Prin impunerea regimului de plata si eliminarea plafonului de 5 salarii medii, industria de IT in pericol?

0
1727
Încărcat laPrin impunerea regimului de plata si eliminarea plafonului de 5 salarii medii, industria de IT in pericol?
Young Man Sitting At Desk Working On Computer And Laptop At Home

Decizia guvernului Grindeanu de a schimba brusc, fără o consultare prea­la­­bilă, re­gimul de plată al con­tribuţiilor pentru pensii şi sănătate prin eli­mi­narea pla­fo­nului de 5 salarii medii pen­tru care sunt datorate aceste taxe are un impact ne­gativ asupra industriei de IT.

În această industrie, care a avut cea mai mare rată de creştere din 2008 încoace şi a susţinut toată economia,  salariile reprezintă cel mai mare cost.

Decizia luată peste noapte pune în pericol expan­siunea în anii următori a unui sector care a crescut exploziv în ultimii ani, au declarat repre­zentanţii Asociaţiei Pa­tronale a In­dustriei de Software şi Servicii (ANIS), care grupează cei mai mari jucă­­tori din domeniu, printre care se numără Bitdefender, Adobe, Ac­cen­ture, Microsoft, Oracle sau Total­soft.

Companiile de IT, unde chiar şi de­butanţii primesc salarii de 800 de euro, plătesc unele dintre cele mai mari sa­­larii din economie, fiind astfel afec­tate puternic de schimbarea Codului fiscal.

“Referitor la recenta măsura a gu­vernului de modificare a Codului fis­cal şi eliminarea plafonului de 5 salarii medii pe economie pentru plata con­tribuţiilor CAS şi CASS şi aplicabi­li­tatea sa în termen foarte scurt, ANIS este de părere că aceasta nu contribuie la un mediu stabil în care companiile să îşi desfăşoare activitatea, în condiţiile în care costurile cu capi­talul uman re­pre­zintă cea mai mare parte a cos­tu­rilor companiilor din indus­tria noastră.

O astfel de măsură, fără a fi anunţată în prea­labil, afectează ne­gativ per­for­manţa şi competi­ti­vi­tatea secto­rului şi poate crea incer­titudine, fapt ce poate afecta gradul de încredere în sectorul ro­manesc de tehnologie şi înaltă per­for­manţă. Cu o rată de creştere record, ci­fra de afaceri a sectorului aproape că s-a dublat faţă de 2012, de la 1,87 mi­liarde de euro la 3,61 miliarde de euro în 2016, depăşind astfel 6% din PIB, con­form estimărilor ANIS. De ase­menea, productivitatea anga­jaţilor a cres­cut cu 35% în aceeaşi pe­rioadă, de la aproape 29.000 euro în 2012 la 39.400 euro, conform estimării pentru 2016″, conform reprezen­tanţilor ANIS.

Sectorul hi-tech din Romania se află în competiţie directă pe piaţa glo­bală şi are nevoie de măsuri de sprijin şi predictibilitate pentru a-şi con­tinua ex­pansiunea, adaugă repre­zentanţii ANIS. “Obiectivul prin­cipal al ANIS este să susţină creşterea in­dustriei şi a po­tenţialului de dez­vol­tare pe termen lung, vizand atin­ge­rea a 10% din PIB în următorii 3 ani, prin creşterea valorii adăugate în ansamblu şi a produc­ti­vi­tăţii angajaţilor. Abor­darea strategică a acestei creşteri presupune stabilitate economică şi predictibilitatea mediului de afaceri, precum şi politici active de încurajare a investiţiilor în domeniu.”

Primele măsuri luate de executivul PSD şi prevederile din programul de guvernare – care sunt foarte clare în ceea ce priveşte măririle de pensii şi de salarii din sectorul bugetar, dar „vagi“  în ce priveşte îndeplinirea altor promisiuni ridică un „mare semn de întrebare“ privind intenţia noii administraţii de a susţine mediul economic, afirmă Florin Talpeş, unul dintre cei mai cunoscuţi antreprenori români din industria de IT.

„Marea întrebare este dacă PSD va sprijini cu adevărat mediul economic sau nu. Am citit şi recitit programul de guvernare al PSD şi am remarcat că majoritatea măsurilor care sunt foarte precis descrise nu se referă la susţinerea directă a mediului economic. Guvernul ar trebui să se focalizeze imediat pe măsuri de stimulare a economiei. Dacă dai cu o mână şi iei imediat cu cealaltă, o creştere economică de 5,5%, care e ambiţioasă, e greu de închipuit că se va şi întâmpla.“

Decizia guvernului Grin­deanu de a schimba brusc, fără o consultare prealabilă, regimul de plată a contribuţiilor pentru pensii şi sănătate prin eliminarea plafonului de 5 salarii medii pentru care sunt datorate aceste taxe va determina o creştere cu 5 până la 10% a costurilor salariale pentru companiile de IT care au angajaţi care au un nivel al veni­tu­rilor ridicat, a declarat pentru ZF Florin Talpeş, unul dintre cei mai cunoscuţi antreprenori români din in­dustria de IT, care conduce Bitde­fen­der, compania locală de tehnologie cu cea mai mare expansiune la nivel internaţional.

„Încă nu avem date foarte precise despre impactul deciziei de a elimina pla­fonul de  salarii la plata CAS şi CASS, estimările noastre sunt totuşi că industria de IT are o parte a leului din cei 36.000 de oameni care intră în «jocul» acesta. Vor fi reacţii diferite, unele companii – şi aici mă refer în pri­mul rând la multinaţionale – probabil că vor scădea salariile nete, alte companii vor prefera să procedeze altfel, să amortizeze integral costul, adică să nu se simtă la angajat pentru că ne aflăm într-o competiţie crâncenă pentru resurse. Din estimările noastre poate să fie un cost suplimentar pe masa salarială de la 5 până spre 10% – mă refer la cei care intră în segmentul acesta. Este un impact  clar pentru industria de IT, încă nu ne dăm seama cum va fi absorbit“, a spus şeful Bitdefender.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here