe vaste atât sub aspectul
tehnicilor de manipulare, cât şi în ceea ce priveşte caracteristicile şi modalităţile de
acţiune ale grupurilor de criminalitate organizată şi mai ales metodologia de investigare
şi documentare a unor astfel de grupări, majoritatea lor caracterizându-se printr-o
specializare riguroasă a activităţilor infracţionale şi conspirativitate a acţiunilor ilicite, în
scopul atingerii obiectivului propus şi totodată îngreunării identificării şi tragerii la
răspundere penală.

După trimiterea sa în judecată de către D.N.A. şi în timpul judecării sale în primă
instanţă de către Tribunalul Bucureşti, la începutul anului 2016, inculpatul D.D. a decis
că o campanie denigratoare la adresa *** ar putea avea un efect optim inclusiv în ceea
ce priveşte situaţia dosarului său.

Întrucât în primul trimestru al anului 2016 se discuta posibilitatea reînvestirii de
către preşedintele României a procurorului şef al D.N.A. pentru un nou mandat,
inculpatul D.D. a apreciat ca oportun momentul pentru declanșarea campaniei dorite,
a cărei reuşită ar fi avut dublu rezultat: împiedicarea reînvestirii şi denigrarea persoanei
respective urmată, implicit, de cea a instituţiei pe care o conduce, punând astfel sub
semnul întrebării legalitatea demersurilor în dosarele investigate de D.N.A..
Conştient fiind de amploarea şi implicit de impactul pe care ar trebui să îl aibă o
astfel de campanie denigratoare, inculpatul D.D. a acceptat ideea cooptării altor
persoane interesate de organizarea unei astfel de campanii, persoane care să-i sprijine
demersurile atât din punct de vedere financiar cât şi din punctul de vedere al modalităţii
efective de valorificare optimă a eventualului rezultat negativ al campaniei în mass –
media naţională.

Astfel, inculpatul D.D. a acţionat atât în interes personal (având în vedere
trimiterea în judecată în dosarul instrumentat de către D.N.A. şi totodată urmărind
reintegrarea sa în structurile de informaţii române, profitând astfel de schimbările
inerente care se pot produce la nivel instituţional prin denigrarea şi înlăturarea şefei
D.N.A. de la conducerea direcţiei), cât şi pe fondul unui interes de grup, având în toată
această operaţiune de compromitere un rol de iniţiator dar şi de intermediar şi interfaţă
a voinţei infracţionale din partea altor persoane.

Aceste persoane din spatele operaţiunii puteau proveni din medii direct
interesate de strategia inculpatului D.D. (sferă din care pot face parte oameni de
afaceri cercetaţi penal de către D.N.A., oameni din zona politicului sau din alte zone de
putere), persoane care în cunoştinţă de cauză, au girat, susţinut (atât moral cât şi
financiar) şi determinat demersurile infracţionale ale inculpatului D.D. , în ansamblul lor.
Angrenarea unor persoane cu potenţă financiară şi interese comune în
denigrarea conducerii D.N.A. era absolut necesară pentru a justifica declanşarea şi
susţinerea unei astfel de campanii ce se vroia încă de la început a fi viabilă şi a oferi
rezultatul denigrator/compromiţător scontat (obiectiv care nu putea fi realizat aşadar
fără obţinerea unor date sensibile, confidenţiale, ascunse de ochii publicului, date care
nu îţi puteau parveni în mod obişnuit prin metode, căutări şi investigaţii legitime).
Inculpatul era totodată conştient că astfel de date cu potenţial compromiţător, în
posesia cărora nu puteai intra decât prin acţiuni ilicite şi conspirate, puteau a fi obţinute
doar în urma implicării unor persoane cu experienţă şi capacităţi logistico-tehnice în
domeniu investigativ, resurse necesare şi determinante pentru atingerea obiectivului.
Profitând astfel de relaţiile create în funcţia avută în cadrul Serviciului Român de
Informaţii, prin intermediul numitului *** – cetăţean israelian, fost acţionar majoritar la
S.C. *** S.A., condamnat definitiv la 6 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor de
înșelăciune și evaziune fiscală într-un dosar instrumentat tot de către D.N.A. –
inculpatul D.D. a intrat în legătură cu inculpatul D.Z. , reprezentant al unei companii de
investigaţii israeliene, cu numele de marcă „BlackCube”, căruia i-a împărtăşit strategia
sa şi scopul urmărit.

Sub aspectul „partenerilor” aleşi de către inculpatul D.D. pentru realizarea
scopului infracţional, este de menţionat că *** cu sediul în Tel Aviv, Israel și *** cu
sediul în Londra, Marea Britanie sunt două companii ce funcționează sub unica
denumire de „BlackCube”.

Potrivit surselor deschise (pagina web dedicata www.blackcube.com), obiectul
de activitate al firmei include şi culegerea şi analiza de informaţii (activităţi specifice de
detectivi), servicii realizate de persoane cu experiență în activitățile de culegere de
informații, provenite din unități israeliene de elita în domeniu (intelligence).
Aceste atuuri au determinat aprecierea serviciului și în afara ţărilor în care are
puncte de lucru, atrăgând desfășurarea de activități (denumite intern „proiecte”) inclusiv
în Romania.

Deşi în mod public, activitatea companiei este aparent legală, oferind servicii de
consultanţă şi sprijin în colectare date şi documentare la solicitarea clienţilor, în unele
cazuri mai sensibile, anumite activităţi concurente şi aflate la limita ilicitului penal sunt
de natură să mascheze în realitate modalităţile şi metodele efective folosite în mod cert
în afara legii, apelându-se în acest sens la activităţi infracţionale destinate obţinerii de
date confidenţiale despre anumite persoane, respectiv: fapte de criminalitate
informatică – atacuri de tip phishing, metode de social engineering, precum şi alte
forme de intruziune în viaţa privată a persoanelor verificate, tocmai în scopul obţinerii
de date şi informaţii sensibile şi valorificabile ulterior în înteresul clientului, client care
intră în posesia acestora după plata comisionului final de succes, care, de altfel, are un
cuantum considerabil, chiar depăşind suma iniţială contractată şi aferentă proiectului
(în speţa de faţă, comisionul de succes ridicându-se la suma de 335 de mii de lire
sterline).

Continuarea in fisierul de mai jos

469262591-Extras-Rechizitoriu-Dosar-Black-Cube

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here