Ponderea gospodăriilor care au calculator acasă a fost de 65,6%, în anul 2017, iar a celor care au acces la rețeaua de internet acasă a fost de 68,6%

0
974

Potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS) si a rezultatelor anchetei privind accesul populației la tehnologia informațiilor și comunicațiilor în gospodării, în funcție de mediul de rezidență s-au înregistrat diferențe în ceea ce privește dotarea gospodăriilor cu calculator. Astfel, dacă dintre gospodăriile din mediul urban 75,9% sunt dotate cu calculator acasă, în rândul gospodăriilor din mediul rural proporția acestora este de numai 51,9%.

Din analiza în profil teritorial a înzestrării cu calculatoare a gospodăriilor nu se remarcă diferențe prea mari între regiuni, ponderea acestora situându-se între 50% și 70% din numărul total de gospodării din fiecare regiune, cu excepția regiunilor București-Ilfov (82,6%), Vest (73,2%) și Nord-Vest (72%). Ponderile cele mai mici s-au înregistrat în regiunile Nord-Est (57,8%) și Sud-Muntenia (58,6%).

În anul 2017, din totalul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 16 și 74 ani, 72,5% au folosit cel puțin o dată un calculator.

Pe medii de rezidență, frecvența utilizării calculatoarelor înregistrează diferențe semnificative în mediul urban față de cel rural, astfel numărul de persoane care folosesc calculatorul în mediul urban este de aproape 1,7 ori mai mare față de cel al utilizatorilor din mediul rural.

Proporția bărbaților utilizatori de calculatoare este puțin mai mare decât cea a femeilor, 73,8% față de 71,3%. Ponderile persoanelor care utilizează calculatorul au un trend descendent la o analiză pe grupe de vârstă, în sensul că majoritatea persoanelor tinere din grupa de vârstă 16-34 ani (91,5%) folosesc calculatorul, în timp ce doar 44,8% dintre persoanele cu vârsta cuprinsă între 55 și 74 ani au utilizat calculatorul.

Potrivit rezultatelor anchetei privind accesul populației la tehnologia informațiilor și comunicațiilor în gospodării, în anul 2017, mai mult de două din trei gospodării din România (68,6%) au acces la rețeaua de internet de acasă. Față de anul 2016, ponderea gospodăriilor cu acces la internet a crescut cu 3,6 puncte procentuale.

În profil teritorial, la nivelul anului 2017, conectarea la internet a fost mai răspândită în cadrul gospodăriilor din regiunea București-Ilfov (peste 4 din 5 gospodării aveau acces la internet de acasă), urmată de regiunile Vest și Nord-Vest. Cele mai mici ponderi ale gospodăriilor cu conectare la internet sunt înregistrate de regiunile Sud-Muntenia (63,3%) și Nord-Est (61,3%).

Tipurile de conexiune folosite la accesarea internetului de acasă sunt în proporție de 87,5% conexiunile broadband fixe (conexiunile de bandă largă fixe), urmate la mare distanță de conexiunile broadband mobile (48,1%) și de conexiunile narrowband (9,4%).

Din totalul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 16 și 74 ani, proporția celor care au folosit vreodată internetul a fost de 73,5%, din care 86,8% în ultimele 3 luni. Dintre utilizatorii curenți, 73,3% folosesc internetul cu frecvență zilnică sau aproape zilnică.

Pe regiuni de dezvoltare, ponderea persoanelor care au utilizat internetul a fost de 87,3% în regiunea București — Ilfov, cel mai ridicat procent din țară, urmată de regiunea Vest cu 82,3%. La distanță considerabilă, urmează regiunile Nord — Vest (76%), Centru (73,2%), Sud-Vest Oltenia (70,4%), iar celelalte regiuni prezintă proporții de sub 70%.

Proporția bărbaților care folosesc sau au folosit vreodată internetul este puțin mai mare decât cea a femeilor: 74,8% față de 72,1%.

Ponderile persoanelor care utilizează internetul au un trend descendent la o analiză pe grupe de vârstă, în sensul că majoritatea persoanelor din grupa de vârstă 16-34 ani (93,5%) folosesc internetul, iar procentul scade cu înaintarea în vârstă. Ponderea persoanelor cu vârsta cuprinsă între 55 și 74 ani a ajuns la doar 44%.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here