Proiectul privind garantarea pachetelor turistice, pus în dezbatere de Ministerul Turismului , prevede reduceri de preţuri şi despăgubiri pentru turişti

0
1482

Ministerul Turismului şi Ministerul Economiei au pus în dezbatere publică proiectul de Ordonanţă de urgenţă privind garantarea pachetelor de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie asociate, care stabileşte cadrul legal referitor la contractele dintre turişti şi companii, în scopul garantării integrale a pachetelor turistice cumpărate de turişti.

Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT) susţine că, pe lângă faptul că proiectul a fost lansat în dezbatere târziu, când deja trebuia să fie aprobat, el nu conţine nici toate amendamentele propuse.

„Ministerul Turismului a lansat în dezbatere publică proiectul pentru garantarea pachetelor turistice (după 1 iulie, când ar fi trebuit să fie deja aprobat) şi nu conţine toate amendamentele propuse de ANAT. În multe cazuri există viziuni diferite între autorităţi şi ANAT”, transmite Asociaţia.

Astfel, turiştii ar putea avea dreptul la reducerea preţului, încetarea contractului privind pachetul de servicii de călătorie şi/sau despăgubiri pentru daunele suferite. Amenzile în cazul firmelor pornesc de la 4.000 lei şi pot ajunge la 50.000 lei, dacă una dintre contravenţii se săvârşeşte repetat în decursul unui an calendaristic.

Proiectul de act normativ este aşteptat de câţiva ani, mai ales că autorităţile şi patronatele au anunţat în repetate rânduri că vor să protejeze turiştii în cazul insolvenţei agenţiei de turism.

Documentul stabileşte că turiştilor le vor fi asigurate pachetele cumpărate, deci dacă aceştia au achiziţionat cel puţin două tipuri diferite de servicii de călătorie destinate aceleiaşi călătorii sau vacanţe, de exemplu cazare şi transport ori cazare şi masă.

”Prin proiectul legislativ se doreşte transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor Directivei (UE) 2015/2302, cu aplicare de la 1 iulie 2018, respectiv crearea cadrului legal cu privire la contractelele ce au ca obiect pachetele de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie asociate, încheiate între călători şi comercianţi în scopul asigurării unui nivel ridicat de protecţie a consumatorilor şi a bunei funcţionări a pieţei”, arată nota de fundamentare a proiectului de act normativ.

Călătorii vor beneficia de protecţia împotriva insolvenţei agenţiei de turism organizatoare, indiferent de locul lor de reşedinţă, de locul de plecare sau de locul în care se efectuează vânzarea pachetului şi indiferent de statul membru în care este situată entitatea responsabilă pentru protecţia în caz de insolvenţă.

 ”Agenţia de turism trebuie să ofere garanţii privind rambursarea tuturor sumelor achitate de către sau în numele călătorilor şi, în măsura în care pachetul include transportul călătorilor, privind repatrierea acestora în cazul insolvenţei agenţiei de turism”, se menţionează în document.

Agenţiile de turism din România ”oferă garanţii privind rambursarea tuturor plăţilor efectuate de către sau pe seama călătorilor, în măsura în care serviciile relevante nu sunt furnizate ca urmare a insolvenţei agenţiei de turism organizatoare. Aceste garantii sunt reprezentate de scrisori de garanţie bancară, poliţe de asigurare, fond de garantare a pachetelor de călătorie sau alte instrumente de garantare legal constituite, care pot funcţiona distinct sau asociat. În cazul în care în contractul privind pachetul de servicii de călătorie este inclus transportul de pasageri, agenţia de turism organizatoare asigură şi garanţii pentru repatrierea călătorilor. Se poate oferi continuarea pachetului”.

În plus, pentru serviciile de călătorie care nu au fost efectuate, rambursările se acordă fără întârzieri nejustificate, după solicitarea turistului.

Turistul are dreptul să primească despăgubiri  din partea agenţiei de turism organizatoare pentru orice daune pe care le suferă ca urmare a unei neconformităţi. ”Despăgubirea se acordă fără întârzieri nejustificate”, arată documentul.

Călătorii au posibilitatea să înceteze contractul privind pachetul de servicii de călătorie în orice moment înainte de începerea executării pachetului, în schimbul plăţii unui comision de încetare adecvat şi justificabil.

De asemenea, călătorii au dreptul să înceteze contractul privind pachetul de servicii de călătorie fără plata unui comision de încetare, în cazul în care circumstanţe inevitabile şi extraordinare afectează în mod semnificativ executarea pachetului.

 ”În cazuri specifice, agenţia de turism organizatoare are, de asemenea, dreptul de a înceta contractul privind pachetul de servicii de călătorie cu rambursarea tuturor plăţilor achitate în legătură cu pachetul”, arată documentul.

Mai mult, turistul are dreptul să primească soluţii la problemele cu care se confruntă, iar atunci când o parte semnificativă a serviciilor de călătorie incluse în contractul privind pachetul de servicii de călătorie nu poate fi furnizată, călătorului i se propun servicii alternative corespunzătoare.   În cazul în care agenţia de turism nu remediază problema apărută într-un termen rezonabil stabilit de către călător, călătorul o poată face el însuşi şi solicită rambursarea cheltuielilor necesare.

În cazul în care călătorul întâmpină dificultăţi în timpul călătoriei sau al vacanţei, agenţia de turism are obligaţia de a acorda asistenţă corespunzătoare fără întârzieri nejustificate. Asistenţa respectivă trebuie să constea în principal în furnizarea, dacă este cazul, de informaţii cu privire la aspecte precum serviciile de sănătate, autorităţile locale şi asistenţa consulară, precum şi asistenţă practică, de exemplu pentru comunicarea la distanţă şi oferirea unor servicii de călătorie alternative.

Proiectul de act normativ a fost elaborat având în vedere ”stabilirea unor cerinţe mai restrictive în cazul insolvenţei comercianţilor, precum şi a unui sistem de recunoaştere reciprocă a protecţiei în caz de insolvenţă şi cooperare administrativă între statele membre ale Uniunii Europene”.

Amenzile în cazul firmelor pornesc de la 4.000 lei şi pot ajunge la 50.000 lei, dacă una dintre contravenţii se săvârşeşte repetat în decursul unui an calendaristic.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here