Potrivit angajatorilor, salariul minim poate creşte cu numai 50 lei

0
2254

Majoritatea angajatorilor susţine că îşi permit să crească salariul minim cu numai 50 de lei, iar majorarea lui la 2.262 lei va crea dificultăţi, precum creşterea preţurilor şi concedieri.

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) a realizat, în perioada 23– 31 octombrie, Testul IMM privind creşterea salariului minim pe economie cu 182 lei, respectiv cu 270 lei pentru studii superioare, sub forma unui sondaj on-line.

Ca forma de organizare a respondenţilor, majoritatea au fost microîntreprinderi (55,6%) şi întreprinderi mici (29,6%).

La întrebarea: „Câţi salariaţi din societate sunt încadraţi acum la nivelul salariului minim brut pe economie (de 2.080 de lei, respectiv de 2.350 lei pentru persoanele cu facultate care au cel puţin 1 an vechime în muncă în domeniul studiilor superioare)?”, 51,9% din respondenţi afirmă că au între 1-5 salariaţi cu salariul minim.

La întrebarea: „Susţineţi creşterea cu salariului minim brut pe economie cu 182 lei, respectiv cu 270 lei pentru studii superioare şi vechime în muncă de cel puţin un an (la 2.262 lei, respectiv la 2.620 lei pentru persoanele cu facultate care au cel puţin 1 an vechime în muncă în domeniul studiilor superioare)?”, 77,8% din respondenţi îşi exprimă dezaprobarea pentru creşterea salariului minim.

La întrebarea: „Creşterea cu 182 lei, respectiv cu 270 lei a salariului minim brut pe economie va crea dificultăţi întreprinderii dvs.?”, 85,2% din respondenţi au răspuns afirmativ.

La întrebarea: „Ce dificultăţi veţi întâmpina ca urmare a creşterii salariului minim pe economie cu cu 182 lei, respectiv cu 270 lei?”, au fost evidenţiate în mod preponderent: creşterea preţului produselor şi serviciilor, concedierea unor salariaţi, scăderea profitului, scăderea competitivităţii şi pierderea unor contracte/pieţe.

La întrebarea: „Creşterea salariului minim pe economie va avea ca efect creşterea şi altor salarii decât cele minime la nivelul întreprinderii dvs.?”, 44,4% din respondenţi au evidenţiat efectul creşterii şi altor salarii decât cele minime.

La întrebarea: „Ce creştere a salariului minim aţi putea asigura pentru salariaţii dvs. în 2019?”, 50% din respondenţi au menţionat că pot asigura o creştere cu 50 de lei, doar 3,6% putând da o creştere de peste 200 de lei.

La întrebarea: „Ce măsuri consideraţi că sunt necesare a fi luate pentru a se putea asigura creşterea salariului minim?”, cei mai mulţi respondenţi au evidenţiat necesitatea scăderii fiscalităţii (53,6%), impozit zero pentru veniturile din salariul minim (71,4%), stimularea investiţiilor (50%) şi simplificarea birocraţiei (57,1%).

CNIPMMR solicită, odată cu creşterea salariului minim, impozit 0 pentru diferenţa de la 2.080 lei la 2.262 lei, respectiv, de la 2.350 lei la 2.620 lei pentru persoanele cu studii superioare. CNIPMMR mai susţine necesitatea aplicării unor criterii obiective pentru creşterea salariului minim şi că creşterile salariale, pentru a fi generatoare de performanţă şi competitivitate, trebuie să-şi găsească corespondentul în sporirea productivităţii muncii.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here