Proiect: Drepturile de hrană, costul telefoanelor, abonamentelor şi cartelelor, neimpozabile, iar veniturile din dividende scutite de plată

0
1551
Proiect: Drepturile de hrană, costul telefoanelor, abonamentelor şi cartelelor, neimpozabile, iar veniturile din dividende scutite de plată

Veniturile obţinute de angajaţi din drepturile de hrană, costul telefoanelor, abonamentelor telefonice, cartelelor şi convorbirilor efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu ar putea fi considerate venituri neimpozabile, în timp ce veniturile din dividende urmează să fie scutite de la plata impozitului pe venit, conform proiectului Codului Economic, aflat în curs de elaborare.

Proiectul precizează însă că neimpozitarea drepturile de hrană acordate de angajatori angajaţilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare, este încă în discuţii.

De asemenea, nu sunt impozabile, în înţelesul impozitului pe venit, ajutoarele pentru dispozitive medicale acordate de angajator pentru salariaţii proprii sau alte persoane, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă, hrana acordată de angajatori angajaţilor, în cazul în care potrivit legislaţiei în materie este interzisă introducerea alimentelor în incinta unităţii, cazarea şi contravaloarea chiriei pentru locuinţele puse la dispoziţia persoanelor cu rol de reprezentare a intereselor publice, a angajaţilor consulari şi diplomatici care lucrează în afara ţării, în conformitate cu legislaţia în vigoare, contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protecţie şi de lucru, a alimentaţiei de protecţie, a medicamentelor şi materialelor igienico-sanitare, a altor drepturi privind sănătatea şi securitatea în muncă, precum şi a uniformelor obligatorii şi a drepturilor de echipament, ce se acordă potrivit legislaţiei în vigoare şi sumele sau avantajele primite de persoane fizice din activităţi dependente desfăşurate într-un stat străin, indiferent de tratamentul fiscal din statul respectiv, inclusiv din activităţi dependente desfăşurate la bordul navelor în apele internaţionale.

În categoria veniturilor neimpozabile se înscriu şi avantajele sub forma dreptului la stock options plan, la momentul acordării şi la momentul exercitării acestora şi cheltuielile de transport şi cazare primite de salariaţi pe perioada delegării/detaşării în ţară sau străinătate.

De asemenea, acesta prevede că nu sunt venituri impozabile veniturile realizate din deţinerea şi transferul instrumentelor financiare care atestă datoria publică a statului, precum şi a unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv din operaţiunile de tip repo şi reverse/repo cu aceste instrumente, indiferent de piaţa/locul de tranzacţionare unde are loc operaţiunea.

Nu generează venituri impozabile nici conversia certificatelor de depozit în acţiuni suport/drepturi de alocare suport şi a acţiunilor/drepturilor de alocare în certificate de depozit în conformitate cu prevederile legislaţiei în materie privind acţiunile suport pentru certificatele de depozit; acordarea valorilor mobiliare sub forma drepturilor de preferinţă în conformitate cu prevederile legislaţiei în materie, inclusiv subscrierea; distribuirea de titluri de participare noi, sau majorarea valorii nominale a titlurilor de participare existente, înregistrate ca urmare a încorporării rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele juridice la care se deţin titluri de valoare, efectuată de o persoană juridică unui participant la persoana juridică, drept consecinţă a deţinerii unor titluri de participare la acea persoană juridică; distribuirea în bani sau în natură, efectuată ca urmare a restituirii cotei-părţi din aporturi, cu ocazia reducerii capitalului social, potrivit legii.

Guvernul lucrează, încă de la începutul anului, la realizarea Codului Economic, care include Codul Fiscal, aşa cum este prevăzut în Programul de Guvernare, iar impozitul pe venit este un capitol din Codul Fiscal, precizează Ministerul Finanţelor Publice într-un comunicat remis miercuri.

”În acest scop, unul dintre grupurile de lucru organizate de Ministerul Finanţelor Publice analizează conceptul referitor la administrarea impozitului pe venit, prin globalizare anuală pentru fiecare gospodărie din România. Conceptul este evaluat de către o paletă largă de specialişti, atât din partea MFP, cât şi din partea Uniunii Naţionale a Notarilor Publici, a Camerei Consultanţilor Fiscali, a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi şi a Coaliţiei pentru Dezvoltarea României. După finalizarea analizelor şi a simulărilor necesare, proiectul Codului Economic, în care vor fi integrate toate propunerile avizate, va fi supus dezbaterii publice şi înaintat Parlamentului României”, se menţionează în comunicat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here