Prima Casă 2019: Care sunt condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească solicitanţii pentru a cumpăra sau construi o locuinţă

0
1001

Românii pot cumpăra sau construi locuinţe, prin programul “Prima casă”, statul garantând în proporţie de 40% sau 50% creditul pe care-l face cumpărătorul la finanţator. Totuşi, pentru a obţine creditul prin acest program, solicitantul trebuie să îndeplinească mai multe condiţii.

Pentru a putea primi un credit prin acest program, beneficiarul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

*la data solicitării creditului garantat, declară pe propria răspundere fie că nu deţine în proprietate exclusivă sau împreună cu soţul ori soţia nicio locuinţă, indiferent de modul şi de momentul în care a fost dobândită, fie că deţine în proprietate exclusivă sau împreună cu soţul ori soţia cel mult o locuinţă, dobândită prin orice alt mod decât prin Program, în suprafaţă utilă mai mică de 50 m²;

*achiziţionează sau construieşte o singură locuinţă, printr-un credit acordat şi garantat în condiţiile Programului;

*are calitatea de împrumutat în raport cu finanţatorul.

OUG nr. 60/2009 prevede că pentru locuinţele noi, statul poate garanta maximum 50% din valoarea finanţării, exceptând dobânzile, comisioanele şi spezele bancare. Pentru celelalte locuinţe, statul va garanta cel mult 40% din valoarea finanţării (exceptând dobânzile, comisioanele şi spezele bancare).

După cum stabileşte HG nr. 717/2009, beneficiarii care achiziţionează în cadrul programului o locuinţă finalizată trebuie să îndeplinească anumite criterii de eligibilitate. Astfel, aceştia trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

*la data solicitării creditului garantat, declară pe propria răspundere fie că nu deţin în proprietate exclusivă sau împreună cu soţul ori soţia nicio locuinţă, indiferent de modul şi de momentul în care a fost dobândită, fie că deţin în proprietate exclusivă sau împreună cu soţul ori soţia cel mult o locuinţă, dobândită prin orice alt mod decât prin Program, în suprafaţă utilă mai mică de 50 m2;

*locuinţa care se achiziţionează în cadrul programului se încadrează în una dintre clasele A, B sau C de eficienţă energetică;

*îndeplinesc condiţiile specifice prevăzute în cadrul normelor interne de creditare ale finanţatorilor (băncile);

*dispun de un avans de cel puţin 5% din preţul de achiziţie a locuinţei, care acoperă diferenţa dintre preţul de achiziţie a locuinţei rezultat din antecontractul de vânzare-cumpărare şi finanţarea garantată;

*prezintă finanţatorilor documentele specifice procesului de licitaţie, în locul antecontractului de vânzare-cumpărare. Criteriul este aplicabil în cazul achiziţionării de locuinţe în cadrul procedurilor de executare silită;

*se obligă să constituie un depozit colateral pentru garantarea dobânzii, în valoare egală cu trei rate de dobândă;

*se obligă să nu înstrăineze locuinţa achiziţionată în primii 5 ani de la data dobândirii;

*se obligă să asigure locuinţa achiziţionată din finanţarea garantată împotriva tuturor riscurilor.

Acelaşi act normativ stipulează şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească cei ce aleg să-şi construiască singuri o casă. Aşadar, după cum stabilesc normele, solicitanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

*la data solicitării creditului garantat, declară pe propria răspundere fie că nu deţin în proprietate exclusivă sau împreună cu soţul ori soţia nicio locuinţă, indiferent de modul şi de momentul în care a fost dobândită, fie că deţin în proprietate exclusivă sau împreună cu soţul ori soţia cel mult o locuinţă, dobândită prin orice alt mod decât prin Program, în suprafaţă utilă mai mică

*au în proprietate terenul pe care se construieşte locuinţa, inclusiv în cazul celor construite prin ANL, înscris în cartea funciară în condiţiile legii, liber de orice sarcini, şi se obligă să garanteze cu acesta, precum şi cu locuinţa construită din finanţarea garantată în condiţiile programului;

*prezintă finanţatorului proiectul tehnic şi detaliile de execuţie a locuinţei, întocmite conform legii;

*deţin o autorizaţie de construire a locuinţei în cadrul programului valabilă, precum şi avizele şi acordurile necesare conform legii;

*prezintă finanţatorului un contract de antrepriză încheiat cu o societate de construcţii, în calitate de antreprenor general al imobilului, în baza căruia solicită acordarea finanţării garantate, precum şi estimările costurilor necesare pentru edificarea locuinţei, conform devizului estimativ al lucrărilor, anexă la contract;

*prevăd în contractul de antrepriză obligaţia antreprenorului general de a finaliza construcţia locuinţei în termen de cel mult 18 luni de la data efectuării primei trageri din finanţarea garantată;

* prezintă finanţatorului certificatul de atestare fiscală eliberat la cererea constructorului, care atestă împrejurarea că acesta nu înregistrează restanţe mai mari de 60 de zile la plata obligaţiilor faţă de bugetul general consolidat;

*prezintă finanţatorului poliţa de asigurare a lucrărilor de construcţii-montaj pentru imobilul cu destinaţia de locuinţă aflat în construcţie, încheiată cu o societate de asigurare agreată de finanţator;

*prezintă finanţatorului dovada constituirii unei garanţii de bună execuţie de 10% din valoarea totală a devizului estimativ de lucrări, sub forma unei scrisori de garanţie bancară de bună execuţie;

*prezintă finanţatorului contractul valabil încheiat cu un diriginte de şantier autorizat;

*îndeplinesc condiţiile specifice prevăzute în cadrul normelor interne de creditare ale finanţatorilor;

*dispun de un aport propriu de minimum 5% din valoarea costului de construire a locuinţei, care acoperă diferenţa dintre valoarea din contractul de antrepriză şi finanţarea garantată;

*se obligă să constituie un depozit colateral pentru garantarea dobânzii, în valoare egală cu trei rate de dobândă;

*se obligă să nu cesioneze drepturile de construire şi să nu înstrăineze terenul şi locuinţa construită prin program în primii cinci ani de la data instituirii ipotecii legale;

*se obligă să noteze autorizaţia de construire în cartea funciară a terenului;

*se obligă să asigure locuinţa finalizată, construită din finanţarea garantată, împotriva tuturor riscurilor;

*se obligă să acopere din surse proprii eventualele costuri rezultate, suplimentare faţă de cele din devizul estimativ;

*se obligă să efectueze pe cheltuiala proprie formalităţile de notare a autorizaţiei de construire în cartea funciară;

*se obligă să efectueze pe cheltuiala proprie toate formalităţile necesare înscrierii în cartea funciară a locuinţei individuale, după finalizarea acesteia, şi să prezinte finanţatorului documentele necesare în vederea înscrierii ipotecilor legale în cartea funciară.

Plafonul total de garantare pentru anul 2019, aferent programului „Prima casă”, este în valoare de 2 miliarde de lei, iar băncile care vor acorda împrumuturile garantate de stat sunt: BRD, BCR, Banca Transilvania, CEC Bank, ING, Raiffeisen Bank, OTP Bank, Banca Românească, Unicredit, Garanti, Piraeus Bank, Marfin, Credit Agricole şi Leumi Bank.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here